HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Az ördög nem mítosz. Az igazság fegyverével kell küzdeni ellene – mondta a pápa a csütörtök reggeli szentmisén

A keresztény élet folyamatos küzdelem a gonosz, a világ, és a test szenvedélyei ellen. Ezt állapította meg csütörtökön reggel Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A Szentatya az Efezusi levélről szólva emlékeztetett rá, hogy az ördög létezik, és nekünk harcolnunk kell vele az igazság fegyverzetével.

Erő és bátorság – erre van szükségünk a gonosz elleni küzdelemhez, és a lelki életben való előrehaladáshoz. Az Istenben való életet meg kell védeni, ellen kell állni a rossznak és hirdetni kell a jót. Nem egyszeri ütközetről, hanem folyamatos harcról van szó. Ferenc pápa megjelölte a keresztény élet három ellenségét. Ezek: a gonosz, a világ, és a test, vagyis szenvedélyeink, amelyek az eredeti bűn sebei. Persze az üdvösség, amelyet Jézus ad ingyenes, de a mi  ...»


Szentszéki hírek 
Ferenc pápa október 30-i tevékenysége: fogadta az Európai Parlament elnökét

A Szentatya csütörtökön délelőtt negyed 11-kor kezdte meg az audienciák sorát. Fogadta Martin Schulz-ot, az Európai Parlament elnökét és kíséretét. Ezt követően Adriano Bernardini érsek, Olaszország és a San Marino-i Köztársaság apostoli nunciusa, majd Henryk Jozef Nowacki érsek, Svédország, Izland, Dánia, Finnország és Norvégia apostoli nunciusa járult a pápa elé.

Ferenc pápa találkozott az  ...»Közösen tanúskodni az evangéliumról ebben az utat tévesztett mai Európában - Ferenc pápa beszéde ókatolikusok küldöttségéhez

A Szentatya a csütörtöki audienciák sorában fogadta az Utrechti Únió ókatolikus püspöki konferenciájának 10 tagját és szivélyes szavakkal köszöntötte őket. (Az ókatolikus keresztények olyan közösségek, amelyek függetlenek Rómától, nem tartoznak a pápa fennhatósága alá. A római katolikus egyházból váltak ki 1870-ben, mert az első vatikáni zsinat után elutasították a pápai tévedhetetlenség tanát.)
A  ...»Ferenc pápa szentmisét mutat be a Guadalupei Szűz Mária liturgikus ünnepén

A Pápai Latin-Amerika Bizottság sajtóközleményben tájékoztat, hogy december 12-én este 6 órakor a Szentatya szentmisét mutat be a Szent Péter bazilikában Latin-Amerika védőszentjének emléknapján. A pápa a Guadalupei Miasszonyunk közbenjárásába ajánlja a kontinens népeinek evangelizációját, növekedésüket emberségben, valamint a béke, az igazságosság és a népek közötti egység építését. Buzgó ima  ...»


Ferenc pápa csütörtöki Twitter üzenete

"Az egyház legfőbb küldetése az evangelizálás: elvinni a Jóhírt mindenkinek."

La missione principale della Chiesa è evangelizzare, portare la Buona Novella a tutti.
Evangelizare praecipuum est Ecclesiae munus, omnibus Bonum Nuntium afferre.
La misión principal de la Iglesia es evangelizar: llevar la Buena Noticia a todos.

Podstawową misją Kościoła jest ewangelizacja, niesienie wszystkim Dobrej Nowiny.  ...»„Az egyház mi vagyunk mindnyájan, senki ne okozzon botrányt” – Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatáson

RealAudioMP3 Október 29-én, szerdán délelőtt Ferenc pápa folytatta katekézisét az egyházról, az egyház, látható és spirituális valóság címmel. Az előző katekézisekben az egyház spirituális természetére világítottunk rá: az egyház Krisztus teste a Szentlélekben – mondta. Amikor az egyházra utalunk, azonnal közösségeinkre gondolunk, plébániáinkra, egyházmegyéinkre, azokra a struktúrákra, amelyekben általában  ...»


XVI. Benedek levelet írt a walshinghami ordinariátusnak

Az Anglicanorum Coetibus k. apostoli konstitúció 5. évfordulójához közeledve XVI. Benedek emeritus pápa üzenetet küldött a walshinghami Miasszonyunk személyi ordinariátusnak. A pápai dokumentum létrehozta az ordinariátust az anglikánok számára, akik teljes szeretetközösségre akartak lépni a katolikus egyházzal.

Templomukat a londoni történelmi bajor kápolnában állították fel. A bajor származású  ...»A Vatikáni Államtitkárság szerdai Twitter üzenete

"A Szentszék minden vallási vezetőt arra hív, hogy mozdítsa elő a párbeszédet és ítélje el a vallás felhasználását az erőszak igazolására."


The Holy See calls all religious leaders to promote dialogue and denounce
every use of religion to justify violence. www.holyseemission.org

Az idézet Bernardito Auza érsek, szentszéki ENSZ állandó megfigyelő felszólalásából származik, amelyet a Biztonsági Tanács  ...»A pápa üzenete az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségéhez

Az ördögűzők, püspökükkel közösségben, sajátos szolgálatuk gyakorlásakor juttassák kifejezésre az egyház szeretetét mindazok iránt, akik a gonosz műve miatt szenvednek – írta Ferenc pápa Francesco Bamonte atyának, az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége elnökének. A szövetség ezekben a napokban tartotta Rómában első kongresszusát, miután a Kléruskongregáció június 13-án jogi személyiségnek ismerte el.  ...»


Kánonjogi elismerést nyert a SIGNIS tömeg-kommunikációs szövetség

Október 24-én, pénteken a Világiak Pápai Tanácsa kánonjogilag is elismerte a SIGNIS-t, a Tömegkommunikáció Katolikus Világszövetségét.

A SIGNIS 2001-ben a Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audiovizuális Szövetség és a Nemzetközi Katolikus Film Szervezet egybeolvadásával jött létre Rómában. Célja, hogy összeköttetést biztosítson a rádió, a televízió, a film- és videotechnika, a média-képzés,  ...»„Nem halok meg, hanem átmegyek az életre” – P. Szabó Ferenc elmélkedése Halottak napjára

A hét végén, szombaton Mindenszentek ünnepét üljük és vasárnapra esik Halottak napja, ezért most a halálról és az örök életről elmélkedünk. A halál misztériuma általában a gondolkodó embert szorongással tölti el. Felveti a létezés értelmét. Mert aki értelmet ad az élet végének, értelmet ad az életnek is: megsemmisülés, vagy átmenet a teljes életre.

Vannak azonban olyanok, akik közömbösek a véggel  ...»
RealAudioMP3 Beszélgetés P. Szabó Ferenccel új könyvéről
VM: December közepén bemutatják Budapesten a Párbeszéd Házában P. Szabó Ferenc SJ Henri de Lubac jezsuita teológus életművéről szóló új monográfiáját, amely ezekben napokba hagyja el a sajtót Budapesten: „KRISZTUS FÉNYE, Bevezetés Henri de Lubac életművébe.”

P. Szabó Ferenc a Vatikáni Rádió magyar tagozatának hajdani vezetője negyed századon át ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Felelősséggel el kell kísérnünk a fiatalokat – stúdióbeszélgetés Henczel Szabolcs atyával

RealAudioMP3 Henczel Szabolcs atya, a soproni Szent György plébánia plébánosa, egyetemi lelkész, mintegy 60 fős, főleg diákokból álló zarándoklat élén kereste ...»


A menekültek között Bagdadban több mint 700 keresztény család van

Már több, mint 700 Moszulból és a Ninivei-síkságról származó keresztény család él ideiglenes menedékhelyeken Bagdadban, miután arra kényszerültek, ...»


Temetőlátogatás Rómában

Mindenszentek ünnepén, november 1-jén, szombaton 11-kor a római magyar közösség tagjai a veránói temetőben felkeresik a magyar sírokat és imádkoznak ...»


A horvát püspökök plenáris ülése a szinódusról és a gender-elméletről

A horvát családok 2015-ben megrendezésre kerülő második nemzeti találkozója, a családról tartott szinódus, az új lelkipásztori feladatok meghatározása ...»


Békét Ukrajnában és a Közel-Keleten – kérik a keleti rítusú katolikus püspökök

Október 26-án zárták négynapos találkozójukat az ukrajnai Lembergben az Európában működő különböző keleti rítusú katolikus egyházak főpásztorai. Az ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 30. vasárnapra: A szeretet kettős-egy parancsa

Magyar helyi egyház 


1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától, aki a mára már a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A ...»


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia ...»


RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések