HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
A karizmák mindenki javát szolgálják, nem osztják meg a közösséget – Ferenc pápa katekézise

RealAudioMP3 Október 1-én, szerdán délelőtt a Szent Péter téren Ferenc pápa az egyház karizmáiról tartotta katekézisét. Kedves Testvérek! Az Úr a kezdetektől fogva elhalmozta az egyházat Szentlelke ajándékaival, élővé és termékennyé téve ezáltal egyházát. Ezek között az ajándékok között néhány különösen értékes a keresztén közösség építése és előrehaladása szempontjából: a karizmákról van szó. Ebben a mai katekézisben erre a kérdésre keressük a választ: mi is pontosan a karizma? Hogyan tudjuk felismerni és befogadni? Azt a tényt, hogy az egyházban különböző és sokféle karizmák vannak jelen, pozitív módon kell értelmezni, mint egy szép dolgot, vagy problémát jelent?- tette fel a kérdést Ferenc pápa.

A köznyelvben, amikor „karizmáról” beszélünk, gyakran tehetségre, természetes adottságra gondolunk.  ...»


Szentszéki hírek 
Védelmezzetek a pletykáktól is, amelyek az egyház életét fenyegetik – mondta Ferenc pápa a vatikáni csendőröknek

Az ördög veti el a pletyka konkolyát, amely olyan, mint a bomba, amely tönkreteszi mások és az egyház életét is. Ferenc pápa szeptember 27-én, szombaton reggel szentmisét mutatott be a Vatikáni Kormányzóság kápolnájában a vatikáni csendőrség tagjainak. Az Osservatore Romano szeptember 29-30-i dupla számában tette közzé a Szentatya homíliáját, amely a testület védőszentjének, Szent Mihály  ...»


Ferenc pápa köszöntötte a Szeretet Kis Apostolai Világi Intézet alapításának 60. évfordulója alkalmából szervezett zarándoklat résztvevőit

RealAudioMP3 Az intézet La nostra Famiglia Egyesülete közel 3000 fős zarándoklatot szervezett Rómába, amelynek kapcsán Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás előtt a VI. Pál teremben fogadta a résztvevőket. A Szentatya köszöntésében különös szeretettel fordult az Egyesület gondozásában lévő sérült gyerekekhez és fiatalokhoz. „Az Intézet alapítója, Boldog Luigi Monza atya érezte annak szükségét, hogy  ...»


Ferenc pápa keddi Twitter-üzenete

Egy keresztény közösségben a megosztottság súlyos bűn, az ördög műve.

La divisione in una comunità cristiana è un peccato gravissimo, è opera del diavolo.

Divisio in communitate christiana gravissimum est peccatum, immo opus est daemonis.

La división en una comunidad cristiana es un pecado gravísimo, es obra del diablo.

Podział we wspólnocie chrześcijańskiej jest ciężkim grzechem, jest dziełem  ...»Imádkozzunk azokért, akik valóban szenvednek – kerüljük a „teátrális” siránkozásokat

RealAudioMP3 Szeptember 30-án, kedden reggel, a Szent Márta házban bemutatott szentmisén Jób könyvének (Jób 3,1-3.11-17.20-23) soraiból kiindulva, homíliájában Ferenc pápa hangsúlyozta: az élet sötét pillanataiban a panasz is imává válik, de kerüljük a „teátrális” sopánkodásokat. A pápa emlékeztetett azokra a valóban nagy tragédiákra, amelyeket a hitük miatt otthonukból elűzött keresztények élnek  ...»


Vatikáni csúcstalálkozót tartanak október 2-4. között a közel-keleti válságról

A helyzet értékelése céljából Ferenc pápa részvételével csúcstalálkozóra kerül sor a válságról, amely hosszú ideje sújtja a közel-keleti térséget. Október 2-4. között a közel-keleti apostoli nunciusok tanácskozásra gyűlnek össze a Vatikánban a Római Kúria vezetőivel. Részt vesznek a megbeszélésen Egyiptom, Izrael (Jeruzsálem és Palesztina), Jordánia és Irak, Irán, Libanon, Szíria és Törökország  ...»


A Vatikáni Államtitkárság Twitter üzenete az ENSZ-ről

Parolin bíboros: az ENSZ a népek családja építésének nélkülözhetetlen eszköze.

Az idézet a vatikáni államtitkár felszólalásából származik, amelyet a világszervezet székházában mondott New York-ban.


The United Nations are an indispensable means of building an authentic family of peoples.http://www.holyseemission.org/

  ...»Járjatok digitális utakon – mondta a Vatikáni Rádió ünnepén Baldisseri bíboros

RealAudioMP3 A társadalmi kommunikáció elsődleges fontosságú az egyház számára, amit óvni és segíteni kell. Ezt állapította meg Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár azon a szentmisén, amelyet a Vatikáni Rádió kápolnájában mutatott be Szent Gábor főangyal, a rádió védőszentje ünnepén.

Induljatok és éljetek a kortárs világ digitális útjain. Legyetek olyanok, mint az angyalok, akiknek örökös  ...»Ferenc pápa vasárnapi találkozása az idősekkel

Mintegy ötvenezer személy gyűlt össze vasárnap délelőtt a Szent Péter-térre, ahol Ferenc pápa az idősekkel és nagyszülőkkel találkozott. Jelen volt XVI. Benedek emeritus pápa is, akit Ferenc pápa a bazilika bejáratánál fogadott. A találkozót Vincenzo Paglia érsek, a Család Pápai Tanácsának elnöke nyitotta meg, köszöntve Benedek pápát, akit „a nagyapák között első nagyapának” nevezett.  ...»


Szűz Mária megmutatja nekünk a fiatalok és az idősek találkozásának útját - Ferenc pápa homíliája az idősek napján

Szeptember 28-án, vasárnap délelőtt több tízezer hívő töltötte meg a Szent Péter teret, hogy részt vegyen Ferenc pápa és az idősek, nagyszülők találkozóján. Jelen volt XVI. Benedek is, akit Ferenc pápa a bazilika bejáratánál fogadott.

Homíliájában a Szentatya gondolatait először az evangéliumi szakaszhoz, Mária Erzsébetnél tett látogatásához fűzte:

Az evangéliumi szakasz, amit az előbb hallottunk  ...»Ferenc pápa a hívek imáját kérte a család témájával foglalkozó szinódus sikeréért

Az idősek napján bemutatott szentmise végén, vasárnap délben Ferenc pápa elimádkozta az Úrangyala imát. A következő szavakkal fordult a jelenlévőkhöz:

„Mielőtt befejezném ezt a szertartást, köszöntök minden zarándokot, különösen titeket, időseket, akik sok országból érkeztetek. Szívből köszönetet mondok nektek!” A pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton a boldogok sorába iktatták Madridban Álvaro  ...»
RealAudioMP3 Bakos Rafael atya, a magyar karmelita rendtartomány vikárius provinciálisa, novícius magisztere szeptember 15-17-e között Assisiben részt vett a Keresztény Misztika II. Nemzetközi Kongresszusán.

Tiszteletreméltó Marcell atya Positio-jának elkészítője, korunk egyik legnagyobb misztikusáról, világi nevén, Marton Boldizsárról tartott előadást.

Műsorunk Számára Bakos Rafael atya OCD többek között ...»


RealAudioMP3 Közeledik VI. Pál pápa boldoggá avatása. Az elmúlt napokban is vitatták itt Rómában (a Pápai Magyar Intézetben) VI. Pál pápa szolgálatának egyik legnehezebb és legvitatottabb területét, ún. keleti politikáját (Ostpolitik), és – mint már hírt adtunk róla – bemutatták Gilberto Martinelli olasz filmrendező Mindszenty-filmjét. Az Ostpolitikban vezető szerepet játszott Agostino Casaroli érsek, akit ...»


RealAudioMP3 Október 2-4. között Rómában tartja közgyűlését az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE). A család és Európa jövője témát vitatják meg. Erdő Péter bíborost arról kérdeztük, hogy a kérdés milyen aspektusaira összpontosítanak.

A CCEE ülésén Ferenc pápa novemberi strasbourgi látogatásával kapcsolatban foglalkoznak az ehhez kapcsolódó politikai kérdésekkel is. A Tanács elnöke ismertette, hogy ...»


A család, illetve a CCEE első találkozása Ferenc pápával – ez a két témakör áll az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa közelgő közgyűlésének középpontjában, amelyet Rómában tartanak október 2-a és 4-e között.

A családszinódus küszöbén az európai püspöki konferenciák elnökei Rómában gyűlnek össze éves közgyűlésükre, hogy megvitassák a család és Európa jövőjének kérdéseit. Október 3-án, pénteken ...»


A családdal foglalkozó októberi rendkívüli szinódusra készülve Ferenc pápa felkérte Walter Kasper bíborost, hogy a múlt februári konzisztóriumon tartson előadást a család mai problémáiról. (Walter Kasper bíboros neves teológus, magyarul is megjelent Jézus a Krisztus című kiváló könyve – Vigilia, Bp., 1996) Februári merész felszólalása feltűnést keltett. Először olaszul, majd németül és franciául ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök személyesen köszöntötte Ferenc pápát

RealAudioMP3 A szerda délelőtti általános ...»


Elszakadni a beskatulyázástól és eljutni egy figyelmes megbecsülésen alapuló bánásmódra – Schönborn bíboros nyilatkozata a közelgő családszinódusról

A közelgő családszinódusnak fejlesztenie, tágítania kell az Egyház házassággal és családdal kapcsolatos nézeteit, viszont mindezt anélkül, hogy ...»


Az európai jezsuita testvérek találkozója Rómában

RealAudioMP3 Szeptember 26 és 29 között a jezsuiták központi székházában találkozót tartottak az európai jezsuita segítőtestvérek küldöttei. A magyar ...»


Róma: az olaszországi magyar közösségek képviselőinek találkozója

RealAudioMP3 - interjú Németh László pápai prelátussal, a római Szent István Ház igazgatójával, az olaszországi magyar közösségek főlelkészével


Szeptember 26-28. ...»Az Ostpolitik részleges siker volt – Mamberti érsek a vatikáni keleti politikáról a Római Magyar Akadémián

RealAudioMP3 - Erdő Péter bíboros kommentárjával

„Lelkipásztori felelősség és/vagy evangéliumi tanúságtétel. A vatikáni Ostpolitik XII. Piusz, XXIII. János és ...»PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 26. vasárnapra: Szentírás vasárnapjára
Magyar helyi egyház 


A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási felhívása

Emberek millióit üldözik a világon hitükért napjainkban. Különösen aggasztó hírek jutnak el hozzánk a Közel-Keletről, ahol százezreknek kellett otthonaikat elhagyva a pusztába menekülni az elmúlt ...»


Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célunk a remény jeleinek felmutatása a kultúrában, a művészet különböző műfajain nemzeti kultúránk meghatározó értékein keresztül. Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről ...»


Szeptember 20-án, csütörtökön lesz a Nyitott Templomok Napja. Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének harmadik szombatján meghívjuk a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg ...»


Szeptember 20-án, szombaton 10:30-tól Nemzeti katonai Zarándoklat és Családi Nap lesz Máriaremetén (II. ker. Templomkert utca 1.). A HM Katolikus Tábori Püspökség szeretettel hívja és várja a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő katonákat, ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 A vatikáni Apostoli Palotába vezető híres Bronzkapu analógiája alapján választott címre a dokumentumfilm egyik szereplője ad magyarázatot: „az ólomkapun hiába kopogtatunk, nem jut át a túloldalra a hang”, jelképezve Mindszenty bíboros helyzetét. A ...»


„Egy testvéribb és szolidárisabb Európa felé” – ezzel a címmel adták ki záró nyilatkozatukat a II. Katolikus Társadalmi Napok résztvevői, akik Madridban tartották tanácskozásukat.

Európa közös életünk és sorsunk. A társadalmi válsággal szemben a ...»


RealAudioMP3 Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója felidézi a tíz évvel ezelőtti kezdetek izgalmas perceit. Nagy örömmel, imádsággal, Istennek hálás szívvel készülődtek a nyitásra: Isten kegyelméből, a püspöki ...»


RealAudioMP3 25 évvel ezelőtt, szeptember 11-én 0 órakor lépett hatályba az a döntés, miszerint az akkori magyar kormány felfüggesztette az 1969-ben a kelet-németekkel kötött megállapodást és az NDK állampolgárait minden olyan államba kiengedik, amely ...»


RealAudioMP3 A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet és a Római Magyar Akadémia közös szervezésében idén is sor kerül a „Tanulni énekelve – énekelni tanulva” tanulmányi napokra szeptember 4-e és 7-e között, B. Horváth Andrea karnagy vezetésével.

Tavaly, ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések