HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
A harc mindennapi valóság, és ha nem harcolunk, vesztesek vagyunk – Ferenc pápa homíliája a szent főangyalok ünnepén

Szeptember 29-én, a Szent Márta Házban mondott szentbeszédében Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a sátán mindig úgy állítja be a dolgokat, mintha azok jók lennének, de valódi célja az, hogy tönkretegye az embert.

Az arkangyalok ünnepén az Egyház által elénk tárt olvasmányok erős, kemény képekkel élnek: Dániel próféta elbeszélése Isten és az Emberfia dicsőségéről; Mihály arkangyal és angyalai harca „a sárkány, az őskígyó ellen, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki elcsábítja az egész világot, de vereséget szenved”; majd az Evangélium elbeszélése szerint Jézus Natanaellel való beszélgetése, amelyben az Úr azt az mondja, hogy „látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.”

Beszédében a pápa a démon és Isten harcáról szólt: „A sátán mindig  ...»


Szentszéki hírek 
Vigyétek el a Szentírást az egyszerű néphez – a Szentatya beszéde a Biblikus Világszövetséghez

Minél többen ismerjék meg Isten Igéjét, főként az egyszerű emberek. Erre buzdította a pápa a Biblikus Világszövetség 30 képviselőjét, akiket a délelőtt folyamán fogadott az Apostoli Palota Konzisztórium-termében. A találkozóra a felekezetek közötti bibliafordítás olasz nyelvű változatának bemutatása alkalmából került sor, mely a Világszövetség és az „Ellecidi” olasz kiadó együttműködésével jelent  ...»


A Szentatya fogadta Málta, a Helvét Konföderáció és Alsó-Szászország elöljáróit

Ferenc pápa szeptember 29-én, hétfőn délelőtt negyed 11-kor fogadta Marie-Louise Coleiro Preca asszonyt, a Máltai Köztársaság elnökét férjével és kíséretével. Ezt követően Marcelo Julio Martin, a Helvét Konföderáció volt tiszteletbeli konzulja járult a pápa elé családja tagjaival, összesen 17 személlyel. A pápa fogadta továbbá Stephan Weilt, Alsó-Szászország miniszterelnökét és nyolc tagú  ...»


A bevándorlók és a családok helyzete állt a pápa és a máltai államfő találkozójának középpontjában

Ferenc pápa szeptember 29-én délelőtt fogadta Marie-Louise Coleiro Preca asszonyt, aki ezt követően találkozott Dominique Mamberti érsekkel, a Vatikán államközi kapcsolatainak titkárával.

A szívélyes légkörben lezajlott megbeszélések során a felek említést tettek a Szentszék és Málta közötti jó kapcsolatokról, kiemelve az egyház jelentős tevékenységét a nevelés és az egészségügy területén,  ...»Közzétették a Tömegtájékoztatás 49. Világnapjának témáját

„Kommunikálni a családot: a találkozás kiemelt környezete a szeretet ingyenességében” – ez a Tömegtájékoztatás 49. Világnapjának témája, amelyet 2015. május 17-én tartanak. Kapcsolódik az ideihez és beilleszkedik a következő két szinódus központi témájának sorába, amely a család. A napi sajtó tájékoztat a család nehézségeiről. A kulturális változások sokszor nem segítik annak megértését, hogy a  ...»


Ferenc pápa vasárnapi találkozása az idősekkel

Mintegy ötvenezer személy gyűlt össze vasárnap délelőtt a Szent Péter-térre, ahol Ferenc pápa az idősekkel és nagyszülőkkel találkozott. Jelen volt XVI. Benedek emeritus pápa is, akit Ferenc pápa a bazilika bejáratánál fogadott. A találkozót Vincenzo Paglia érsek, a Család Pápai Tanácsának elnöke nyitotta meg, köszöntve Benedek pápát, akit „a nagyapák között első nagyapának” nevezett.  ...»


Járjatok digitális utakon – mondta a Vatikáni Rádió ünnepén Baldisseri bíboros

RealAudioMP3 A társadalmi kommunikáció elsődleges fontosságú az egyház számára, amit óvni és segíteni kell. Ezt állapította meg Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár azon a szentmisén, amelyet a Vatikáni Rádió kápolnájában mutatott be Szent Gábor főangyal, a rádió védőszentje ünnepén.

Induljatok és éljetek a kortárs világ digitális útjain. Legyetek olyanok, mint az angyalok, akiknek örökös  ...»Szűz Mária megmutatja nekünk a fiatalok és az idősek találkozásának útját - Ferenc pápa homíliája az idősek napján

Szeptember 28-án, vasárnap délelőtt több tízezer hívő töltötte meg a Szent Péter teret, hogy részt vegyen Ferenc pápa és az idősek, nagyszülők találkozóján. Jelen volt XVI. Benedek is, akit Ferenc pápa a bazilika bejáratánál fogadott.

Homíliájában a Szentatya gondolatait először az evangéliumi szakaszhoz, Mária Erzsébetnél tett látogatásához fűzte:

Az evangéliumi szakasz, amit az előbb hallottunk  ...»Ferenc pápa a hívek imáját kérte a család témájával foglalkozó szinódus sikeréért

Az idősek napján bemutatott szentmise végén, vasárnap délben Ferenc pápa elimádkozta az Úrangyala imát. A következő szavakkal fordult a jelenlévőkhöz:

„Mielőtt befejezném ezt a szertartást, köszöntök minden zarándokot, különösen titeket, időseket, akik sok országból érkeztetek. Szívből köszönetet mondok nektek!” A pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton a boldogok sorába iktatták Madridban Álvaro  ...»Te Deum – pápai homília a jezsuita rend visszaállításának 200. évfordulója alkalmából

RealAudioMP3 „Kedves Testvéreim és Barátaim! Jézus Társasága nehéz idők élt át – üldöztetést.” Kezdte beszédét Ferenc pápa. „Lorenzo Ricci generálissága alatt az egyház ellenségei elérték azt, hogy elődöm, XIV. Kelemen eltörölte a rendet. Ma emlékezünk a visszaállításra: arra vagyunk hivatva, hogy emlékezetünkbe idézzük a kapott jótéteményeket és a különleges adományokat.”

A megpróbáltatások és üldöztetések  ...»A jezsuiták hálaadása: Te Deum a római Il Gesù-templomban Ferenc pápával

Jézus Társasága az idén emlékezik arra, hogy VII. Piusz pápa 200 évvel ezelőtt, 1814. augusztus 7-én visszaállította az 1773-ban XIV. Kelemen pápa által feloszlatott rendet. Erre az évfordulóra emlékezve szeptember 27-én délután Rómában az Il Gesù-templomban a jezsuiták Ferenc pápával ünnepélyes vesperás keretében hálát adtak Istennek – Te Deum-ot énekeltek.

VII. Piusz „Sollicitudo omnium  ...»
RealAudioMP3 Közeledik VI. Pál pápa boldoggá avatása. Az elmúlt napokban is vitatták itt Rómában (a Pápai Magyar Intézetben) VI. Pál pápa szolgálatának egyik legnehezebb és legvitatottabb területét, ún. keleti politikáját (Ostpolitik), és – mint már hírt adtunk róla – bemutatták Gilberto Martinelli olasz filmrendező Mindszenty-filmjét. Az Ostpolitikban vezető szerepet játszott Agostino Casaroli érsek, akit ...»


RealAudioMP3 Október 2-4. között Rómában tartja közgyűlését az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE). A család és Európa jövője témát vitatják meg. Erdő Péter bíborost arról kérdeztük, hogy a kérdés milyen aspektusaira összpontosítanak.

A CCEE ülésén Ferenc pápa novemberi strasbourgi látogatásával kapcsolatban foglalkoznak az ehhez kapcsolódó politikai kérdésekkel is. A Tanács elnöke ismertette, hogy ...»


A család, illetve a CCEE első találkozása Ferenc pápával – ez a két témakör áll az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa közelgő közgyűlésének középpontjában, amelyet Rómában tartanak október 2-a és 4-e között.

A családszinódus küszöbén az európai püspöki konferenciák elnökei Rómában gyűlnek össze éves közgyűlésükre, hogy megvitassák a család és Európa jövőjének kérdéseit. Október 3-án, pénteken ...»


A családdal foglalkozó októberi rendkívüli szinódusra készülve Ferenc pápa felkérte Walter Kasper bíborost, hogy a múlt februári konzisztóriumon tartson előadást a család mai problémáiról. (Walter Kasper bíboros neves teológus, magyarul is megjelent Jézus a Krisztus című kiváló könyve – Vigilia, Bp., 1996) Februári merész felszólalása feltűnést keltett. Először olaszul, majd németül és franciául ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Az Ostpolitik részleges siker volt – Mamberti érsek a vatikáni keleti politikáról a Római Magyar Akadémián

RealAudioMP3 - Erdő Péter bíboros kommentárjával

„Lelkipásztori felelősség és/vagy evangéliumi tanúságtétel. A vatikáni Ostpolitik XII. Piusz, XXIII. János és ...»Az ember méltósága abból származik, hogy Isten igent mond rá – Lehmann bíboros a haldoklók gondozásáról és az eutanáziáról

A Német Katolikus Püspöki Konferencia őszi rendes ülése alkalmával Németország katolikus püspökei megerősítették az eutanáziával kapcsolatos ...»


A szentség útja: beleszeretni Istenbe – Ferenc pápa Álvaro del Portillo püspök boldoggá avatására írt üzenete

A Szentatya Álvaro del Portillo püspök boldoggá avatása alkalmából Javier Echevarríának, az Opus Dei prelátusának írt levelében kifejezte, hogy Isten ...»


Visszaélnek a vallással az erőszakos konfliktus igazolására – a KAICIID nyilatkozata

Ausztria, Szaúd-Arábia és Spanyolország elítéli a vallás felhasználását az erőszak igazolására. Az erőszak és a humanitárius válság Irak északi részén ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 26. vasárnapra: Szentírás vasárnapjára
Magyar helyi egyház 


A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási felhívása

Emberek millióit üldözik a világon hitükért napjainkban. Különösen aggasztó hírek jutnak el hozzánk a Közel-Keletről, ahol százezreknek kellett otthonaikat elhagyva a pusztába menekülni az elmúlt ...»


Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célunk a remény jeleinek felmutatása a kultúrában, a művészet különböző műfajain nemzeti kultúránk meghatározó értékein keresztül. Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről ...»


Szeptember 20-án, csütörtökön lesz a Nyitott Templomok Napja. Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének harmadik szombatján meghívjuk a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg ...»


Szeptember 20-án, szombaton 10:30-tól Nemzeti katonai Zarándoklat és Családi Nap lesz Máriaremetén (II. ker. Templomkert utca 1.). A HM Katolikus Tábori Püspökség szeretettel hívja és várja a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő katonákat, ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 A vatikáni Apostoli Palotába vezető híres Bronzkapu analógiája alapján választott címre a dokumentumfilm egyik szereplője ad magyarázatot: „az ólomkapun hiába kopogtatunk, nem jut át a túloldalra a hang”, jelképezve Mindszenty bíboros helyzetét. A ...»


„Egy testvéribb és szolidárisabb Európa felé” – ezzel a címmel adták ki záró nyilatkozatukat a II. Katolikus Társadalmi Napok résztvevői, akik Madridban tartották tanácskozásukat.

Európa közös életünk és sorsunk. A társadalmi válsággal szemben a ...»


RealAudioMP3 Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója felidézi a tíz évvel ezelőtti kezdetek izgalmas perceit. Nagy örömmel, imádsággal, Istennek hálás szívvel készülődtek a nyitásra: Isten kegyelméből, a püspöki ...»


RealAudioMP3 25 évvel ezelőtt, szeptember 11-én 0 órakor lépett hatályba az a döntés, miszerint az akkori magyar kormány felfüggesztette az 1969-ben a kelet-németekkel kötött megállapodást és az NDK állampolgárait minden olyan államba kiengedik, amely ...»


RealAudioMP3 A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet és a Római Magyar Akadémia közös szervezésében idén is sor kerül a „Tanulni énekelve – énekelni tanulva” tanulmányi napokra szeptember 4-e és 7-e között, B. Horváth Andrea karnagy vezetésével.

Tavaly, ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések