HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Lezárult a pápa első európai országba tett egynapos látogatása

„Istennel együtt a remény felé, amely sosem okoz csalódást” – ez volt Ferenc pápa albániai villámlátogatásának mottója. A pápa szeptember 21-én, vasárnap este 8 órakor indult vissza Tirana nemzetközi repülőteréről Rómába, ahová este 9 órakor érkezett meg. Hétfőn pihenőnapot tartott, elmaradt a reggeli szentmise is a Szent Márta házban.

A pápa tiranai beszédeinek központi gondolatai között szerepelt az albán egyház fejlődése az ateista diktatúrától, amely igyekezett megfojtani a hitet, egy olyan rendszer felé, amely sokkal kifinomultabb módszerekkel, de a szeretet megsemmisítésére törekszik. A pápa kiemelte a békés és gyümölcsöző együttélést és együttműködést a vallási és etnikai felekezetek között. Ezt követendő példaként állította elénk egy olyan pillanatban, amikor Albániától nem is  ...»


Szentszéki hírek 
Ferenc pápa köszönetet mondott albániai útjáért a Szűzanyának a Santa Maria Maggiore bazilikában

A pápa hétfőn délben ellátogatott a Santa Maria Maggiore római bazilikába és köszönetet mondott Szűz Máriának oltalmáért és albániai útjának sikeréért. Szokásához híven csendes imába mélyedt a Salus Populi Romani kápolnában a Mária-ikon előtt. Elhelyezte az oltáron azt a virágcsokrot, amelyet vasárnap este kapott Tiranában utolsó programján, a nehéz sorsú gyermekeket befogadó Betánia-központban.

A  ...»Albánia a különböző vallások testvéri együttélésének szép jele – mondta a pápa a hazafelé tartó repülőúton

RealAudioMP3 Ferenc pápa a Tirana-Róma útvonalon megtartott rövid sajtótájékoztatón válaszolt három albán televíziós újságíró kérdéseire.

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a pápa milyen képet alakított ki magában az albán népről? A tolerancián túl a testvériséget tapasztalta meg az albán nép körében: az együttélést, együttműködést az iszlám, az ortodox és a katolikus hívők között. A másik dolog, ami nagy  ...»„A sikeres létezés titka: szeretni és szeretetből önmagunkat odaadni”- Ferenc pápa beszéde a Betánia központban

RealAudioMP3 Miután köszönetet mondott a gondozásra és gyengédségre szoruló gyermekeknek és a fiataloknak, valamint igazi példakép nevelőiknek a lelkes fogadtatásért, Ferenc pápa megjegyezte: „Az ilyen helyeken mindig megerősödünk hitünkben, mert látjuk, hogy a hit szeretetben gyümölcsözik, látjuk, hogy a reménységet adó személyek szívét megérintette Jézus Lelke, aki ezt mondta: „Aki egyet is befogad e  ...»


A pápa látogatást tett a nehéz sorsú gyermekeket befogadó Betánia-központban

Ferenc pápa egynapos albániai villámlátogatásának utolsó programjaként vasárnap este fél 7-kor a Tirana központjától 26 km-re fekvő Bubq Fushe-Kruje településen meglátogatta a Betánia elnevezésű intézetet, ahol gyermekekkel találkozott.

A központot 1999-ben Antonietta Vitale hozta létre, aki Veronában 1990-ben alapította szervezetét, melynek missziója, hogy világi katolikusok egy csoportja  ...»„Nem tudsz másokat megvigasztalni, ha szíved nem nyitottad meg az Úr vigasztalásának” – a pápa rögtönzött beszéde a tiranai vesperáson

RealAudioMP3 Vasárnapi adásunkban már ismertettük Ferenc pápa megírt és átadott beszédét, amelyet a tiranai Szent Pál-székesegyházban összegyűlt papokhoz, szerzetesekhez, szeminaristákhoz és novíciusokhoz intézett. Most még összefoglaljuk Szentatya rögtönzött szavait, amelyeket a 2. Korinthusi levélből (1, 3-4) vett versekhez fűzött: „Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom atyja  ...»


Ferenc pápa megkönnyezte a kommunista üldözésről tanúságtevők történeteit

A Szentatya egynapos albániai látogatása során vasárnap délután Tiranában vesperást vezetett a Szent Pálról elnevezett székesegyházban. A szertartáson papok, szerzetesek, szerzetesnők, szeminaristák és világi mozgalmak képviselői vettek részt. A pápa láthatóan elérzékenyült, amikor meghallgatta egy pap és egy szerzetesnő megrázó tanúságtételét, akik megélték a kommunista üldöztetést. Félretette  ...»


Ferenc pápa átadott homíliája a tiranai Szent Pál-székesegyházban tartott vesperáson

A Szentatya a köszöntések után mindenkit meglepve átadta előre elkészített beszédét és mosolyogva a jelenlevőkhöz fordult: „Más jutott eszembe, amit szeretnék mondani nektek” – és ezzel rögtönzött beszédbe kezdett. Itt az eredeti, átadott beszédet adjuk közre.

„Mióta hazátok kikerült a diktatúrából, és az egyházi közösségek elkezdték, megszervezték a lelkipásztorkodást, reménységgel tekintenek a  ...»Isten nevében ölni nagy szentségtörés! Isten nevében hátrányosan megkülönböztetni embertelen tett!” – hangsúlyozta Ferenc pápa Tiranában a vallási vezetőknek

RealAudioMP3 Ferenc pápa a tiranai Katolikus Egyetemen találkozott a főbb albániai vallásfelekezetek képviselőivel. Utalva a múlt ateista kommunista rendszerre, emlékeztetett arra, hogy Albánia szomorúan tanúja volt olyan erőszaknak és drámának, amely erővel ki akarta zárni Istent a személyes és közösségi életből. „Amikor egy ideológia nevében ki akarják zárni Istent a társadalomból, végül bálványokat  ...»


A pápa vasárnap délután vallási vezetőkkel találkozik a tiranai katolikus egyetemen

Az apostoli nunciatúrán az albán püspökökkel és a pápai kísérettel elköltött ebédet követően délután 4 órakor a Szentatya a Jó Tanács Szűzanyja nevet viselő tiranai katolikus egyetemen találkozik a balkáni ország hat nagy vallási közösségének vezetőivel: a muzulmánok, a bektásik (egy muszlim misztikus rend), a katolikusok, ortodoxok, evangélikusok és zsidók elöljáróival. Minden vezető 3-4  ...»


Tudjatok nemet mondani a pénzimádatra, a hamis individualista szabadságra, a függőségekre és az erőszakra! – kérte az Úrangyala előtti beszédében a Szentatya

RealAudioMP3 A pápa a Teréz anyáról elnevezett tiranai téren bemutatott szentmiséje végén délben az Úrangyala imádság előtt mondott beszédében üdvözölte a szertartásra összegyűlteket, akik Albániából és a környező országokból érkeztek. Köszönetet mondott jelenlétükért és a hitről tett tanúságtételükért.

A fiatalokhoz fordulva így folytatta: „arra hívlak benneteket, hogy életeteket Jézus Krisztusra  ...»
A Szentatya albániai látogatása kezdetén, a repülőtérről egyenes az Elnöki Palotába ment, ahol köszöntötte az albán elnököt és miniszterelnököt, a diplomata testület minden tagját, a vallási elöljárókat és minden jelenlévőt. Ferenc pápa az albán Elnöki Palotában mondott beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Nagy örömmel tölt el, hogy itt lehetek veletek ezen a nemes földön, Albániában – hősök és ...»


A Szentatya augusztus 27-i dátummal elhatározta, hogy létre hoz egy különleges tanulmányi bizottságot az egyházi házassági eljárás megreformálására. E döntés kapcsán a Szentszék Sajtóterme szeptember 20-án közleményt adott ki, amelyben tájékoztat:

E Bizottság elnöke Pio Vito Pinto püspök, a Rota Romana bíróság dékánja.

A Bizottság tagjai a következők:

Francesco Coccopalmerio bíboros, a Pápai ...»


RealAudioMP3 Áprilisban jelent meg Jorge Bergoglio bíboros és Abraham Skorka rabbi beszélgető-kötete „Az égről és a földről” címmel, amelyet Székács Vera ültetett át magyarra. A József Attila-díjas műfordító, szerkesztő szeptember 17-én részt vett Ferenc pápa szerdai általános audienciáján, majd fölkereste a Vatikáni Rádió stúdióját.

Globalizációról, pénzről, halálról, és az Istenbe vetett bizalomról ...»


A Népek Evangelizálása Kongregáció kéthetes szemináriumot szervezett püspökök számára Fernando Filoni bíboros prefektus vezetésével. Ferenc pápa szombaton délben fogadta a szeminárium 120 részvevőjét, és átnyújtotta nekik előre megírt beszédét, amelyet most összefoglalunk.

A pápa több írben hivatkozik Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítására. Itt 52-75) leírta a mai világ kihívásait, ...»


RealAudioMP3 Stúdióbeszélgetés Dávid Katalin művészettörténésszel
A Széchenyi-díjas művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2011).

Munkásságát Magyarország és a Vatikán magas szakmai és társadalmi díjakkal ismerte el. Nyolcvanadik születésnapján II. János Pál pápa saját kezűleg aláírt oklevéllel köszöntötte, és audiencián fogadta.

Több mint két évtizede rendszeresen felkeresi Rómát, hogy ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Szociális Európa? – Reinhard Marx bíboros megnyitó beszéde a második Európai Katolikus Szociális Napokon

Szeptember 19-én, a második Európai Katolikus Szociális Napok megnyitóján mondott beszédében, Reinhard Marx bíboros, a München-Freisingi Egyházmegye ...»


Zsinat és fejedelem – zsinattörténeti konferencia Bécsben

A szeptember 18-21. között Bécsben megrendezett tudományos konferencia témája az Egyház és a világi hatalom kapcsolata volt. A konferenciát a Bécsi ...»


Sajtószemle Albániából: a pápalátogatás az országban a vallások között uralkodó harmóniára világít rá

Az albániai lapokban sokat írnak a hatóságok által pénteken bemutatott biztonsági tervről a pápalátogatással kapcsolatban.

A „Shqip” (Az albán) ...»Új utak a családoknak – Walter Kasper bíboros felszólalása

A családdal foglalkozó októberi rendkívüli szinódusra készülve Ferenc pápa felkérte Walter Kasper bíborost, hogy a múlt februári konzisztóriumon ...»


„Az Iszlám Állam ördögi dolgokat művel” – a CNN interjúja Filoni bíborossal

Fernando Filoni bíboros, a Népek Evangelizációjáért Felelős Kongregáció prefektusa a CNN-nek adott interjújában a nyilvános lefejezésekre utalva ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 25. vasárnapra: Isten igazságossága és az ingyenes kegyelem
Magyar helyi egyház 


A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási felhívása

Emberek millióit üldözik a világon hitükért napjainkban. Különösen aggasztó hírek jutnak el hozzánk a Közel-Keletről, ahol százezreknek kellett otthonaikat elhagyva a pusztába menekülni az elmúlt ...»


Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célunk a remény jeleinek felmutatása a kultúrában, a művészet különböző műfajain nemzeti kultúránk meghatározó értékein keresztül. Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről ...»


Szeptember 20-án, csütörtökön lesz a Nyitott Templomok Napja. Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének harmadik szombatján meghívjuk a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg ...»


Szeptember 20-án, szombaton 10:30-tól Nemzeti katonai Zarándoklat és Családi Nap lesz Máriaremetén (II. ker. Templomkert utca 1.). A HM Katolikus Tábori Püspökség szeretettel hívja és várja a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő katonákat, ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója felidézi a tíz évvel ezelőtti kezdetek izgalmas perceit. Nagy örömmel, imádsággal, Istennek hálás szívvel készülődtek a nyitásra: Isten kegyelméből, a püspöki ...»


RealAudioMP3 25 évvel ezelőtt, szeptember 11-én 0 órakor lépett hatályba az a döntés, miszerint az akkori magyar kormány felfüggesztette az 1969-ben a kelet-németekkel kötött megállapodást és az NDK állampolgárait minden olyan államba kiengedik, amely ...»


RealAudioMP3 A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet és a Római Magyar Akadémia közös szervezésében idén is sor kerül a „Tanulni énekelve – énekelni tanulva” tanulmányi napokra szeptember 4-e és 7-e között, B. Horváth Andrea karnagy vezetésével.

Tavaly, ...»


RealAudioMP3 - interjú Zombori István történésszel, egyháztörténésszel, a METEM kiadó részéről a most meg jelent kötet szerkesztőjével

Hamvas Endre 1944. március elején kapott püspöki kinevezést. Korábban az esztergom-budapesti érsekség helynöke volt. Ekkor a ...»


Az elmúlt öt hónap alatt nagyon sokan voltak kíváncsiak arra, hol töltik évszázadok óta nyári pihenésüket a pápák. Nagy érdeklődéssel válaszolt a nagyközönség a rendkívüli lehetőségre, amelyet Ferenc pápa jóvoltából élvezhetnek a világ minden ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések