HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
„Nem a gonoszé, hanem a szereteté, az irgalmasságé, a megbocsátásé az utolsó szó” - Ferenc pápa beszéde a nagypénteki keresztúti ájtatosság végén

A Colosseumnál megtartott hagyományos keresztúti ájtatosságot, amelyen 40 ezer hívő vett részt, a pápa rövid beszéddel zárta le:
Isten Jézus keresztjére helyezte bűneink egész súlyát: az összes igazságtalanságot, amelyet minden Káin elkövetett, Júdás és Péter árulásának keserűségét, az erőszakosok hiúságát, a hamis barátok önteltségét. Olyan súlyos volt ez a kereszt, mint a magukra hagyott személyek éjszakája, súlyos, mint szeretteink halála, súlyos, mert magába foglalja a gonosz aljasságát. Ugyanakkor egy dicsőséges kereszt, mint egy hosszú éjszaka hajnala, mert jelképezi Isten egész szeretetét, amely nagyobb a mi bűneinknél és árulásainknál.

A keresztben látjuk az ember szörnyűségét, amikor hagyja, hogy a gonosz vezesse. De látjuk Isten szeretetének végtelenségét is, aki nem bűneink  ...»


Szentszéki hírek 
„Az Anya órája” – hagyományos Mária ájtatosság Rómában, a Santa Maria Maggiore bazilikában

Április 19-én, Nagyszombaton délelőtt a római pápai bazilikában - mint már több mint 25 éve – idén is megtartották fél 11 és fél 12 között az „Anya órája” ájtatosságot. A szertartást Santos Abril y Castelló bíboros, a bazilika főpapja vezette.

Ha Nagypéntek Jézus „órája”, aki egészen a végsőkig szerette övéit, annyira, hogy feláldozta magát a kereszt oltárán, akkor Nagyszombat az „Anya órája”,  ...»A Szentatya Twitter-üzenete: felhívás a közös imára a koreai tragédia áldozataiért

"Arra kérlek benneteket, hogy csatlakozzatok hozzám az imában a koreai tragikus hajótörés áldozataiért és családjaikért."
Ezt az üzenetet küldte Ferenc pápa szombaton délelőtt fél tizenegykor a Twitter segítségével.
  ...»Keresztút a Colosseumnál,
Őszentsége Ferenc pápa vezetésével


P. Vértesaljai László SJ fordítása

Nagypéntek Róma 2014. április 18.
Krisztus arca – az ember arca
Giancarlo Maria Bregantini,
Campobasso-Boiano érseke elmélkedései

Bevezetés

„Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.
Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!”Vagy egy másik helyen: „Föltekintenek arra, akit  ...»Velük volt Júdás is, az áruló - P. Cantalamessa prédikációja nagypénteken

A János-passió után – hagyományosan - P. Ranieo Cantalamessa kapucinus mondott beszédet: Júdás árulásának tragikus történetét elemezte, aktualizálta.

Jézus Iskarióti Júdást kezdettől fogva a tizenkét apostol közé választotta. Tehát nem született árulónak, nem volt az, amikor Jézus kiválasztotta, hanem áruló lett. Itt az emberi szabadság megrendítő drámájával állunk szemben. Miért vált árulóvá? –  ...»Nagypéntek - Urunk szenvedésének ünneplése

Nagypénteken az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem ősi liturgiával ünnepli az Úr Jézus szenvedését és megváltó kereszthalálát. A szertartásnak három része van:

1) az igeliturgia: olvasmány Izajás könyvéből a Szenvedő Szolgáról, szentlecke a Zsidókhoz írt levélből Isten Fia engedelmességéről és a János-passió, Jézus szenvedéstörténete a János-evangéliumból ezt követik az egyetemes könyörgések.

2  ...»Nagypénteken az egyház a szentföldi keresztények javára adakozik. Húsvét Jézus földjén – interjú P. Pizzaballa ferences kusztossal

A hagyománynak megfelelően Nagypénteken tartja az egyház a gyűjtést a Szentföldért: ez a szokás szorosra fűzi a szálakat a világ keresztényei és a szent helyek között. A plébániákon összegyűjtött adományokat a szentföldi kusztódiára továbbítják, amely az összeget a szent helyek fenntartására és a helyi keresztények megsegítésére fordítja.

Leonardo Sandri bíboros, a Keleti egyházak  ...»A római főrabbi jókívánságai Ferenc pápának Húsvét alkalmából

Róma főrabbija, Riccardo Di Segni jókívánságait fejezte ki Ferenc pápának Húsvét alkalmából, viszonozva a Szentatya üzenetét, amit a zsidó Pászka alkalmából küldött.
„Ünnepeink egybeesése ezekben a napokban felhívást jelent nemzedékünknek a közös és megosztott értékekre, elsősorban a hitben, hogy a történelemben az isteni jelenlét előmozdítja az ember megszabadulását a szorongattatástól, és  ...»Bartolomeosz pátriárka és Ferenc pápa közelgő találkozójáról

„Ma talán jobban, mint 50 évvel ezelőtt sürgős szükség van a kiengesztelődésre. Ez nagy jelentőségű és várakozásokkal teli eseménnyé teszi a Ferenc pápával való találkozást Jeruzsálemben” – nyilatkozta Bartolomeosz pátriárka a SIR olasz katolikus hírügynökségnek. Így magyarázta a május 25-én és 26-án sorra kerülő találkozó okait, amellyel megemlékeznek VI. Pál és Athenagorasz pátriárka 50 évvel  ...»


A Szentté avatási Kongregáció Ferenc pápa jóváhagyásával közzétett négy dekrétumot

Kettő elismer egy-egy csodát két boldog közbenjárásának: Boldog Ludovico da Casoria ferences, elhunyt Nápolyban 1885-ben; Boldog Amato Ronconi, a ferences harmadrend tagja, elhunyt Riminiben 1292 körül.

Két dekrétum pedig elismeri, hogy a következő személyek hősies fokon gyakorolták az erényeket: Isten szolgája Alain Marie Guynot de Boismenu, a Jézus Szíve misszionárius Kongregáció tagja, címzetes  ...»
RealAudioMP3 „Monsignor Roncalli egyházi gondoskodása Bulgáriában” – ezzel a címmel jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) új kötete, amelynek szerzője Kiril Plamen Kartaloff, fiatal bolgár történész. A szerző Angelo Giuseppe Roncalli szentszéki diplomata 1925 és 1934 közötti bulgáriai apostoli misszióját mutatja be könyvében. Kutatását lehetővé tette, hogy a Vatikáni Levéltárban konzultálhatta a XI. Piusz ...»


RealAudioMP3 Nyolcezer tekercs és lemez, magnószalag és CD anyagát digitalizálta a Vatikáni Rádió: 37 ezer fájllá alakította át a több, mint 23 ezer esemény hanganyagát tartalmazó dokumentum együttest, rajta a teljes pápai hangarchívummal.

A pápák hangja – ez a címe a digitális archívumnak, amelyet április elején mutatott be a sajtó nyilvánossága előtt P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió főigazgatója. ...»


RealAudioMP3 1983. január másodikán lettem tagja a Vatikáni Rádió soknemzetiségű családjának, a lengyel pápát 22 éven át szolgálhattam. A több mint két évtized során számos személyes emlékem halmozódott fel a rendkívül szeretett és hamarosan a szentek sorában tisztelt pápáról, amelyek közül most néhányat felidézek a fontossági, vagy kronológiai sorrend mellőzésével.

A szentév után 2001-ben II. János Pál ...»


Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke nyilatkozott műsorunknak arról az európai konferenciáról, amelyet március 20-án és 21-én tartottak a Lateráni Pápai Egyetemen, a II. János Pál Pápai Intézetben. A főpásztor beszámol az előadásokról, felidézve a hamarosan a szentek között tisztelt pápa tanítását az igazságról, a toleranciáról, a felelős ...»


Elvinni a föld minden szegletébe a két pápa szentté avatásának eseményét: ebből a célból a Vatikáni Televíziós Központ (CTV) partnereivel, a SKY és a SONY céggel együtt indított projektet, amely lehetővé teszi, hogy HD minőségben és 3 dimenziós képekkel nézzék az eseményt a világ mintegy 20 országában.

Április 27-én emberek milliói kényelmesen az otthoni karosszékben vagy a moziban ülve léphetnek ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Hamvazószerdától nagyszombatig - Megtérés és bűnbánat - P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése

Hamvazószerdán a nagyböjti programot a liturgia így jelölte meg a hívők számára: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak!”Ez a Jézus nyilvános ...»


Szíria: III. Gregoriosz Laham pátriárka húsvéti üzenete

Antióchia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög melkita pátriárkája keresztény értelmiségiekből és gondolkodókból álló szíriai fórum ...»


Nincs valódi fejlődés a történelemben Isten nélkül – írja a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka húsvéti üzenetében

„A történelem megmutatta, hogy Isten nélkül nincs igazi fejlődés. Egy közösség sem lehet valóban haladó és boldog, ha nincs szabadság. Az igazi ...»


Április 15-e – az „új keresztény vértanúk” emléknapja

Április 15-én, kedden este a trasteverei Szűz Mária bazilikában a Sant’Egidio közösség szervezésében megemlékeztek a közelmúltban vértanú halált halt ...»


Mianmar: Rangun érseke húsvéti üzenetében a vallások közötti toleranciára hív

A vallások közötti nagyobb tolerancia előmozdítása olyan feladat, amely elsősorban a vallási vezetőket illeti. Hangsúlyozzák azt, ami szent és jó egy ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Virágvasárnapra: „Engedelmes lett a kereszthalálig”

Magyar helyi egyház


Szeretettel jelzem mindazoknak, akik jelezték részvételi szándékukat az április 27-i szentté avatás előtti magyar szentmisére, hogy a szentmisét április 26-án 18 órakor a Santo Stefano Rotondo templomban tartjuk, Isten Szolgája Mindszenty József ...»


A Római Magyar Akadémia igazgatója, Molnár Antal, a Szentszéki Magyar Nagykövetséggel közösen sok szeretettel vár mindenkit a „Splendore della carità” gyermekrajz kiállítás megnyitójára 2014. április 10-én 18.00 órakor.

Helyszín: Római Magyar ...»


A Betegápoló Irgalmasrend magyarországi priorának elmélkedése

Húsvét nem tetteink következményeként érkezik, hanem tetteink következményének ellenére. Tetteink örök következménye egyedül a kereszt. Amit az emberi gonoszság gondosan felépített, azt ...»

XXIII. János és II. János Pál
szentté avatása április 27-én 

Hétfőn délelőtt a vatikáni sajtóteremben bemutatták az április 27-i szentté avatáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket. A tájékoztatón felszólalt Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke, P. Federico Lombardi SJ, a sajtóterem igazgatója, Giulio ...»


RealAudioMP3 A világon nyolc szobra van boldog XXIII. János pápának. Az egyik a lengyelországi Wroclawban 1968 óta. S bár e szobor felállításának az eredete nem egy tiszta szándékból származott, ma már mégis a jóságos Pápa emlékét őrzi. Az 1966-ban született ...»


RealAudioMP3 Kilenc évvel ezelőtt április 2-án tért vissza az Atya házába hosszú betegség után, amellyel nagy bátorsággal és nagylelkűséggel nézett szembe. A szabad ég alatti Cenákulummá vált Szent Péter téren azon a napon Leonardo Sandri akkori ...»


RealAudioMP3 "Bízom benne, hogy a magyarok milliói egyesülnek imádságunkkal azért, hogy eredményes legyen munkátok, amellyel a küszöbönálló új évezrednek egy szép Magyarországot igyekeztek építeni. Isten áldd meg a magyart!"– ezekkel a szavakkal lépett ...»


Húsvétra és az április 27-i szentté avatásra készülve a Szentszéki Sajtóterem, a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ összefogásával média központot hoznak létre a világ minden tájáról érkező újságírók számára.

Az írott és az elektronikus ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések