HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
A nép megkülönbözteti a pásztorokat a zsoldosoktól – Ferenc pápa homíliája Krisztus Király ünnepén

RealAudioMP3 Jézus számára uralkodni nem azt jelenti, hogy a világ felfogása szerint parancsolunk, hanem azt: engedelmeskedünk az Atya akaratának, hogy beteljesedjen szeretet- és üdvösségterve. Ezt a gondolatot fejtette ki homíliájában Ferenc pápa november 23-án, vasárnap, Krisztus Király ünnepén a Szent Péter téren bemutatott szentmisén, amelyen a szentek sorába iktatott hat személyt.

Az új szentek közül négyen olaszok, névszerint: Giovanni Antonio Farina püspök, Ludovico da Casoria ferences, Nicola da Longobardi rendalapító, Ronconi Amatusz, ferences harmadrendi hitvalló.

Két új szent, Kuriakose Elias Chavara rendalapító, valamint Eufrasia Eluvathingal kármelita nővér pedig az indiai Kerala államból származik.

Az üdvösség azzal kezdődik, hogy követjük azokat az irgalmassági cselekedeteket, amelyek  ...»


Szentszéki hírek 
Az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa az új szentek közbenjárásáért fohászkodott

RealAudioMP3 A szentté avatási szertartás után Ferenc pápa a Szent Péter téren elimádkozta az Úrangyala imádságot. Előtte mondott beszédében köszöntötte a téren megjelenteket, közöttük az Olaszországból és Indiából érkezett hivatalos küldöttségeket. A négy olasz szent példájára utalva így fohászkodott:

„Segítsék a kedves olasz népet, hogy megújítsa az együttműködés és az egyetértés lelkületét a közjó  ...»Szent Giovanni Antonio Farina (1803–1888), a szegények püspöke

Giovanni Farina az olaszországi Gambellara kisvárosban született, Vicenza közelében, 1803. január 11-én. Szülei mélyen hívő emberek voltak, házasságukból tizenegy gyermek született, de csak öten érték meg a felnőttkort. Az édesapa korán elhunyt. Az özvegy édesanyát gyermekeivel együtt pap nagybátyja fogadta be. A nagylelkű pap apjukként szerette a fiúkat, és alapos lelki képzésben részesítette  ...»


Szent Ronconi Amatusz, ferences harmadrendi hitvalló (1225-1292)

Istent szolgálta mint remete, zarándok és betegápoló. Rimini mellett Saldezzóban született 1225 körül. Kora ifjúságában elvesztette szüleit s fivére családjánál nevelkedett. A házasságra való sürgetésnek ellenállt, mivel érezte, hogy Isten őt más élethivatásra szánja. Miután belépett Szent Ferenc III. Rendjébe, remeteéletet kezdett. Sokan ostobaságnak tartották világtól való elvonulását, Isten  ...»


Szent Eufrasia Eluvathingal (1877–1952) indiai kármelita nővér

Világi nevén Rosa Eluvathingal az indiai Aranattukarában született 1877-ben, tehetős szír-malabár katolikus családban. Gyermekkorában kilenc évig kármelita nővérek tanították. Ekkor érlelődött meg benne a vágy, hogy belépjen a Szent Teréz kolostorba. 1897-ben magára öltötte a szerzetesi fátylat, majd a novíciátusban a Jézus Szent Szívéről nevezett Eufrasia nevet vette föl.

A századfordulón tette le  ...»Szent Nicola da Longobardi (1650–1709) olasz szerzetes, a minimisták rendjének oblátusa

Giovanbattista néven 1650-ben született a dél-olaszországi Longobardi helységben. Földművesek gyermekeként nem tanulhatott, s tehetsége ellenére kiskorától fogva dolgozott a földeken. A humán, erkölcsi és lelki értékek tiszteletére nevelt fiúnak szokásává lett a böjt és a rendszeres szentáldozás. Életrajzírói szerint hetente meggyónt, és egyetlen szentmisét sem mulasztott el. A földeken végzett  ...»


Szent Ludovico da Casoria (1814–1885), az irgalmas ferences tanár

Ludovico da Casoria, eredeti nevén Arcangelo Palmentieri 1814. március 11-én született a dél-olaszországi Casoriában. Már másnap megkeresztelték a helyi plébániatemplomban. Tizennyolc éves korában belépett a tauranói ferences kolostorba, és felvette a Lajos (Ludovico) rendi nevet. Később ezen a néven ismerték: Casoriai Lajos (Ludovico da Casoria).

Miután elvégezte filozófiai és teológiai  ...»Szent Kuriakose Elias Chavara (1805-1871), indiai rendalapító

India Kerala államában, Kainakaryban született 1805. február 10-én, keresztény szülők gyermekeként. Az általános iskolát szülőfalujában végezte. Korán feléledt benne a papi hivatás iránti vágy, így tizenhárom éves korában Pallipuramban belépett a kisszemináriumba. 1829-ben szentelték pappá, első miséjét szülőfalujában mutatta be.

Rövid lelkipásztori szolgálat után hajdani szemináriumában lett  ...»Elhunyt Fiorenzo Angelini nyugalmazott bíboros

Rómában 98 éves korában november 21-én éjjel elhunyt Fiorenzo Angelini bíboros, az utolsó Rómában született bíboros és az utolsó olyan püspök, akit még XII. Piusz pápa szentelt püspökké. Fiorenzo Angelini 1916. augusztus elsején született, a Római Pápai Kisszemináriumban végezte a gimnáziumot, a Lateráni Pápai Egyetemen tanult filozófiát és teológiát, 1940-ben szentelték pappá. Fiatal római  ...»


Schönborn bíboros képviseli a pápát Kijevben

Ferenc pápa kinevezte Christoph Schönborn bíborost, bécsi érseket rendkívüli követének az ukrajnai görögkatolikus egyház visszanyert szabadságának XXV. évfordulójára szervezett szertartásokra, amelyeket december 10-én tartanak Kijevben.

(sv)
  ...»„A keresztények adjanak lelket Európának” – Parolin bíboros Ferenc pápa közelgő strasbourgi útjáról

Ferenc pápa november 25-én felkeresi Strasbourgot, ahol látogatást tesz az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsnál. Az utazásra II. János Pál pápa látogatása után 26 évvel kerül sor, aki az egyesült Európa számára a következő missziós területeket jelölte meg: a teremtett világ megőrzése, szolidaritás a bevándorlókkal és a menekültekkel, valamint az emberről alkotott átfogó nézet megújítása.

A  ...»
A nácizmus és a XX. század egyéb halálos ideológiáival szemben, az Iszlám Állam dzsihadistái az iszlám nevében követik el barbár bűntetteiket. Ezért nagy megdöbbenést kelt, hogy szinte rejtegetőzik a hivatalos iszlám közösség, amely csak félénk és gyenge nyilatkozatokkal ítélte el ezeket a szörnyű tetteket. Világossá vált, hogy nincs egy olyan vezetői réteg, amely képes lenne arra, hogy ...»


Az evangelizálásban végzett állandó szolgálatáért, a keresztény üzenet és a pápa hangjának terjesztéséért szerte a világban – ezzel indokolta a díszdoktori cím odaítélését a Pápai Szalézi Egyetem vezetősége Lombardi atyának, aki november 14-én tartotta meg díszdoktori előadását a béke kommunikációjáról.

A 25 éves fennállását ünneplő társadalomtudományi fakultáson kétnapos konferencia keretében ...»


RealAudioMP3 P. Vértesaljai László jezsuita december 1-jével átveszi a Vatikáni Rádió magyar műsorának főszerkesztői tisztségét. 1996 és 2002 között már betöltötte ezt a megbízatást.

A beszélgetésben beszámol többek között a 2002 óta eltelt években betöltött feladatairól, a budapesti plébániai közösségtől való búcsúzásáról, arról, hogy mit jelent hivatása számára Ferenc pápa pápasága, és hogy milyen ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
"Mindnyájan tanuljunk közös múltunkból" - zsidó-keresztény párbeszéd Bécsben

RealAudioMP3 November 20-án, csütörtökön délután Simon Ferenc atya, bécsi esperes plébános, az ausztriai magyar hívek főlelkésze szervezésében a magyar és az ...»


A Pápai Svájci Gárda ünnepi egyenruhája 100 évvel ezelőtti bevezetésére emlékezik

1914. november 22-én a testület parancsnoka Jules Repond ezredes bejelentette, hogy a pápától pozitív választ kapott arra vonatkozóan, hogy attól a ...»


Mit tehetünk azért, hogy egy ember se éhezzen a földön? Magyar felszólalás a FAO táplálkozási világkonferenciáján – interjú Tóth Katalin helyettes államtitkárral

RealAudioMP3 Magyarország jó példával szolgálhat az iskolai élelmezés terén működő kezdeményezéseivel a többi ország számára is – állapította meg többek között ...»


Interjú Vencser László atyával a Migránsok VII. Pasztorális Világkongresszusáról

RealAudioMP3 Ezekben a napokban Rómában tartózkodik Vencser László atya, az ausztriai idegen nyelvű lelkipásztorkodás nemzeti igazgatója, aki a Migránsok VII. ...»


New York: Assisi Szent Ferenc kiállítás nyílt az ENSZ-ben

November 17-28. között az ENSZ székházban megtekinthetők Assisi Szent Ferenc eredeti kéziratai és dokumentumai a „Ferenc testvér: nyomdokában, szavai, ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  az évközi 34. vasárnapra: Krisztus Király ünnepére
Magyar helyi egyház 


A világ szentjei közül az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő példakép Árpád-házi Szent Erzsébet, aki tetteivel, tanúságtételével Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek között.


Szent Erzsébet, a szolgáló szeretet védőszentjének ünnepéhez ...»


RealAudioMP3 Tóth Tamás pápai káplán, a Pápai Magyar Intézet rektorának beszámolója:

Immár hagyomány, hogy november 13-át, a magyar szentek és boldogok ünnepét az intézmény saját ünnepeként ülik meg a Pápai Magyar Intézetben, hiszen mind az alapítás napja ...»


A Szentlélek ajándékát és Borromeo Szent Károlynak a közbenjárását kérve gyűltek össze a tanév elején közös ünnepi szentmisére a Pápai Magyar Intézet lakói és a papi kollégiumot felügyelő Vigilancia Bizottság tagjai. Annak a szentnek a közbenjárását ...»


1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától, aki a mára már a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 – Tóth Tamás atya, a Pápai Magyar Intézet rektorának előadása az Egyházi Levéltáros Egyesület konferenciáján
November 4-7. között a Róma közelében fekvő Sassone településen tartotta XXV. konferenciáját a vatikánvárosi alapítású Egyházi Levéltáros ...»


Jánosi Dalma tudósítása: RealAudioMP3

Október 30-án a Pápai Lateráni Egyetemen egy konferencia keretében ismét felmerült az a sokak számára még mindig kérdéses téma, miszerint az egyház tagjai: papok, szerzetesek, világiak milyen módon tekintsenek a digitális ...»


RealAudioMP3 Máthé Andreával, aki Dobai Lili néven is publikál, római tanulmányútja alkalmával készítettünk interjút, október 9-án, amikor ellátogatott a Vatikáni Rádióba. A sokoldalú költő és írónő művészettörténeti kutatásokat végez és foglalkozik ...»


RealAudioMP3 Beszélgetés P. Szabó Ferenccel új könyvéről
VM: December közepén bemutatják Budapesten a Párbeszéd Házában P. Szabó Ferenc SJ Henri de Lubac jezsuita teológus életművéről szóló új monográfiáját, amely ezekben napokba hagyja el a sajtót Budapesten: ...»


RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések