HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
“A Feltámadás hassa át egész szívünket és mutatkozzon meg egész életünkben”-
Ferenc pápa Regina Coeli imája április 21-én, Húsvéthétfőn


RealAudioMP3 Boldog Húsvétot! „Cristòs anèsti! – Alethòs anèsti!” „Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt”. Közöttünk van itt, a téren! Ezen a héten továbbra is kicserélhetjük húsvéti jókívánságainkat, mintha Húsvét egyetlen nap lenne. Ezt a nagy napot az Úr adta nekünk. A Fe...ltámadást elbeszélő evangéliumi szakaszokból áradó uralkodó érzés az örömteli, nagy ámulat!

A belülről fakadó öröm! A liturgiában átéljük a tanítványok lelkiállapotát, amikor az asszonyok elhozták nekik a hírt: Jézus feltámadt! Mi láttuk őt! Hagyjuk, hogy ez a tapasztalat, amelyet az evangélium rögzített, mélyen bevésődjön szívünkbe is és áthassa egész életünket. Hagyjuk, hogy Húsvét Vasárnapjának örömteli ámulata sugározzon gondolatainkból, tekintetünkből, magatartásunkból, gesztusainkból és szavainkból. Bárcsak ilyen  ...»


Szentszéki hírek 
«Christus surrexit, venite et videte!» - Ferenc pápa húsvéti üzenete

RealAudioMP3 Kedves Testvéreim, boldog húsvétot!

Az egész világon szétszóródott egyházban visszhangzik az angyal asszonyokhoz intézett üzenete: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt... Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!” (Mt 28,5–6)
Ez az evangélium csúcsa, ez a kiváltképpen örömhír: Jézus, a keresztre feszített, feltámadott! Ez az esemény  ...»Ferenc pápa twitter üzenete Húsvéthétfőn

Minden találkozásunk Jézussal, örömmel tölt el bennünket – azzal a mély örömmel, amelyet csak Isten adhat nekünk.

Maximo perfundimur gaudio quotiescumque Iesum congredimur, gaudio vere altissimo quod nemo praeter Deum nobis impertiri possit.

Ogni incontro con Gesů ci riempie di gioia, quella gioia profonda che solo Dio ci puň dare.

Cada encuentro con Jesús nos colma de alegría, aquella alegría  ...»Ferenc pápa köszöntése az Urbi et Orbi áldás után

RealAudioMP3 Kedves testvéreim!

Megújítom húsvéti jókívánságaimat mindannyiatoknak, akik egybegyűltetek itt a téren a világ minden részéről. Kiterjesztem húsvéti jókívánságaimat mindazokra, akik a különböző országokban a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak hozzánk. Vigyétek el családjaitokba és közösségeitekbe az örömhírt, hogy Jézus, a mi békénk és reményünk, feltámadt!

Megköszönöm jelenléteteket,  ...»Krisztus feltámadt, alleluja! - Ferenc pápa szentmiséje Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap a pápa a szokásnak megfelelően egyedül mutatta be a szentmisét, amelyen nem mondott homíliát. Az idei szertartás különlegessége volt, hogy a bizánci szertartás csodálatos énekei, a sztichirák is felhangzottak, mivel a latinok és a keleti egyházak idén egy időpontban ünneplik a Feltámadást.

Az alkalomra a Szent Péter bazilika lépcsősora és a tér csodálatos virágköntösbe öltözött: 12  ...»Húsvét vigíliája

Az Egyház liturgikus évének csúcspontja Vigília, a virrasztás a szent éjszakán. A virrasztás és az imádság középpontjában a feltámadt Krisztus áll, akinek győzelmes kereszthalála visszaszerezte nekünk az örök életet.

A vigília-szertartásnak négy része van:

1. tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, körmenet és a húsvéti örömének (Exultet).
2. igeliturgia a keresztségre felkészítő  ...»Ferenc pápa húsvétvasárnapi twitter-üzenete:

Krisztus feltámadt, Alleluja!

Surrexit Christus vere! Alleluia!

Cristo è Risorto! Alleluia!


  ...»Hamvazószerdától nagyszombatig - Megtérés és bűnbánat - P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése

RealAudioMP3 Hamvazószerdán a nagyböjti programot a liturgia így jelölte meg a hívők számára: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak!” Ez a Jézus nyilvános működése elején elhangzott felhívás így is fordítható: „Tartsatok bűnbánatot…!” A megtérés, metanoia az ember teljes megfordulása, odafordulása az élő Istenhez; ebben benne van a bűnbánat, hiszen a bűnös embernek bocsánatért kell esedeznie, el kell  ...»


Nagypénteken az egyház a szentföldi keresztények javára adakozik. Húsvét Jézus földjén – interjú P. Pizzaballa ferences kusztossal

A hagyománynak megfelelően Nagypénteken tartja az egyház a gyűjtést a Szentföldért: ez a szokás szorosra fűzi a szálakat a világ keresztényei és a szent helyek között. A plébániákon összegyűjtött adományokat a szentföldi kusztódiára továbbítják, amely az összeget a szent helyek fenntartására és a helyi keresztények megsegítésére fordítja.

Leonardo Sandri bíboros, a Keleti egyházak  ...»Ferenc pápa új személyi titkára egy kopt katolikus pap lett

A Szentatya új második személyi titkára Yoannis Lahzi Gaid atya a Vatikáni Államtitkárság munkatársa. Mostantól Fabián Pedacchio argentin atya a pápa első személyi titkára lesz; ezt a pozíciót eddig a máltai Alfred Xuereb prelátus töltötte be, aki korábban XVI. Benedek második személyi titkára volt. Xuereb prelátust a pápa márciusban kinevezte a Gazdasági Titkárság főtitkárává. Az új második  ...»


II. János Pál emlékezete - Interjú P. Szabó Ferenc atyával

RealAudioMP3 A 2011. május 1-jén boldoggá avatott II. János Pál szentté avatására készülve felidézzük Wojtyła pápa péteri szolgálatának főbb mozzanatait, közben Szabó Ferenc atya, aki negyed századon át dolgozott a Vatikáni Rádió magyar osztályán, ízelítőt ad a magyarok pápabarátjával való személyi találkozásairól.

„Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak! Nyissátok meg az  ...»
RealAudioMP3 A „Wojtyła nemzedék”, a II. János Pál pápa által megalapított Ifjúsági Világnapok és Világtalálkozók nemzedéke, amely most a közelgő szentté avatásra készül, ezekkel a szavakkal vett búcsút az Atyai Házba visszatért pápától, megfogadva, hogy: soha nem árulunk el téged, soha nem okozunk neked csalódást...

A hosszú pápaság egyik fontos célkitűzése volt a keresztények mielőbbi, látható egységének ...»


RealAudioMP3 „Monsignor Roncalli egyházi gondoskodása Bulgáriában” – ezzel a címmel jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) új kötete, amelynek szerzője Kiril Plamen Kartaloff, fiatal bolgár történész. A szerző Angelo Giuseppe Roncalli szentszéki diplomata 1925 és 1934 közötti bulgáriai apostoli misszióját mutatja be könyvében. Kutatását lehetővé tette, hogy a Vatikáni Levéltárban konzultálhatta a XI. Piusz ...»


RealAudioMP3 Nyolcezer tekercs és lemez, magnószalag és CD anyagát digitalizálta a Vatikáni Rádió: 37 ezer fájllá alakította át a több, mint 23 ezer esemény hanganyagát tartalmazó dokumentum együttest, rajta a teljes pápai hangarchívummal.

A pápák hangja – ez a címe a digitális archívumnak, amelyet április elején mutatott be a sajtó nyilvánossága előtt P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió főigazgatója. ...»


RealAudioMP3 1983. január másodikán lettem tagja a Vatikáni Rádió soknemzetiségű családjának, a lengyel pápát 22 éven át szolgálhattam. A több mint két évtized során számos személyes emlékem halmozódott fel a rendkívül szeretett és hamarosan a szentek sorában tisztelt pápáról, amelyek közül most néhányat felidézek a fontossági, vagy kronológiai sorrend mellőzésével.

A szentév után 2001-ben II. János Pál ...»


Még alig léptünk be a nagyhétbe, de tudjuk, hogy a világ figyelme már előbbre irányul, április 27-ére, amikor Rómában, a Szent Péter téren korban hozzánk nagyon közel álló két pápa szentté avatása lesz. XXIII. János pápáról és II. János Pál pápáról van szó. Mindkét pápa a rendkívül szeretett szentatyák között foglal helyet. János pápát Itáliában egyszerűen úgy emlegetik, mint a Jó Pápát, II. ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Sepe bíboros Moszkvába utazott, hogy találkozzon Kirill pátriárkával

A nápolyi bíboros érsek április 22-én, kedden megkezdte moszkvai látogatását, amely során találkozik Kirill orosz ortodox pátriárkával. Crescenzio ...»


Szíria: III. Gregoriosz Laham pátriárka húsvéti üzenete

Antióchia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög melkita pátriárkája keresztény értelmiségiekből és gondolkodókból álló szíriai fórum ...»


Nincs valódi fejlődés a történelemben Isten nélkül – írja a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka húsvéti üzenetében

„A történelem megmutatta, hogy Isten nélkül nincs igazi fejlődés. Egy közösség sem lehet valóban haladó és boldog, ha nincs szabadság. Az igazi ...»


Mianmar: Rangun érseke húsvéti üzenetében a vallások közötti toleranciára hív

A vallások közötti nagyobb tolerancia előmozdítása olyan feladat, amely elsősorban a vallási vezetőket illeti. Hangsúlyozzák azt, ami szent és jó egy ...»


Nemzetközi kongresszus Barcelonában a nagyvárosok pasztorációjáról

A spanyolországi Barcelona ad otthont a nagyvárosokban végzendő lelkipásztorkodás témájában megrendezett nemzetközi kongresszusnak, amelyre a helyi ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Virágvasárnapra: „Engedelmes lett a kereszthalálig”

Magyar helyi egyház


Szeretettel jelzem mindazoknak, akik jelezték részvételi szándékukat az április 27-i szentté avatás előtti magyar szentmisére, hogy a szentmisét április 26-án 18 órakor a Santo Stefano Rotondo templomban tartjuk, Isten Szolgája Mindszenty József ...»


A Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös üzenetet tett közzé húsvét alkalmával
Öröm és remény töltötte el a tanítványokat húsvét napján. Szinte maguk is nehezen fogták fel, hogy a szeretett Mester, aki kínhalált ...»


A Római Magyar Akadémia igazgatója, Molnár Antal, a Szentszéki Magyar Nagykövetséggel közösen sok szeretettel vár mindenkit a „Splendore della carità” gyermekrajz kiállítás megnyitójára 2014. április 10-én 18.00 órakor.

Helyszín: Római Magyar ...»


A Betegápoló Irgalmasrend magyarországi priorának elmélkedése

Húsvét nem tetteink következményeként érkezik, hanem tetteink következményének ellenére. Tetteink örök következménye egyedül a kereszt. Amit az emberi gonoszság gondosan felépített, azt ...»

XXIII. János és II. János Pál
szentté avatása április 27-én 

Hétfőn délelőtt a vatikáni sajtóteremben bemutatták az április 27-i szentté avatáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket. A tájékoztatón felszólalt Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke, P. Federico Lombardi SJ, a sajtóterem igazgatója, Giulio ...»


RealAudioMP3 "Bízom benne, hogy a magyarok milliói egyesülnek imádságunkkal azért, hogy eredményes legyen munkátok, amellyel a küszöbönálló új évezrednek egy szép Magyarországot igyekeztek építeni. Isten áldd meg a magyart!"– ezekkel a szavakkal lépett ...»


Húsvétra és az április 27-i szentté avatásra készülve a Szentszéki Sajtóterem, a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ összefogásával média központot hoznak létre a világ minden tájáról érkező újságírók számára.

Az írott és az elektronikus ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések