HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Azért megyek Törökországba, hogy leküzdjük az akadályokat az ortodoxokkal – Ferenc pápa beszéde az Orientale Lumen amerikai alapítvány tagjaihoz

Az alapítvány II. János Pál pápa 1995. május 2-án közzétett apostoli levelének nevét viseli. A szent pápa a dokumentumot a keleti keresztényekkel való egység témájának szentelte.
Ferenc pápa az alapítvány tagjaihoz intézett beszédében megállapította: benső megtérés nélkül nincs igazi ökumenikus dialógus.

„Róma püspökének látogatása az Ökumenikus Pátriárkátuson és újabb találkozása Bartolomeosz pátriárkával további jele annak a mély kapcsolatnak, amely a római és a konstantinápolyi széket egyesíti és annak a vágynak a jele, hogy szeretetben és igazságban leküzdjük az akadályokat, amelyek még elválasztanak bennünket.

Az alapítvány tagjait, akik ezekben a napokban római zarándoklaton vesznek részt, Kállistos angliai ortodox metropolita kíséri.

Ferenc pápa a belső megtérést hangsúlyozva  ...»


Szentszéki hírek 
Munkálkodjunk mindannyian az egyház egységén - Ferenc pápa péntek reggeli homíliája

Minden keresztény arra hivatott, hogy dolgozzon az Egyház egységéért a Szentlélek vezetésével. – Ezt a gondolatot hangsúlyozta Ferenc pápa péntek reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmiséje homíliájában.

Az egységről a pénteki szentleckében (Ef 4, 1-6) az Apostol a lelki egységre buzdít: „Egy a test, egy a Lélek, amint hivatástok is egy reménységre szól…”

A pápa korábban már kifejtette a  ...»Ferenc pápa: el kell törölni a halálbüntetést – javítsanak az embertelen börtönfeltételeken

A keresztények és a jóakaratú emberek ma arra kaptak meghívást, hogy ne pusztán a halálbüntetés minden formája ellen küzdjenek, hanem a börtönfeltételek javításáért is síkra szálljanak – mondta Ferenc pápa a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület jogászai egy csoportjának, akiket a Vatikánban fogadott október 23-án.

A pápa felemelte szavát az emberkereskedelem és a korrupció ellen is. Minden büntetést  ...»A Szentatya október 24-i tevékenysége

A pápa pénteken délelőtt fél 11-kor fogadta George Pell bíborost, a Gazdasági Titkárság prefektusát. Negyed 12-kor Augustine Kasujja érsek, Nigéria apostoli nunciusa járult a Szentatya elé, aki egyben a Szentszék állandó megfigyelője a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közösségénél.

Ezt követően az Apostoli Palota Pápák termében a Szentatya az „Orientale Lumen” amerikai alapítvány 45 tagjával  ...»Nem lehetünk keresztények a Szentlélek kegyelme nélkül – Ferenc pápa homíliája

RealAudioMP3 Október 23-án, csütörtökön reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmisén Ferenc pápa homíliájának középpontjában Szent Pál Efezusiakhoz írt levelének tanítása állt. A levélben az Apostol leírja, hogy megtapasztalta Krisztust és ezért mindent maga mögött hagyott, mert beleszeretett Krisztusba. Pál imádja Krisztust, meghajtja térdét az Atya előtt, aki „mindent megtehet bőségesen azon túl is,  ...»


Ferenc pápa üzenetet küldött a Ratzinger-Alapítvány kolumbiai ülésére

Ezer résztvevője van „Az élet tisztelete, a béke útja” témáról október 23-án és 24-én zajló nemzetközi tanácskozásnak, amelyet a medellíni pápai egyetemen tartanak. Az 1936-ban alapított felsőoktatási intézménynek jelenleg 25 ezer hallgatója van. A Joseph Ratzinger-XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány negyedik alkalommal ült össze. Először Lengyelországban, majd Rio de Janeiro-ban és tavaly Rómában  ...»


Megemlékezés a római magyar nagykövetségen az 1956-os magyar forradalomról

RealAudioMP3 Török Tamás ideiglenes ügyvivő október 22-én, kedden este fogadást rendezett a római magyar nagykövetségen, az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Jelen voltak az olasz fővárosba akkreditált diplomáciai testület tagjai, a római magyarság világi és egyházi képviselői.

Török Tamás ideiglenes ügyvivő, olasz nyelvű beszédében, amelyet most összefoglalunk, emlékeztetett rá: 1956 – történelem,  ...»Megemlékezés Capestrano-ban – Molnár Antal történész helyszíni tudósítása

RealAudioMP3 Az 1956-os magyar forradalom elválaszthatatlan Kapisztrán Szent János nevétől, mivel október 23-a az olasz ferences hitszónok, Giovanni da Capestrano liturgikus ünnepe, szülőhelye, Abruzzo tartomány Capestrano kisvárosának hagyományos polgári és egyházi ünnepsége.

Idén különösen is jelentős jubileumra emlékezünk: Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtt hirdette ki, hogy Kapisztrán Szent János  ...»Emlékeim 1956 októberéről – P. Szabó Ferenc SJ jegyzete

Tegnap Rómából interneten követtem a budapesti megemlékezéseket. Archív dokumentumfilmeket nézve most is, az elmúlt években is megállapítottam: én is ott voltam! Mint az ELTE hallgatója (titokban jezsuita novícius) október 23-án ott vonultam a Bem szobor felé a Margit hídon át: az Eötvös Loránd Tudományegyetem táblája mögött pár méterre. A poznani tüntetők, a testvéri lengyel nép melletti  ...»


A szeretet kettős-egy parancsa - P. Szabó Ferenc elmélkedése az évközi 30. vasárnapra

RealAudioMP3 Az Isten iránti szeretet parancsát már az Ószövetségben kiegészíti a második parancsolat: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” (Lev 19, 18, vö. MTörv 6, 4-13). Bár ez a „második” másodlagos Isten szeretete mellett, az izraelitának felszólítás, hogy legyen gondja a „másikra” is. A Törvényben és a prófétáknál előírások és intelmek vannak a szegények, kisemberek, elhagyatottak tiszteletéről,  ...»RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia et Vita” időszakos folyóirat igazgatója.

Előzőleg (1970-2007) 37 éven át volt az Osservatore Romano c. vatikáni napilap szerkesztője, főszerkesztője, ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


RealAudioMP3 Második rész: VI. Pál pápa és Agostino Casaroli együttműködése

Agostino Casaroli (1914–1998) XXIII. János pápasága alatt kezdte diplomáciai tevékenységét, majd folytatta VI. Pál és II. János Pál alatt „keleti politikáját”. Posztumusz munkája, A türelem vértanúsága valójában „apologia sui”: Casaroli megmagyarázza – számolva a sok kritikával, amelyek az Ostpolitikot érték – a Szentszék ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Római magyar újmise október 26-án

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy október 26-án, vasárnap 10:30-kor a Via Mascherone-i bolognaiak nemzeti templomában magyar újmise lesz. A ...»


A Pápai Urbaniana Egyetem nagy aulája a XVI. Benedek nevet kapja

Október 21-én, kedden a Pápai Urbaniana Egyetem tanévnyitó ünnepsége keretében az egyetem nagy aulájának a XVI. Benedek nevet adták. Az ünnepségen ...»


Magyar katolikus pasztoráció a szlovák fővárosban

RealAudioMP3 Stúdióbeszélgetés Molnár Tamás atyával, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorával

Tamás atya, volt munkatársunk ezekben a napokban ismét ...»A gender elmélet és káros következményei - Szabó Ferenc SJ jegyzete

RealAudioMP3 A családszinódus alkalmával Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinóduson ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 30. vasárnapra: A szeretet kettős-egy parancsa

Magyar helyi egyház 


1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától, aki a mára már a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A ...»


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


RealAudioMP3 A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában tíz évvel ezelőtt, 2004. május 18-án volt az első kedd reggeli magyar szentmise. Az évfordulóra a kápolna idei búcsúja alkalmából emlékezünk. Az elmúlt tíz évben 514 kedd reggeli szentmisén ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések