HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Nem lehetünk keresztények a Szentlélek kegyelme nélkül – Ferenc pápa homíliája

Október 23-án, csütörtökön reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmisén Ferenc pápa homíliájának középpontjában Szent Pál Efezusiakhoz írt levelének tanítása állt. A levélben az Apostol leírja, hogy megtapasztalta Krisztust és ezért mindent maga mögött hagyott, mert beleszeretett Krisztusba. Pál imádja Krisztust, meghajtja térdét az Atya előtt, aki „mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk, vagy megértünk” (Ef 3,14-21). Szent Pál határtalanul imádja ezt az Istent, aki olyan, mint egy parttalan tenger, egy óriási tenger. Pál azt kéri az Atyától mindnyájunk számára, hogy megerősödjünk, benső emberré váljunk Lelke által.

Azt kéri az Atyától, hogy a Szentlélek jöjjön és erősítsen meg bennünket, adjon erőt. Nem haladhatunk előre a Szentlélek ereje nélkül. Saját erőnk gyönge.  ...»


Szentszéki hírek 
A Szentatya október 23-i tevékenysége

A csütörtökön délelőtt negyed 11-kor fogadta Keith Mitchell-t, Grenada miniszterelnökét feleségével és kíséretével.

Ezt követően Luigi Ventura érsek, Franciaország apostoli nunciusa, majd Fernando Filoni bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregáció prefektusa járult a pápa elé.

A Szentatya negyed 1-kor az Apostoli Palota Pápák termében fogadta a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság 35 tagú  ...»A pápa fogadta Grenada miniszterelnökét

Ferenc pápa október 23-án délelőtt az Apostoli Palotában fogadta Keith Mitchell kormányfőt, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Dominique Mamberti érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatainak titkárával.

A szívélyes légkörben lezajlott megbeszélések során a felek megerősítették a Szentszék és Grenada között fennálló jó kapcsolatokat. Kiemelték a katolikus egyház  ...»Az egyház Krisztus teste - Ferenc pápa katekézise

RealAudioMP3 Október 22-én, szerdán délelőtt Ferenc pápa folytatta katekézisét az általános kihallgatáson, amelyet a Szent Péter téren tartott meg. Megállapította: a háborúk nem a harctereken, hanem a szívekben kezdődnek.

Kedves Testvérek, jó napot kívánok! - kezdte olasz nyelvű katekézisét a pápa.

Amikor arra akarunk rámutatni, hogy azok az elemek, amelyek egységet alkotnak, milyen szorosan kapcsolódnak  ...»Ferenc pápa csütörtöki Twitter-üzenete

A család az a hely, ahol személyként fejlődünk. Minden család egy építőkő a társadolom számára.

La famiglia è il luogo in cui noi ci formiamo come persone. Ogni famiglia è un mattone che costruisce la società.

Familia est locus in quo ut personae nos fingimur. Quemadmodum quique lapis domum ita familia societatem aedificat.
En la familia nos formamos como personas. Cada familia es una piedra viva en  ...»Az egyház Szent II. János Pál liturgikus emléknapját ünnepli – Ferenc pápa megemlékezése

Első alkalommal ünnepli az egyház a közel 27 éves pápaságot megért Karol Wojtyła liturgikus emléknapját. Április 27-én Ferenc pápa emelte az oltár dicsőségére XXIII. Jánossal együtt, majd ünnepét október 22-re jelölte ki. 1978-ban ezen a napon mutatta be II. János Pál a péteri szolgálatának kezdetét jelentő szentmiséjét. A lengyel pápa az egyház közelmúltbeli történetének egyik legszeretettebb  ...»


A Vatikáni Államtitkárság szerdai Twitter-üzenete

A „védelmi felelősség minden férfi és nő törvény előtti egyenlőségének elismerése.

The “responsibility to protect” is a recognition of the equality of every man and woman before the law. www.holyseemission.org

Az idézet a Szentszék New York-i ENSZ állandó megfigyelőjének felszólalásából származik.
  ...»Konzisztóriumot tartottak a Vatikánban a Közel-Keletről: a keresztényeknek alapvető szerepük van a régió egyensúlyának fenntartásában

A Szentatya, 86 bíboros és pátriárka, valamint a Vatikáni Államtitkárság elöljárói részvételével október 21-én, hétfőn rendes konzisztóriumot tartottak a Vatikánban. Az ülésen beszédet mondott Ferenc pápa, majd Pietro Parolin bíboros államtitkár tájékoztatást adott az október 2-4. közötti vatikáni találkozóról, amelyen a Közel-Kelettel foglalkoztak az érintett nunciusok és diplomáciai képviselők.

Ezt  ...»Nem nyugodhatunk bele egy kereszténymentes Közel-Kelet gondolatába – Ferenc pápa konzisztóriumi beszéde

RealAudioMP3 A hétfő délelőtt 9 órakor kezdődött, nyilvános rendes konzisztóriumon a jelenlevő bíborosokhoz, pátriárkákhoz és püspökökhöz intézett beszédében Ferenc pápa hangsúlyozta: sokak érdektelensége mellett úgy tűnik, mintha az emberi élet értéke teljesen feledésbe merült volna.

„A család témájában tartott rendkívüli püspöki szinódus lezárását követő nap ezt a konzisztóriumot a szentté avatási ügyeken  ...»Keresztények és hinduk: együtt a befogadás kultúrájának elősegítéséért

- vatikáni üzenet a hindu Diwali, a fény ünnepére

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa örömmel üdvözli mindazokat, akik idén október 23-án ünneplik a neves hindu emléknapot. A transzcendens fény világosítsa meg szívüket, otthonaikat és közösségeiket. Az ünnep mélyítse el az egymáshoz tartozást a családokban és a városnegyedekben, továbbá hozzon harmóniát, boldogságot, békét és jólétet – írja  ...»Krisztus egyháza az emberiséget szolgálja, nem fél és kapuit szélesre tárja -

RealAudioMP3 Ezek voltak Ferenc pápa beszédének főbb gondolatai, amelyeket a püspökök harmadik rendkívüli, a család témájával foglalkozó szinódusának lezárásakor mondott. A pápa megemlítette, hogy a szinódusi munkák során adódtak feszültségek, de hangsúlyozta a vélemények szembesítésének kegyelmét és szépségét. Ismételten leszögezte, hogy Péter utódának feladata az egyház egységének biztosítása. A püspököké  ...»RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia et Vita” időszakos folyóirat igazgatója.

Előzőleg (1970-2007) 37 éven át volt az Osservatore Romano c. vatikáni napilap szerkesztője, főszerkesztője, ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


RealAudioMP3 Második rész: VI. Pál pápa és Agostino Casaroli együttműködése

Agostino Casaroli (1914–1998) XXIII. János pápasága alatt kezdte diplomáciai tevékenységét, majd folytatta VI. Pál és II. János Pál alatt „keleti politikáját”. Posztumusz munkája, A türelem vértanúsága valójában „apologia sui”: Casaroli megmagyarázza – számolva a sok kritikával, amelyek az Ostpolitikot érték – a Szentszék ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Ferenc pápa üzenetet küldött a Ratzinger-Alapítvány kolumbiai ülésére

Ezer résztvevője van „Az élet tisztelete, a béke útja” témáról október 23-án és 24-én zajló nemzetközi tanácskozásnak, amelyet a medellíni pápai ...»


Római magyar újmise október 26-án

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy október 26-án, vasárnap 10:30-kor a Via Mascherone-i bolognaiak nemzeti templomában magyar újmise lesz. A ...»


A Pápai Urbaniana Egyetem nagy aulája a XVI. Benedek nevet kapja

Október 21-én, kedden a Pápai Urbaniana Egyetem tanévnyitó ünnepsége keretében az egyetem nagy aulájának a XVI. Benedek nevet adták. Az ünnepségen ...»


Magyar katolikus pasztoráció a szlovák fővárosban

RealAudioMP3 Stúdióbeszélgetés Molnár Tamás atyával, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorával

Tamás atya, volt munkatársunk ezekben a napokban ismét ...»A gender elmélet és káros következményei - Szabó Ferenc SJ jegyzete

RealAudioMP3 A családszinódus alkalmával Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinóduson ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 29. vasárnapra: Az adópénz példázata: Isten és a császár
Magyar helyi egyház 


1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától, aki a mára már a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A ...»


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


RealAudioMP3 A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában tíz évvel ezelőtt, 2004. május 18-án volt az első kedd reggeli magyar szentmise. Az évfordulóra a kápolna idei búcsúja alkalmából emlékezünk. Az elmúlt tíz évben 514 kedd reggeli szentmisén ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések