közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Vallás / Ökumenizmus

A moszkvai pátriárka húsvéti üzenete


„A gonosz benne él az emberekben és sajnos az ördög kísértései továbbra is hatást gyakorolnak a világra. Lelkünkben azonban ne adjunk helyet a csüggedésnek, mert bárki is okozza problémáinkat, a katasztrófákat, a konfliktusokat, az ellentéteket, mi tudjuk, hogy az Úr legyőzte a világot (vö. Jn 16,33).” Így fogalmaz Kirill moszkvai pátriárka húsvéti üzenetében. Buzdítja a híveket, hogy szavakkal és tettekkel tegyenek tanúságot a kegyelemről, amelyet az Üdvözítővel való szeretetközösségből kaptak, továbbá az egyházban való jelenlétükről. „Legyünk lelkesek az Evangélium parancsainak megvalósításában úgy, hogy aki közel vagy távol áll követhesse példánkat és vágyakozzon arra, hogy részesüljön a hit győzelmében és az Isten adta kegyelem gazdagságában, amelyet mindazoknak nyújt, akik hűségesek Hozzá.”

A feltámadás a világnak szóló keresztény üzenet esszenciája

Az orosz ortodox egyház prímása idézi Aranyszájú Szent Jánost: „Urunk Jézus Krisztus feltámadásának napja a világ alapja, a kiengesztelődés kezdete, minden ellenségeskedés vége, a halál megsemmisítése, az ördög veresége”. „A feltámadás – teszi hozzá – a keresztények világnak szóló üzenetének esszenciája.” Krisztus áldozata a válasz a különböző kultúrákból és hagyományokból származó embereknek az élő Isten felé tett törekvésére. „Az Úrral való egységünk nem korlátozódhat pusztán a liturgikus szertartásokon való részvételre vagy a személyes imára. Ez az egység találja meg kifejezési módját életünk minden területén. Nem ünnepelhetünk felhőtlenül, ha tudjuk, hogy vannak a közelünkben emberek, akik nem találták meg az élet örömét Istenben, akik szenvednek, szomorúak, magányosak, nyomorognak vagy betegek.

Kirill pátriárka elköteleződésre hív, hogy „Krisztus nevét megdicsőítsük mindenhol a világban úgy, hogy az emberek látván az Isten dicsőségére megtett jót, közelebb lépjenek az ortodox hithez, szívüket a Mennyei Atya felé fordítva”.

(sv)