HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
„A keresztény olyan férfi vagy olyan nő, aki tud várni Jézusra, ezért a remény embere” – Ferenc pápa homíliája

RealAudioMP3 Október 21-én, kedden reggel Ferenc pápa a Szent Márta házban bemutatott szentmisén megállapította: „Krisztus barátokká tett bennünket békességben”.

Azok a személyek, akik tudnak várni, a várakozás közben szilárd reményt táplálnak. Ezek a keresztények, egy nép, amelyet Jézus egyesített minden „ellenségeskedésen” túl. A pápa Lukács evangéliumához (Lk 12,35-38) és Pál Efezusiakhoz írt leveléhez (Ef 2,12-22) fűzte gondolatait. Az evangéliumi szakaszban Krisztus így buzdítja a tanítványokat: „hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki”. Jézus „boldognak” nevezi azokat a szolgákat, akik urukat ébren várják, égő lámpással. A következő jelenetben Jézus „asztalhoz ülteti” szolgáit és kiszolgálja  ...»


Szentszéki hírek 
Ferenc pápa novemberi törökországi látogatásának állomásai: Ankara és Isztambul

A Vatikáni Sajtóterem közzétette az apostoli látogatás programjait, amelyre november 28-30. között kerül sor. Az út első állomása Ankara, ahová a Szentatya november 28-án, pénteken délután egy órakor érkezik meg. Ellátogat Atatürk mauzóleumához, majd az elnöki palotában kerül sor az udvariassági látogatásra, a hatóságokkal, a miniszterelnökkel és a török vallási ügyek elnökével való találkozóra.

November  ...»Twitter-üzenet Ferenc pápától

Október 21-én, kedden Ferenc pápa az alábbi üzenetet tette közzé a Twitter segítségével:

A hit, hogy egészséges és erőteljes legyen, állandóan Isten Igéjéből kell, hogy táplálkozzon.

La fede, per essere sana e robusta, dev’essere nutrita costantemente dalla Parola di Dio.
Fides continenter per Dei Verbum est alenda, ut sana sit et firma.Una fe fuerte y saludable se alimenta constantemente de la  ...»A hétfői rendes konzisztórium Közel-Kelet súlyos helyzetével foglakozott

A hétfőre meghirdetett konzisztóriumon két szentté avatást jelentettek be, de – Ferenc pápa kívánságára – a szinódusra a világ minden részéről jött főpásztorok, pátriárkák és Közel-Kelet apostoli nunciusai Ferenc pápa részvételével – Parolin bíboros államtitkár hosszú beszámolója alapján – a térség országai: Szentföld, Szíria, Palesztina, Jordánia, Libanon, valamint Irak, és Egyiptom  ...»


Konzisztóriumot tartottak a Vatikánban a Közel-Keletről: a keresztényeknek alapvető szerepük van a régió egyensúlyának fenntartásában

A Szentatya, 86 bíboros és pátriárka, valamint a Vatikáni Államtitkárság elöljárói részvételével október 21-én, hétfőn rendes konzisztóriumot tartottak a Vatikánban. Az ülésen beszédet mondott Ferenc pápa, majd Pietro Parolin bíboros államtitkár tájékoztatást adott az október 2-4. közötti vatikáni találkozóról, amelyen a Közel-Kelettel foglalkoztak az érintett nunciusok és diplomáciai képviselők.

Ezt  ...»Snell György kanonok az esztergomi főegyházmegye kinevezett segédpüspöke

A Szentatya kinevezte Snell György kanonokot Pudeziana címzetes püspökévé és egyben az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökévé.

Snell György 1949. március 8-án született Kiskirályságon. Középiskoláját Szentesen végezte, itt érettségizett 1967-ben. Filozófiai és teológiai tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban és az Egri szemináriumban végezte. 1972. április 3-án szentelték pappá,  ...»A Vatikáni Államtitkárság hétfői Twitter üzenete

A fenntartható fejlődést a legjobban a személy-központú fejlesztési politika által érhetjük el.


Sustainable development can be best achieved through person-centered development policies. www.holyseemission.org

Az idézet a Szentszék New York-i ENSZ állandó megfigyelőjének felszólalásából származik, amelyet a népességről és a fejlesztésről megtartott nemzetközi konferencián mondott el.

  ...»Keresztények és hinduk: együtt a befogadás kultúrájának elősegítéséért

- vatikáni üzenet a hindu Diwali, a fény ünnepére

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa örömmel üdvözli mindazokat, akik idén október 23-án ünneplik a neves hindu emléknapot. A transzcendens fény világosítsa meg szívüket, otthonaikat és közösségeiket. Az ünnep mélyítse el az egymáshoz tartozást a családokban és a városnegyedekben, továbbá hozzon harmóniát, boldogságot, békét és jólétet – írja  ...»Krisztus egyháza az emberiséget szolgálja, nem fél és kapuit szélesre tárja -

RealAudioMP3 Ezek voltak Ferenc pápa beszédének főbb gondolatai, amelyeket a püspökök harmadik rendkívüli, a család témájával foglalkozó szinódusának lezárásakor mondott. A pápa megemlítette, hogy a szinódusi munkák során adódtak feszültségek, de hangsúlyozta a vélemények szembesítésének kegyelmét és szépségét. Ismételten leszögezte, hogy Péter utódának feladata az egyház egységének biztosítása. A püspököké  ...»


Ferenc pápa szinódus utáni mérlege - P. Szabó Ferenc jegyzete

RealAudioMP3 Ferenc pápa szombat esti beszéde, amellyel lezárta és értékelte a rendkívüli család-szinódus munkáit nagy visszhangot keltett a médiában. Azoknak, akik kiszivárgó híresztelések alapján azt hitték, hogy a szinódusi aulában heves viták folytak, kijelentette: teljes nyíltsággal, szabadon kifejthették véleményüket a szinódusi atyák és a többi szakember vagy világi hívő. A két hét során, a  ...»


VI. Pál pápa Krédója

VI. Pál pápa Szent Péter és Szent Pál vértanúságának XIX. Centenáriuma alkalmával meghirdette a „Hit Évét”. Ennek lezárásakor 1968. június 30-án ünnepélyes szentmisét mutatott be a Szent Péter téren. És homíliája alatt felolvasta Isten Népe Hitvallását, amelyet erre az alkalomra írt meg. Bevezetőjében megmagyarázta: nem tévedhetetlen megfogalmazásról van szó, hanem az Egyház ősi hitvallásának, a  ...»RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia et Vita” időszakos folyóirat igazgatója.

Előzőleg (1970-2007) 37 éven át volt az Osservatore Romano c. vatikáni napilap szerkesztője, főszerkesztője, ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


RealAudioMP3 Második rész: VI. Pál pápa és Agostino Casaroli együttműködése

Agostino Casaroli (1914–1998) XXIII. János pápasága alatt kezdte diplomáciai tevékenységét, majd folytatta VI. Pál és II. János Pál alatt „keleti politikáját”. Posztumusz munkája, A türelem vértanúsága valójában „apologia sui”: Casaroli megmagyarázza – számolva a sok kritikával, amelyek az Ostpolitikot érték – a Szentszék ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
A gender elmélet és káros következményei - Szabó Ferenc SJ jegyzete

RealAudioMP3 A családszinódus alkalmával Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinóduson ...»


Ötéves a magyarországi Szent Gyermekség Műve

RealAudioMP3 Interjú Keserű Mártával, a Váci Egyházmegye Szent Gyermekség csoportjainak koordinátorával

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén kereste fel ...»Lengyelország Boldog Popieluszko meggyilkolásának 30. évfordulójára emlékezett

Ewa Kopacz lengyel miniszterelnök október 19-én, vasárnap koszorút helyezett el Boldog Jerzy Popieluszko sírján Varsóban. A papot, a hit vértanúját 37 ...»


A gender elmélet iskolai oktatása lábbal tiporja a szülők jogait – Bagnasco bíboros nyilatkozata

Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinódusi kihívások közül a gender elméletet ...»


A családszinódus mérlegéhez Szabó Ferenc SJ jegyzete

A III. rendkívüli családszinódus végén – a két hét során megismert összefoglalók alapján, főleg az október 16-i délelőtti tizenkettedik általános ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 29. vasárnapra: Az adópénz példázata: Isten és a császár
Magyar helyi egyház 


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


RealAudioMP3 A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában tíz évvel ezelőtt, 2004. május 18-án volt az első kedd reggeli magyar szentmise. Az évfordulóra a kápolna idei búcsúja alkalmából emlékezünk. Az elmúlt tíz évben 514 kedd reggeli szentmisén ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések