HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Ferenc pápa homíliája a Coena Domini szentmisén

Ferenc pápa nagycsütörtökön este fél hatkor a római Don Gnocchi Alapítvány által létesített gyógyintézet fogyatékos betegeinek mutatta be az utolsó vacsorára emlékező szentmisét. Mint már jeleztük: a homília után ősi szokás szerint elvégezte a lábmosás sertartását: a mélyen megalázkodó Jézus példáját követve megmosta és megcsókolta 12 két beteg lábát.

Rögtönzött rövid homíliájában lassan elmélkedve – gondolatait ismételve – egyszerű szavakkal emlékeztetett a szenvedésbe induló, búcsúzó Jézus tettére, amelyet örökségül hagyott követőinek. Jézus Isten létére szolga lett, a mi szolgánk: ez az örökség. Nektek is szolgálnotok kell egymást. Jézus szeretetből választotta ezt az utat: nektek is szeretnetek kell egymást, szeretettel szolgálni. Ezt az örökséget hagyta ránk Jézus: a lábmosás jelképes  ...»


Szentszéki hírek 
Jézus útja a kereszt útja - Ferenc pápa nagypénteki tweet-üzenete

Nem könnyű közelről követni Jézust, mert az út, amit Ő választ, a kereszt útja.

Seguire Gesù da vicino non è facile, perché la strada che Lui sceglie è la via della croce.

Non facile est sequi Iesum quod via quam Ipse sequatur est crux.

Seguir de cerca a Jesús no es fácil, porque la vía que Él elige es la vía de la cruz.

Nie jest łatwo naśladować z bliska Jezusa, bo droga, jaką On wybiera, jest drogą  ...»Az Úr Krisztusban felkent bennünket az öröm olajával – Ferenc pápa homíliája a nagycsütörtöki krizmaszentelő misén

RealAudioMP3 Nagycsütörtökön az Egyház két szentmisével a papság és az Eucharisztia alapítására emlékezik. Hálát adunk Jézusnak, hogy az Oltáriszentséget rendelte és megalapította a papságot. A délelőtti krizmaszentelési misét a megyéspüspök papjaival együtt mutatja be. A homília után a jelenlevő papok megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. Az esti szentmisével az utolsó vacsorára, az Eucharisztia  ...»


Isten éltesse Benedek pápát 87. születésnapján!

XVI. Benedek, emeritus pápa születésnapja alkalmából Ferenc pápa telefonon keresztül fejezte ki jókívánságait, biztosította imáiról, és szerda reggeli szentmiséjében megemlékezett róla - közölte P. Lombardi. A szentszéki szóvivő hozzáfűzte: XVI. Benedek nagyhétre való tekintettel különleges ünneplés helyett születésnapját imádságos összeszedettségben kívánta tölteni.


Joseph Alois Ratzinger 1927.  ...»Csókoljuk meg a keresztet, az emberiség sebét – kérte katekézisében a pápa

RealAudioMP3 Ma nagyhét közepén a liturgia egy szomorú történetet mond el: Júdás árulását, aki elmegy a Főtanácshoz, felajánlja, hogy pénzért elárulja Mesterét: „Mennyit adtok nekem, ha kiszolgáltatom őt?” – kezdte beszédét Ferenc pápa. - Jézusnak ezután ára van. Ezzel a drámai jellel kezdődik Krisztus szenvedése, fájdalmas folyamat, amelyet Ő teljes szabadsággal választ. (vö. Jn 10, 17-18). Ezzel az  ...»


Nagypénteken az egyház a szentföldi keresztények javára adakozik. Húsvét Jézus földjén – interjú P. Pizzaballa ferences kusztossal

A hagyománynak megfelelően Nagypénteken tartja az egyház a gyűjtést a Szentföldért: ez a szokás szorosra fűzi a szálakat a világ keresztényei és a szent helyek között. A plébániákon összegyűjtött adományokat a szentföldi kusztódiára továbbítják, amely az összeget a szent helyek fenntartására és a helyi keresztények megsegítésére fordítja.

Leonardo Sandri bíboros, a Keleti egyházak  ...»A római főrabbi jókívánságai Ferenc pápának Húsvét alkalmából

Róma főrabbija, Riccardo Di Segni jókívánságait fejezte ki Ferenc pápának Húsvét alkalmából, viszonozva a Szentatya üzenetét, amit a zsidó Pászka alkalmából küldött.
„Ünnepeink egybeesése ezekben a napokban felhívást jelent nemzedékünknek a közös és megosztott értékekre, elsősorban a hitben, hogy a történelemben az isteni jelenlét előmozdítja az ember megszabadulását a szorongattatástól, és  ...»Bartolomeosz pátriárka és Ferenc pápa közelgő találkozójáról

„Ma talán jobban, mint 50 évvel ezelőtt sürgős szükség van a kiengesztelődésre. Ez nagy jelentőségű és várakozásokkal teli eseménnyé teszi a Ferenc pápával való találkozást Jeruzsálemben” – nyilatkozta Bartolomeosz pátriárka a SIR olasz katolikus hírügynökségnek. Így magyarázta a május 25-én és 26-án sorra kerülő találkozó okait, amellyel megemlékeznek VI. Pál és Athenagorasz pátriárka 50 évvel  ...»


A Szentté avatási Kongregáció Ferenc pápa jóváhagyásával közzétett négy dekrétumot

Kettő elismer egy-egy csodát két boldog közbenjárásának: Boldog Ludovico da Casoria ferences, elhunyt Nápolyban 1885-ben; Boldog Amato Ronconi, a ferences harmadrend tagja, elhunyt Riminiben 1292 körül.

Két dekrétum pedig elismeri, hogy a következő személyek hősies fokon gyakorolták az erényeket: Isten szolgája Alain Marie Guynot de Boismenu, a Jézus Szíve misszionárius Kongregáció tagja, címzetes  ...»A Szentszék májusban bemutatja a kínzás elleni egyezményről szóló jelentését

P. Federico Lombardi SJ, a szentszéki sajtóterem igazgatója erősítette meg a hírt, újságírók kérdéseire válaszolva. A jelentés bemutatására a jövő hónapban kerül sor a következő országokkal együtt: Ciprus, Litvánia, Guinea, Montenegró, Sierra Leone, Thaiföld és Uruguay.

A Szentszék 2002-ben csatlakozott a Kínzás elleni egyezményhez (CAT – Convention against Torture), kizárólag a Vatikánvárosi  ...»
RealAudioMP3 „Monsignor Roncalli egyházi gondoskodása Bulgáriában” – ezzel a címmel jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) új kötete, amelynek szerzője Kiril Plamen Kartaloff, fiatal bolgár történész. A szerző Angelo Giuseppe Roncalli szentszéki diplomata 1925 és 1934 közötti bulgáriai apostoli misszióját mutatja be könyvében. Kutatását lehetővé tette, hogy a Vatikáni Levéltárban konzultálhatta a XI. Piusz ...»


RealAudioMP3 Nyolcezer tekercs és lemez, magnószalag és CD anyagát digitalizálta a Vatikáni Rádió: 37 ezer fájllá alakította át a több, mint 23 ezer esemény hanganyagát tartalmazó dokumentum együttest, rajta a teljes pápai hangarchívummal.

A pápák hangja – ez a címe a digitális archívumnak, amelyet április elején mutatott be a sajtó nyilvánossága előtt P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió főigazgatója. ...»


RealAudioMP3 1983. január másodikán lettem tagja a Vatikáni Rádió soknemzetiségű családjának, a lengyel pápát 22 éven át szolgálhattam. A több mint két évtized során számos személyes emlékem halmozódott fel a rendkívül szeretett és hamarosan a szentek sorában tisztelt pápáról, amelyek közül most néhányat felidézek a fontossági, vagy kronológiai sorrend mellőzésével.

A szentév után 2001-ben II. János Pál ...»


Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke nyilatkozott műsorunknak arról az európai konferenciáról, amelyet március 20-án és 21-én tartottak a Lateráni Pápai Egyetemen, a II. János Pál Pápai Intézetben. A főpásztor beszámol az előadásokról, felidézve a hamarosan a szentek között tisztelt pápa tanítását az igazságról, a toleranciáról, a felelős ...»


Elvinni a föld minden szegletébe a két pápa szentté avatásának eseményét: ebből a célból a Vatikáni Televíziós Központ (CTV) partnereivel, a SKY és a SONY céggel együtt indított projektet, amely lehetővé teszi, hogy HD minőségben és 3 dimenziós képekkel nézzék az eseményt a világ mintegy 20 országában.

Április 27-én emberek milliói kényelmesen az otthoni karosszékben vagy a moziban ülve léphetnek ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Nincs valódi fejlődés a történelemben Isten nélkül – írja a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka húsvéti üzenetében

„A történelem megmutatta, hogy Isten nélkül nincs igazi fejlődés. Egy közösség sem lehet valóban haladó és boldog, ha nincs szabadság. Az igazi ...»


Április 15-e – az „új keresztény vértanúk” emléknapja

Április 15-én, kedden este a trasteverei Szűz Mária bazilikában a Sant’Egidio közösség szervezésében megemlékeztek a közelmúltban vértanú halált halt ...»


Mianmar: Rangun érseke húsvéti üzenetében a vallások közötti toleranciára hív

A vallások közötti nagyobb tolerancia előmozdítása olyan feladat, amely elsősorban a vallási vezetőket illeti. Hangsúlyozzák azt, ami szent és jó egy ...»


Az új evangelizálás Európában, 2. rész . P. Szabó Ferenc SJ jegyzete

RealAudioMP3 A magyar egyház feladatai a pápalátogatás és a szinódus után

P. Szabó az előző alkalommal ismertette a II. János Pál által meghirdetett 1991-es ...»Ferenc pápa nyitása, baráti gesztusa a zsidóság felé a mai helyzetben különösen fontos – stúdióbeszélgetés Kőbányai János íróval

RealAudioMP3 A Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat főszerkesztője idén Rómában tölti a pészahi ünnepeket. A stúdióbeszélgetésre április 15-én, egy nappal a ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Virágvasárnapra: „Engedelmes lett a kereszthalálig”

Magyar helyi egyház


Szeretettel jelzem mindazoknak, akik jelezték részvételi szándékukat az április 27-i szentté avatás előtti magyar szentmisére, hogy a szentmisét április 26-án 18 órakor a Santo Stefano Rotondo templomban tartjuk, Isten Szolgája Mindszenty József ...»


A Római Magyar Akadémia igazgatója, Molnár Antal, a Szentszéki Magyar Nagykövetséggel közösen sok szeretettel vár mindenkit a „Splendore della carità” gyermekrajz kiállítás megnyitójára 2014. április 10-én 18.00 órakor.

Helyszín: Római Magyar ...»


A Betegápoló Irgalmasrend magyarországi priorának elmélkedése

Húsvét nem tetteink következményeként érkezik, hanem tetteink következményének ellenére. Tetteink örök következménye egyedül a kereszt. Amit az emberi gonoszság gondosan felépített, azt ...»

XXIII. János és II. János Pál
szentté avatása április 27-én 

Hétfőn délelőtt a vatikáni sajtóteremben bemutatták az április 27-i szentté avatáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket. A tájékoztatón felszólalt Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke, P. Federico Lombardi SJ, a sajtóterem igazgatója, Giulio ...»


RealAudioMP3 A világon nyolc szobra van boldog XXIII. János pápának. Az egyik a lengyelországi Wroclawban 1968 óta. S bár e szobor felállításának az eredete nem egy tiszta szándékból származott, ma már mégis a jóságos Pápa emlékét őrzi. Az 1966-ban született ...»


RealAudioMP3 Kilenc évvel ezelőtt április 2-án tért vissza az Atya házába hosszú betegség után, amellyel nagy bátorsággal és nagylelkűséggel nézett szembe. A szabad ég alatti Cenákulummá vált Szent Péter téren azon a napon Leonardo Sandri akkori ...»


RealAudioMP3 "Bízom benne, hogy a magyarok milliói egyesülnek imádságunkkal azért, hogy eredményes legyen munkátok, amellyel a küszöbönálló új évezrednek egy szép Magyarországot igyekeztek építeni. Isten áldd meg a magyart!"– ezekkel a szavakkal lépett ...»


Húsvétra és az április 27-i szentté avatásra készülve a Szentszéki Sajtóterem, a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ összefogásával média központot hoznak létre a világ minden tájáról érkező újságírók számára.

Az írott és az elektronikus ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések