HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
„Az egyház mi vagyunk mindnyájan, senki ne okozzon botrányt” – Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatáson

RealAudioMP3 Október 29-én, szerdán délelőtt Ferenc pápa folytatta katekézisét az egyházról, az egyház, látható és spirituális valóság címmel. Az előző katekézisekben az egyház spirituális természetére világítottunk rá: az egyház Krisztus teste a Szentlélekben – mondta. Amikor az egyházra utalunk, azonnal közösségeinkre gondolunk, plébániáinkra, egyházmegyéinkre, azokra a struktúrákra, amelyekben általában összegyűlünk, és azokra az összetevőire, azokra az intézményi vezetőire, akik kormányozzák. Ez a látható valóság az egyház. Fel kell tennünk a kérdést: két különböző dologról van szó, vagy az egyetlen egyházról? Ha mindig ugyanarról az egyetlen egyházról beszélünk, akkor hogyan értelmezhetjük a kapcsolatot látható és spirituális valósága között?

Amikor az egyház látható valóságáról beszélünk, nem  ...»


Szentszéki hírek 
Ferenc pápa csütörtöki Twitter üzenete

"Az egyház legfőbb küldetése az evangelizálás: elvinni a Jóhírt mindenkinek."

La missione principale della Chiesa è evangelizzare, portare la Buona Novella a tutti.
Evangelizare praecipuum est Ecclesiae munus, omnibus Bonum Nuntium afferre.
La misión principal de la Iglesia es evangelizar: llevar la Buena Noticia a todos.

Podstawową misją Kościoła jest ewangelizacja, niesienie wszystkim Dobrej Nowiny.  ...»Tegyünk meg mindent az ebola-járvány megfékezéséért – kéri a pápa

RealAudioMP3 A szerdai általános audiencia végén Ferenc pápa felhívást intézett az ebola-járvány megállításáért. A Szentatyát aggodalommal tölti el a súlyosbodó helyzet, amelynek főként a legszegényebb afrikai lakosság esik áldozatául. A pápa szeretettel és imával fordul a betegekhez, mint ahogy az orvosokhoz, ápolókhoz, az önkéntesekhez, a vallási intézményekhez és társulatokhoz egyaránt, akik hősiesen  ...»


Aki a szegények mellett áll, az nem kommunista, hanem az evangéliumot követi - a pápa fogadta a népi mozgalmak nemzetközi találkozójának résztvevőit

RealAudioMP3 Föld, otthon, munka – e kulcsszavak köré fűzte hosszú, átlelkesült beszédét Ferenc pápa, amelyet a kongresszus tagjaihoz intézett. Kiemelte, hogy újra életre kell kelteni a demokráciát, le kell küzdeni az éhezést és a háborút, biztosítani kell mindenki méltóságát, elsősorban a legszegényebbekét és a peremre szorultakét.

Kedden délelőtt a vatikáni régi szinódusi aulában találkozott Ferenc pápa a  ...»Ferenc pápa buzdítása a népi mozgalmak tagjaihoz – az október 28-i találkozón elhangzott beszéd második része

Nem létezik annál rosszabb anyagi szegénység, mint amelyik nem teszi lehetővé, hogy megkeressük a mindennapi kenyerünket és meg vagyunk fosztva a munka méltóságától. Ferenc pápa külön kiemelte a fiatalok munkanélküliségét, hangsúlyozva, hogy ez a helyzet nem elkerülhetetlen, hanem egy társadalmi választás eredménye. Egy olyan gazdasági rendszer következménye, amely a nyereséget az ember elé  ...»


„Ne álljunk meg az egyház ajtajában, hanem lépjünk be és váljunk részévé” – Ferenc pápa homíliája Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostol liturgikus ünnepén

RealAudioMP3 Az egyházat Jézus kétezer évvel ezelőtt alapította, amikor kiválasztott 12 oszlopot, hogy felépítse rá az egyházat, saját magát téve meg alapnak és szegletkőnek. Azután szélesre tárta az egyház kapuit mindenki számára, megkülönböztetés nélkül, mert Krisztus számára az a fontos, hogy szeressen és meggyógyítsa a szíveket, nem pedig az, hogy a bűnöket méricskélje – mondta október 28-án, kedden  ...»


A Vatikáni Államtitkárság szerdai Twitter üzenete

"A Szentszék minden vallási vezetőt arra hív, hogy mozdítsa elő a párbeszédet és ítélje el a vallás felhasználását az erőszak igazolására."


The Holy See calls all religious leaders to promote dialogue and denounce
every use of religion to justify violence. www.holyseemission.org

Az idézet Bernardito Auza érsek, szentszéki ENSZ állandó megfigyelő felszólalásából származik, amelyet a Biztonsági Tanács  ...»A pápa üzenete az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségéhez

Az ördögűzők, püspökükkel közösségben, sajátos szolgálatuk gyakorlásakor juttassák kifejezésre az egyház szeretetét mindazok iránt, akik a gonosz műve miatt szenvednek – írta Ferenc pápa Francesco Bamonte atyának, az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége elnökének. A szövetség ezekben a napokban tartotta Rómában első kongresszusát, miután a Kléruskongregáció június 13-án jogi személyiségnek ismerte el.  ...»


Kánonjogi elismerést nyert a SIGNIS tömeg-kommunikációs szövetség

Október 24-én, pénteken a Világiak Pápai Tanácsa kánonjogilag is elismerte a SIGNIS-t, a Tömegkommunikáció Katolikus Világszövetségét.

A SIGNIS 2001-ben a Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audiovizuális Szövetség és a Nemzetközi Katolikus Film Szervezet egybeolvadásával jött létre Rómában. Célja, hogy összeköttetést biztosítson a rádió, a televízió, a film- és videotechnika, a média-képzés,  ...»Hálát adunk Istennek Benedek pápa létéért és pontifikátusáért – Ferenc pápa beszéde a Pápai Tudományos Akadémia plenáris ülésén

RealAudioMP3 Ferenc pápa október 27-én délelőtt a Vatikáni Kertekben lévő IV. Piusz épületben, XVI. Benedek pápa mellszobrának felavatása alkalmából a Pápai Tudományos Akadémia teljes ülése keretében kiemelte: XVI. Benedek nagy pápa.

„Mialatt lehullt a lepel a mellszoborról örömteli érzés töltötte be a szívemet. E mellszobor mindenkiben feleleveníti a szeretett Ratzinger pápa személyét és arcát. Emlékeztet a  ...»Hitünk mércéje az Isten és testvéreink iránti szeretetünk – Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

RealAudioMP3 Kedves testvérek, jó napot kívánok – kezdte október 26-án, vasárnap délben Ferenc pápa a Szent Péter-téren összegyűlt hívekhez intézett beszédét. A mai evangéliumi szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy az összes isteni törvény összefoglalható az Isten és a felebarátaink iránti szeretetben. Máté evangelista beszéli el, hogy néhány farizeus próbára akarta tenni Jézust (vö. 22,34-45). Az egyik  ...»RealAudioMP3 Beszélgetés P. Szabó Ferenccel új könyvéről
VM: December közepén bemutatják Budapesten a Párbeszéd Házában P. Szabó Ferenc SJ Henri de Lubac jezsuita teológus életművéről szóló új monográfiáját, amely ezekben napokba hagyja el a sajtót Budapesten: „KRISZTUS FÉNYE, Bevezetés Henri de Lubac életművébe.”

P. Szabó Ferenc a Vatikáni Rádió magyar tagozatának hajdani vezetője negyed századon át ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Felelősséggel el kell kísérnünk a fiatalokat – stúdióbeszélgetés Henczel Szabolcs atyával

RealAudioMP3 Henczel Szabolcs atya, a soproni Szent György plébánia plébánosa, egyetemi lelkész, mintegy 60 fős, főleg diákokból álló zarándoklat élén kereste ...»


A menekültek között Bagdadban több mint 700 keresztény család van

Már több, mint 700 Moszulból és a Ninivei-síkságról származó keresztény család él ideiglenes menedékhelyeken Bagdadban, miután arra kényszerültek, ...»


Temetőlátogatás Rómában

Mindenszentek ünnepén, november 1-jén, szombaton 11-kor a római magyar közösség tagjai a veránói temetőben felkeresik a magyar sírokat és imádkoznak ...»


A horvát püspökök plenáris ülése a szinódusról és a gender-elméletről

A horvát családok 2015-ben megrendezésre kerülő második nemzeti találkozója, a családról tartott szinódus, az új lelkipásztori feladatok meghatározása ...»


Békét Ukrajnában és a Közel-Keleten – kérik a keleti rítusú katolikus püspökök

Október 26-án zárták négynapos találkozójukat az ukrajnai Lembergben az Európában működő különböző keleti rítusú katolikus egyházak főpásztorai. Az ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 30. vasárnapra: A szeretet kettős-egy parancsa

Magyar helyi egyház 


1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától, aki a mára már a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A ...»


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia ...»


RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések