HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Azért megyek Törökországba, hogy leküzdjük az akadályokat az ortodoxokkal – Ferenc pápa beszéde az Orientale Lumen amerikai alapítvány tagjaihoz

Az alapítvány II. János Pál pápa 1995. május 2-án közzétett apostoli levelének nevét viseli. A szent pápa a dokumentumot a keleti keresztényekkel való egység témájának szentelte.
Ferenc pápa az alapítvány tagjaihoz intézett beszédében megállapította: benső megtérés nélkül nincs igazi ökumenikus dialógus.

„Róma püspökének látogatása az Ökumenikus Pátriárkátuson és újabb találkozása Bartolomeosz pátriárkával további jele annak a mély kapcsolatnak, amely a római és a konstantinápolyi széket egyesíti és annak a vágynak a jele, hogy szeretetben és igazságban leküzdjük az akadályokat, amelyek még elválasztanak bennünket.

Az alapítvány tagjait, akik ezekben a napokban római zarándoklaton vesznek részt, Kállistos angliai ortodox metropolita kíséri.

Ferenc pápa a belső megtérést hangsúlyozva  ...»


Szentszéki hírek 
Munkálkodjunk mindannyian az egyház egységén - Ferenc pápa péntek reggeli homíliája

RealAudioMP3 Minden keresztény arra hivatott, hogy dolgozzon az Egyház egységéért a Szentlélek vezetésével. – Ezt a gondolatot hangsúlyozta Ferenc pápa péntek reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmiséje homíliájában.

Az egységről a pénteki szentleckében (Ef 4, 1-6) az Apostol a lelki egységre buzdít: „Egy a test, egy a Lélek, amint hivatástok is egy reménységre szól…”

A pápa korábban már kifejtette a  ...»Ferenc pápa: el kell törölni a halálbüntetést – javítsanak az embertelen börtönfeltételeken

RealAudioMP3 A keresztények és a jóakaratú emberek ma arra kaptak meghívást, hogy ne pusztán a halálbüntetés minden formája ellen küzdjenek, hanem a börtönfeltételek javításáért is síkra szálljanak – mondta Ferenc pápa a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület jogászai egy csoportjának, akiket a Vatikánban fogadott október 23-án.

A pápa felemelte szavát az emberkereskedelem és a korrupció ellen is. Minden  ...»A Szentatya október 24-i tevékenysége

A pápa pénteken délelőtt fél 11-kor fogadta George Pell bíborost, a Gazdasági Titkárság prefektusát. Negyed 12-kor Augustine Kasujja érsek, Nigéria apostoli nunciusa járult a Szentatya elé, aki egyben a Szentszék állandó megfigyelője a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közösségénél.

Ezt követően az Apostoli Palota Pápák termében a Szentatya az „Orientale Lumen” amerikai alapítvány 45 tagjával  ...»Ferenc pápa novemberi liturgikus programjai

November 1-jén, szombaton Mindenszentek ünnepén a pápa szentmisét mutat be Róma veranói temetőjében délután 4 órakor.

November 2-án, vasárnap Halottak napján a vatikáni grottákban este 6 órakor imádkozik az elhunyt pápákért.

November 3-án, hétfőn délelőtt fél 12-kor a Szent Péter bazilika katedra oltáránál szentmisét mutat be az év során elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért.

November 23-án,  ...»Ferenc pápa üzenetet küldött a Ratzinger-Alapítvány kolumbiai ülésére

Ezer résztvevője van „Az élet tisztelete, a béke útja” témáról október 23-án és 24-én zajló nemzetközi tanácskozásnak, amelyet a medellíni pápai egyetemen tartanak. Az 1936-ban alapított felsőoktatási intézménynek jelenleg 25 ezer hallgatója van. A Joseph Ratzinger-XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány negyedik alkalommal ült össze. Először Lengyelországban, majd Rio de Janeiro-ban és tavaly Rómában  ...»


Megemlékezés a római magyar nagykövetségen az 1956-os magyar forradalomról

RealAudioMP3 Török Tamás ideiglenes ügyvivő október 22-én, kedden este fogadást rendezett a római magyar nagykövetségen, az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Jelen voltak az olasz fővárosba akkreditált diplomáciai testület tagjai, a római magyarság világi és egyházi képviselői.

Török Tamás ideiglenes ügyvivő, olasz nyelvű beszédében, amelyet most összefoglalunk, emlékeztetett rá: 1956 – történelem,  ...»Megemlékezés Capestrano-ban – Molnár Antal történész helyszíni tudósítása

RealAudioMP3 Az 1956-os magyar forradalom elválaszthatatlan Kapisztrán Szent János nevétől, mivel október 23-a az olasz ferences hitszónok, Giovanni da Capestrano liturgikus ünnepe, szülőhelye, Abruzzo tartomány Capestrano kisvárosának hagyományos polgári és egyházi ünnepsége.

Idén különösen is jelentős jubileumra emlékezünk: Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtt hirdette ki, hogy Kapisztrán Szent János  ...»Emlékeim 1956 októberéről – P. Szabó Ferenc SJ jegyzete

RealAudioMP3 Tegnap Rómából interneten követtem a budapesti megemlékezéseket. Archív dokumentumfilmeket nézve most is, az elmúlt években is megállapítottam: én is ott voltam! Mint az ELTE hallgatója (titokban jezsuita novícius) október 23-án ott vonultam a Bem szobor felé a Margit hídon át: az Eötvös Loránd Tudományegyetem táblája mögött pár méterre. A poznani tüntetők, a testvéri lengyel nép melletti  ...»


A szeretet kettős-egy parancsa - P. Szabó Ferenc elmélkedése az évközi 30. vasárnapra

RealAudioMP3 Az Isten iránti szeretet parancsát már az Ószövetségben kiegészíti a második parancsolat: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” (Lev 19, 18, vö. MTörv 6, 4-13). Bár ez a „második” másodlagos Isten szeretete mellett, az izraelitának felszólítás, hogy legyen gondja a „másikra” is. A Törvényben és a prófétáknál előírások és intelmek vannak a szegények, kisemberek, elhagyatottak tiszteletéről,  ...»RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia et Vita” időszakos folyóirat igazgatója.

Előzőleg (1970-2007) 37 éven át volt az Osservatore Romano c. vatikáni napilap szerkesztője, főszerkesztője, ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


RealAudioMP3 Második rész: VI. Pál pápa és Agostino Casaroli együttműködése

Agostino Casaroli (1914–1998) XXIII. János pápasága alatt kezdte diplomáciai tevékenységét, majd folytatta VI. Pál és II. János Pál alatt „keleti politikáját”. Posztumusz munkája, A türelem vértanúsága valójában „apologia sui”: Casaroli megmagyarázza – számolva a sok kritikával, amelyek az Ostpolitikot érték – a Szentszék ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Először került kiadásra az Assisi Szent Ferenc: Naphimnuszát és a legősibb ferences forrásokat tartalmazó kódex

RealAudioMP3 - interjú Pietro Parolin bíboros államtitkárral az ökológiáról

A Sorella Natura olasz alapítvány gondozásában jelent meg könyvformában az értékes ...»Római magyar újmise október 26-án

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy október 26-án, vasárnap 10:30-kor a Via Mascherone-i bolognaiak nemzeti templomában magyar újmise lesz. A ...»


A Pápai Urbaniana Egyetem nagy aulája a XVI. Benedek nevet kapja

Október 21-én, kedden a Pápai Urbaniana Egyetem tanévnyitó ünnepsége keretében az egyetem nagy aulájának a XVI. Benedek nevet adták. Az ünnepségen ...»


Magyar katolikus pasztoráció a szlovák fővárosban

RealAudioMP3 Stúdióbeszélgetés Molnár Tamás atyával, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorával

Tamás atya, volt munkatársunk ezekben a napokban ismét ...»A gender elmélet és káros következményei - Szabó Ferenc SJ jegyzete

RealAudioMP3 A családszinódus alkalmával Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinóduson ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 30. vasárnapra: A szeretet kettős-egy parancsa

Magyar helyi egyház 


1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától, aki a mára már a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A ...»


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


RealAudioMP3 A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában tíz évvel ezelőtt, 2004. május 18-án volt az első kedd reggeli magyar szentmise. Az évfordulóra a kápolna idei búcsúja alkalmából emlékezünk. Az elmúlt tíz évben 514 kedd reggeli szentmisén ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések