HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Imádkozzunk azokért, akik valóban szenvednek – kerüljük a „teátrális” siránkozásokat

RealAudioMP3 Szeptember 30-án, kedden reggel, a Szent Márta házban bemutatott szentmisén Jób könyvének (Jób 3,1-3.11-17.20-23) soraiból kiindulva, homíliájában Ferenc pápa hangsúlyozta: az élet sötét pillanataiban a panasz is imává válik, de kerüljük a „teátrális” sopánkodásokat. A pápa emlékeztetett azokra a valóban nagy tragédiákra, amelyeket a hitük miatt otthonukból elűzött keresztények élnek napjainkban.

Jób elátkozta születése napját és imája szitkozódásnak tűnt. Ferenc pápa homíliáját az első olvasmányra összpontosította, amely az életét elátkozó Jóbot mutatja be nekünk. Nagy megpróbáltatáson ment keresztül: elveszítette egész családját, minden vagyonát, egészségét. Teste visszataszító sebbé vált. Ekkor elveszítette türelmét, és ezért mondta ezeket a csúnya dolgokat. Jób ahhoz volt  ...»


Szentszéki hírek 
Ferenc pápa keddi Twitter-üzenete

Egy keresztény közösségben a megosztottság súlyos bűn, az ördög műve.

La divisione in una comunità cristiana è un peccato gravissimo, è opera del diavolo.

Divisio in communitate christiana gravissimum est peccatum, immo opus est daemonis.

La división en una comunidad cristiana es un pecado gravísimo, es obra del diablo.

Podział we wspólnocie chrześcijańskiej jest ciężkim grzechem, jest dziełem  ...»Ferenc pápa keddi tevékenysége

A Szentatya szeptember 30-án délelőtt a Szent Márta Házban fogadta a Brazil Katolikus Püspöki Konferencia három tagját: Raymundo Damasceno Assis bíborost, Aparecida érsekét, a püspöki konferencia elnökét, José Belisario da Silva érseket, a püspöki konferencia alelnökét, illetve Leonardo Ulrich Steiner címzetes püspököt, a püspöki konferencia titkárát.

(vt)
  ...»Vatikáni csúcstalálkozót tartanak október 2-4. között a közel-keleti válságról

A helyzet értékelése céljából Ferenc pápa részvételével csúcstalálkozóra kerül sor a válságról, amely hosszú ideje sújtja a közel-keleti térséget. Október 2-4. között a közel-keleti apostoli nunciusok tanácskozásra gyűlnek össze a Vatikánban a Római Kúria vezetőivel. Részt vesznek a megbeszélésen Egyiptom, Izrael (Jeruzsálem és Palesztina), Jordánia és Irak, Irán, Libanon, Szíria és Törökország  ...»


Vigyétek el a Szentírást az egyszerű néphez – a Szentatya beszéde a Biblikus Világszövetséghez

Minél többen ismerjék meg Isten Igéjét, főként az egyszerű emberek. Erre buzdította a pápa a Biblikus Világszövetség 30 képviselőjét, akiket a délelőtt folyamán fogadott az Apostoli Palota Konzisztórium-termében. A találkozóra a felekezetek közötti bibliafordítás olasz nyelvű változatának bemutatása alkalmából került sor, mely a Világszövetség és az „Ellecidi” olasz kiadó együttműködésével jelent  ...»


Közzétették a Tömegtájékoztatás 49. Világnapjának témáját

„Kommunikálni a családot: a találkozás kiemelt környezete a szeretet ingyenességében” – ez a Tömegtájékoztatás 49. Világnapjának témája, amelyet 2015. május 17-én tartanak. Kapcsolódik az ideihez és beilleszkedik a következő két szinódus központi témájának sorába, amely a család. A napi sajtó tájékoztat a család nehézségeiről. A kulturális változások sokszor nem segítik annak megértését, hogy a  ...»


Járjatok digitális utakon – mondta a Vatikáni Rádió ünnepén Baldisseri bíboros

RealAudioMP3 A társadalmi kommunikáció elsődleges fontosságú az egyház számára, amit óvni és segíteni kell. Ezt állapította meg Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár azon a szentmisén, amelyet a Vatikáni Rádió kápolnájában mutatott be Szent Gábor főangyal, a rádió védőszentje ünnepén.

Induljatok és éljetek a kortárs világ digitális útjain. Legyetek olyanok, mint az angyalok, akiknek örökös  ...»Ferenc pápa vasárnapi találkozása az idősekkel

Mintegy ötvenezer személy gyűlt össze vasárnap délelőtt a Szent Péter-térre, ahol Ferenc pápa az idősekkel és nagyszülőkkel találkozott. Jelen volt XVI. Benedek emeritus pápa is, akit Ferenc pápa a bazilika bejáratánál fogadott. A találkozót Vincenzo Paglia érsek, a Család Pápai Tanácsának elnöke nyitotta meg, köszöntve Benedek pápát, akit „a nagyapák között első nagyapának” nevezett.  ...»


Szűz Mária megmutatja nekünk a fiatalok és az idősek találkozásának útját - Ferenc pápa homíliája az idősek napján

Szeptember 28-án, vasárnap délelőtt több tízezer hívő töltötte meg a Szent Péter teret, hogy részt vegyen Ferenc pápa és az idősek, nagyszülők találkozóján. Jelen volt XVI. Benedek is, akit Ferenc pápa a bazilika bejáratánál fogadott.

Homíliájában a Szentatya gondolatait először az evangéliumi szakaszhoz, Mária Erzsébetnél tett látogatásához fűzte:

Az evangéliumi szakasz, amit az előbb hallottunk  ...»Ferenc pápa a hívek imáját kérte a család témájával foglalkozó szinódus sikeréért

Az idősek napján bemutatott szentmise végén, vasárnap délben Ferenc pápa elimádkozta az Úrangyala imát. A következő szavakkal fordult a jelenlévőkhöz:

„Mielőtt befejezném ezt a szertartást, köszöntök minden zarándokot, különösen titeket, időseket, akik sok országból érkeztetek. Szívből köszönetet mondok nektek!” A pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton a boldogok sorába iktatták Madridban Álvaro  ...»Te Deum – pápai homília a jezsuita rend visszaállításának 200. évfordulója alkalmából

RealAudioMP3 „Kedves Testvéreim és Barátaim! Jézus Társasága nehéz idők élt át – üldöztetést.” Kezdte beszédét Ferenc pápa. „Lorenzo Ricci generálissága alatt az egyház ellenségei elérték azt, hogy elődöm, XIV. Kelemen eltörölte a rendet. Ma emlékezünk a visszaállításra: arra vagyunk hivatva, hogy emlékezetünkbe idézzük a kapott jótéteményeket és a különleges adományokat.”

A megpróbáltatások és üldöztetések  ...»
RealAudioMP3 Közeledik VI. Pál pápa boldoggá avatása. Az elmúlt napokban is vitatták itt Rómában (a Pápai Magyar Intézetben) VI. Pál pápa szolgálatának egyik legnehezebb és legvitatottabb területét, ún. keleti politikáját (Ostpolitik), és – mint már hírt adtunk róla – bemutatták Gilberto Martinelli olasz filmrendező Mindszenty-filmjét. Az Ostpolitikban vezető szerepet játszott Agostino Casaroli érsek, akit ...»


RealAudioMP3 Október 2-4. között Rómában tartja közgyűlését az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE). A család és Európa jövője témát vitatják meg. Erdő Péter bíborost arról kérdeztük, hogy a kérdés milyen aspektusaira összpontosítanak.

A CCEE ülésén Ferenc pápa novemberi strasbourgi látogatásával kapcsolatban foglalkoznak az ehhez kapcsolódó politikai kérdésekkel is. A Tanács elnöke ismertette, hogy ...»


A család, illetve a CCEE első találkozása Ferenc pápával – ez a két témakör áll az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa közelgő közgyűlésének középpontjában, amelyet Rómában tartanak október 2-a és 4-e között.

A családszinódus küszöbén az európai püspöki konferenciák elnökei Rómában gyűlnek össze éves közgyűlésükre, hogy megvitassák a család és Európa jövőjének kérdéseit. Október 3-án, pénteken ...»


A családdal foglalkozó októberi rendkívüli szinódusra készülve Ferenc pápa felkérte Walter Kasper bíborost, hogy a múlt februári konzisztóriumon tartson előadást a család mai problémáiról. (Walter Kasper bíboros neves teológus, magyarul is megjelent Jézus a Krisztus című kiváló könyve – Vigilia, Bp., 1996) Februári merész felszólalása feltűnést keltett. Először olaszul, majd németül és franciául ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Elszakadni a beskatulyázástól és eljutni egy figyelmes megbecsülésen alapuló bánásmódra

Schönborn bíboros nyilatkozata a közelgő családszinódusról

A közelgő családszinódusnak fejlesztenie, tágítania kell az Egyház házassággal és ...»Az európai jezsuita testvérek találkozója Rómában

RealAudioMP3 Szeptember 26 és 29 között a jezsuiták központi székházában találkozót tartottak az európai jezsuita segítőtestvérek küldöttei. A magyar ...»


Róma: az olaszországi magyar közösségek képviselőinek találkozója

RealAudioMP3 - interjú Németh László pápai prelátussal, a római Szent István Ház igazgatójával, az olaszországi magyar közösségek főlelkészével


Szeptember 26-28. ...»Az ember méltósága abból származik, hogy Isten igent mond rá – Lehmann bíboros a haldoklók gondozásáról és az eutanáziáról

A Német Katolikus Püspöki Konferencia őszi rendes ülése alkalmával Németország katolikus püspökei megerősítették az eutanáziával kapcsolatos ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 26. vasárnapra: Szentírás vasárnapjára
Magyar helyi egyház 


A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási felhívása

Emberek millióit üldözik a világon hitükért napjainkban. Különösen aggasztó hírek jutnak el hozzánk a Közel-Keletről, ahol százezreknek kellett otthonaikat elhagyva a pusztába menekülni az elmúlt ...»


Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célunk a remény jeleinek felmutatása a kultúrában, a művészet különböző műfajain nemzeti kultúránk meghatározó értékein keresztül. Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről ...»


Szeptember 20-án, csütörtökön lesz a Nyitott Templomok Napja. Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének harmadik szombatján meghívjuk a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg ...»


Szeptember 20-án, szombaton 10:30-tól Nemzeti katonai Zarándoklat és Családi Nap lesz Máriaremetén (II. ker. Templomkert utca 1.). A HM Katolikus Tábori Püspökség szeretettel hívja és várja a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő katonákat, ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 A vatikáni Apostoli Palotába vezető híres Bronzkapu analógiája alapján választott címre a dokumentumfilm egyik szereplője ad magyarázatot: „az ólomkapun hiába kopogtatunk, nem jut át a túloldalra a hang”, jelképezve Mindszenty bíboros helyzetét. A ...»


„Egy testvéribb és szolidárisabb Európa felé” – ezzel a címmel adták ki záró nyilatkozatukat a II. Katolikus Társadalmi Napok résztvevői, akik Madridban tartották tanácskozásukat.

Európa közös életünk és sorsunk. A társadalmi válsággal szemben a ...»


RealAudioMP3 Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója felidézi a tíz évvel ezelőtti kezdetek izgalmas perceit. Nagy örömmel, imádsággal, Istennek hálás szívvel készülődtek a nyitásra: Isten kegyelméből, a püspöki ...»


RealAudioMP3 25 évvel ezelőtt, szeptember 11-én 0 órakor lépett hatályba az a döntés, miszerint az akkori magyar kormány felfüggesztette az 1969-ben a kelet-németekkel kötött megállapodást és az NDK állampolgárait minden olyan államba kiengedik, amely ...»


RealAudioMP3 A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet és a Római Magyar Akadémia közös szervezésében idén is sor kerül a „Tanulni énekelve – énekelni tanulva” tanulmányi napokra szeptember 4-e és 7-e között, B. Horváth Andrea karnagy vezetésével.

Tavaly, ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések