közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Ferenc pápa / Találkozók, események

Ferenc pápa látogatása az olasz államfőnél: Reménnyel tekintek Olaszországra


Ferenc pápa június 10-én, szombaton délelőtt hivatalos látogatást tett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél a Quirinalis palotában. A Szentatya beszéde elején elmondta, hogy látogatása beleilleszkedik a Szentszék és az olasz állam közötti kapcsolatokba és ez a mostani útja annak a látogatásnak a viszonzása, melyet Matterella elnök 2015. április 18-án tett a Vatikánban, nem sokkal államfővé választása után.  

Az én gyökereim ebben az országban vannak

Reménnyel tekintek Olaszországra! – hangsúlyozta a pápa. Ez a reménység a szülők és nagyszülők iránti hálás emlékezetben gyökerezik, akik közé tartoznak az én szüleim és nagyszüleim, mert a gyökereim ebben az országban vannak. Hálásan gondolok a megelőző nemzedékekre, amelyek Isten segítségével előrevitték az alapvető emberi értékeket: az emberi személy méltóságát, a családot és a munkát, amelyek ma az olasz köztársaság alkotmányának közepét alkotják.     

A pápa utalt azokra a problémákra, melyekkel Olaszországnak és az egész Európának szembe kell néznie, mint amilyen a fundamentalizmus táplálta nemzetközi terrorizmus, a súlyosbodó háborúk, a világ számos térségének társadalmi és anyagi bizonytalansága, a fiatal nemzedékek nehézségei, a stabil és méltó munkahelyek hiánya.

Elismerés a nagyszámú menekült befogadásáért 

Örömének adott hangot a pápa, hogy polgárainak nagylelkűsége és elkötelezettsége révén Olaszország bőséges lelki tartalékaihoz folyamodik, és igyekszik a kihívásokat átalakítani növekedéssé és új lehetőségekké. Ennek bizonyítéka a számos menekült befogadása, akik itt szállnak partra, továbbá az elsősegélynyújtás a Fölközi tenger térségében, valamint a polgári és egyházi önkéntesek seregének az elkötelezettsége. Utalt a pápa az ország középső részét sújtó természeti katasztrófákra, amelyeket erős lélekkel viseltek el.

A migráns válság kapcsán szükség van egy tágas nemzetközi együttműködésre        

A migráns válság kapcsán elismeréssel szólt az olasz állam és a lakosság közös erőfeszítéséről, melynek forrása a valódi keresztény hit, ami az olaszok igazi karakterét adja. Néhány nemzet nem tudja egyedül elhordani az összes terhet, éppen ezért szükség van egy tágas nemzetközi együttműködésre – hangsúlyozta a pápa.     

Nehéz a fiatalok helyzete a családalapítás tekintetében  

A mai kihívások a közjó tekintetében elsősorban a közhatalmat, a munkaadókat és a szakszervezeteket érintik. Ennek kapcsán személyes tapasztalataira, köztük legutóbb a Genovában szerzett élményeire emlékeztetett a pápa és a méltó munka megteremtésének a lehetőségét kérte. Kiemelte a fiatalok nehéz helyzetét a családalapítás tekintetében, melynek legfőbb elégtelensége a megfelelő munkahelyek száma. Ennek leküzdéséhez szükség van az erőfeszítések és kezdeményezések szövetségére, hogy a pénzügyi forrásokat e célkitűzések szolgálatába állítsák és elkerüljék a spekulatív jellegű beruházásokat.

A stabil munkahely és a család az igazi fenntartható fejlődés alapkövetelményei 

A stabil munkahely a hozzákapcsolódó megfelelő családpolitikával adják az igazi fenntartható fejlődés alapkövetelményeit. Ezen a két oszlopon áll a közös ház és ehhez joguk van a jövő nemzedékeinek, amelyeknek meg kell tenniük az áldozatokkal járó saját erőfeszítéseiket. Ferenc pápa arra kérte a politikai és közigazgatási felelősöket, hogy türelemmel és alázattal szolgálják a közjó ilyen céljait, törekedjenek megerősíteni a lakosság és az intézmények közötti kapcsolatokat.

Az állam világi jellege nem ellenséges, hanem barátságos és együttműködésre kész az egyházzal

Az egyház Itáliában egy élő valóság, erősen kötődik az ország lelkületéhez, együtt éli vele az örömöt és a bánatot is. A II. Vatikáni Zsinat társadalmi tanítása jegyében kívánatos az együttműködés az egyházi és politikai közösség között, mivel ugyanazon személyek szolgálatában állnak. Utalt a pápa az egyház és állam olasz alkotmányban rögzített különválasztására, mely szerint az állam világi jellege nem ellenséges, hanem barátságos és együttműködésre kész, „pozitív”, ahogy XVI. Benedek annak idején találta.

Végül a pápa Olaszország és az egyetemes egyház kormányzásának a kapcsolatáról szólt, amit megkönnyít az olasz állam készsége és együttműködése Péter utódának a küldetésével. Isten áldja és oltalmazza Itáliát! – zárta beszédét Ferenc pápa a Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél a Quirinalis palotában tett hivatalos látogatása során.

Találkozás a földrengés sújtotta térségből érkezett fiatalokkal

Az elnöki palota kertében Ferenc pápa találkozott 250 fiúval és lánnyal, akik a földrengés sújtotta térségből érkeztek és énekkel köszöntötték a pápát és az olasz államfőt. Ferenc pápa bátorításképpen egy olasz alpesi dalt idézett, mely szerint „a hegyre mászás igazi sikere nem abban ál, hogy nem esünk el, hanem hogy nem maradunk fekve és mindig felkelünk”.       

(vl)