közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Ferenc pápa / Találkozók, események

A technológia szolgálja a méltó és egészséges életet: Ferenc pápa beszéde az Olasz Biobiztonsági Bizottsághoz


Vigyázzunk, hogy ne használjuk helytelenül a biológiai technológiát: Legyen mindig a méltó élet szolgálatában mindenki számára, és álljon összhangban a tudományos, a gazdasági és az etikai dimenzió. Erre figyelmeztetett hétfőn délelőtt Ferenc pápa, amikor fogadta a Vatikánban az Olasz Biobiztonsági, Biotechnológiai és Élettudományi Bizottság mintegy 30 tagját. A bizottságot 25 évvel ezelőtt hozták létre az olasz miniszterelnökségen belül, hogy segítse a kormány munkáját a tudományos, gazdasági és szociális intézkedések meghozatalában a biotechnológia területén.

Felelősség az élet manipulációjáért

A Teremtés könyvében olvassuk, hogy „Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze” (Ter 2,5). Az embernek felelnie kell Isten előtt a rá bízott világért. A biobiztonsággal és biotechnológiával foglalkozó szakemberek feladata nemcsak az, hogy elősegítsék a harmonikus és integrált tudományos, illetve technológiai kutatást a növényi, állati és emberi élet biológiai folyamatait illetően. Az is feladatuk, hogy előre lássák és megelőzzék az esetleges negatív következményeket, amelyeket az élet manipulációjának lehetősége okozhat, ha ezt a tudást nem megfelelően használják. A tudósoknak felelős döntéseket kell hozniuk, és ha olyan helyzet áll elő, meg kell állniuk és új utakat keresniük.

Ha a technológia és a gazdaság összefonódik, a szegényebb országok sérülnek

A technológiák óriási és egyre növekvő hatalmat adnak az ember kezébe, még a tudományoknál nagyobb mértékben. A veszély pedig abban áll, hogy a polgárok, vagy az őket képviselő és kormányzó emberek nem érzik át teljesen a kihívások komolyságát illetve a megoldandó problémák összetettségét. Félő, hogy az élettudomány és a technológia adta hatalmat rosszul használják föl. Amikor pedig a technológiai és a gazdasági hatalom összefonódik, akkor az érdekek úgy befolyásolhatják az életstílust és a társadalmi tendenciákat, hogy azok bizonyos ipari és kereskedelmi csoportok hasznát szolgálja, a szegényebb országok és lakosok kárára.

A tudomány és a technológia van az emberért és a világért

Ahhoz, hogy összehangoljuk a tudományos, termelési, etikai és politikai szükségleteket, elő kell segíteni a fenntartható fejlődést, ami tiszteletben tartja közös otthonunkat. Nyitottan kell összevetni az egymástól eltérő álláspontokat, hiszen a tudósok az igazságot és közjót keresik, és ezáltal hozzájárulnak a civil lelkiismeret érettségéhez. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy a tudomány és a technológia van az emberért és a világért, nem pedig fordítva. A tudomány és a technológia szolgálja a méltó és egészséges életet mindenki számára a jelenben és a jövőben, valamint tegye lakhatóbbá és szolidárisabbá, jobban gondozottá és őrzötté közös otthonunkat.

A pápa végül arra buzdította az Olasz Biobiztonsági, Biotechnológiai és Élettudományi Bizottságot, hogy támogassa a tudósok, befektetők és intézményi képviselők közötti egyetértés folyamatát, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a biotechnógia fejlődéséből fakadó kérdésekre.

A biológiai biztonság (röviden biobiztonság vagy biosecurity) azon intézkedések (jogszabályok, politikai döntések, kezelési útmutatók stb.) együttese, amelyek az ember és a mezőgazdasági állat- és növényállományok életét vagy egészségét fenyegető biológiai veszélyek megelőzését vagy elhárítását szolgálják. E tevékenység főként az ember által véletlenül (például laboratóriumi baleset) vagy szándékosan (például bioterrorizmus) kiváltott járványok megelőzését szolgálja, hogy ezzel megelőzze a potenciális közegészségügyi, gazdasági, vagy környezeti károkat.

A biotechnológia (görögül: βίος, BIOS, "élet"; angolul: biotechnology) élőlények segítségével végzett technológia. A biotechnológia a tudomány és technológia alkalmazása élő szervezeteken, azok részein, termékein vagy modelljein azzal a céllal, hogy megváltoztassunk élő vagy élettelen anyagokat tudás, termékek vagy szolgáltatások létrehozásáért. Új tulajdonságokkal rendelkező élőlények vagy sejtek előállítását jelenti, főként molekuláris- és sejtbiológián alapuló technológiák alkalmazásával. (forrás: Wikipédia)

 (gá)