HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
VI. Pál boldoggá avatása – Ferenc pápa homíliája a vasárnap délelőtti szertartáson

RealAudioMP3 Ferenc pápa homíliáját a napi evangélium – az adópénz példázata – híres jézusi mondásával kezdte: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené.” (Mt 22, 21) A farizeusok provokációjára, akik mintegy vizsgáztatni akarják vallási kérdésből, Jézus ezt gunyoros és zseniális választ adja. Az Úr Jézus ilyen választ ad mindazoknak, akik lelkiismereti problémákat vetnek fel, főleg azoknak, akik érintve vannak megszokásuk, gazdagságuk, hatalmuk, tekintélyük, hírnevük miatt. Ez történik minden időben, mindig..

Tovább értelmezve Jézus szavait Ferenc pápa megmagyarázza: mindenféle hatalommal szemben Istent kell úrnak vallanunk, Isten az ember Ura, és senki más! Ez az örök újdonság, amelyet minden nap fel kell fedeznünk, legyőzve a félelmet, amelyet az Isten meglepetéseivel  ...»


Szentszéki hírek 
Új boldoggal gazdagodott a világegyház VI. Pál pápa személyében

RealAudioMP3 Október 19-én, vasárnap délelőtt fél 11-kor kezdődött az a szentmise a Szent Péter téren, amelyen Ferenc pápa a boldogok sorába iktatta elődjét, VI. Pál pápát, egyben lezárta a harmadik, rendkívüli szinódust, amely a család témájával foglalkozott.

A Szentatyával koncelebrált Erdő Péter bíboros, szinódusi főrelátor, Luciano Monari, Brescia püspöke, aki a boldoggá avatást kérelmezte a  ...»A hívek könyörgései a szentmisén, amelyen Ferenc pápa a boldogok sorába iktatta elődjét, VI. Pált

RealAudioMP3 Kínaiul a következő szándékra imádkoztak: Urunk, világosítsd meg jegyesedet, az egyházat, Jézus színeváltozásának fényével és ragyogjon fel az emberek előtt Arcod szépsége.

A következő fohász franciául hangzott el:
Urunk, támogasd az evangélium misszionáriusainak művét a hit bizonyosságával és add, hogy mindenki tudja: egyedül te vagy szükséges az ember életének.

Filippínó nyelven a családokért  ...»Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

RealAudioMP3 Az ünnepélyes szertartás végén Ferenc pápa köszöntötte az Olaszországból és a különböző országokból megjelent zarándokokat – mintegy 70 ezer hívőt – külön üdvözölve a hivatalos küldöttségeket.

Utalt rá, hogy Brescia, Milánó és Róma hívei jelentőségteljesen kapcsolódtak Montini pápa életéhez és péteri szolgálatához. Ferenc pápa arra buzdított mindenkit, hogy hűségesen kövesse az új boldog  ...»A szinódus végső üzenete: a házastársi szeretet a legszebb csoda

Október 18-án, délelőtt, a rendkívüli család szinódus nagy többséggel jóváhagyta a munkákat lezáró végső üzenetet. A dokumentum, amely a világ összes családjához szól, különös tekintettel a keresztény családokra, felhívást intéz az intézményekhez: mozdítsák elő a családjogot. Emlékeztet továbbá azokra a megfontolásokra is, amelyek az újraházasodott elváltak szentségekhez való járulásával  ...»


Krisztus egyháza az emberiséget szolgálja, nem fél és kapuit szélesre tárja -

RealAudioMP3 Ezek voltak Ferenc pápa beszédének főbb gondolatai, amelyeket a püspökök harmadik rendkívüli, a család témájával foglalkozó szinódusának lezárásakor mondott. A pápa megemlítette, hogy a szinódusi munkák során adódtak feszültségek, de hangsúlyozta a vélemények szembesítésének kegyelmét és szépségét. Ismételten leszögezte, hogy Péter utódának feladata az egyház egységének biztosítása. A püspököké  ...»


VI. Pál pápa Krédója

VI. Pál pápa Szent Péter és Szent Pál vértanúságának XIX. Centenáriuma alkalmával meghirdette a „Hit Évét”. Ennek lezárásakor 1968. június 30-án ünnepélyes szentmisét mutatott be a Szent Péter téren. És homíliája alatt felolvasta Isten Népe Hitvallását, amelyet erre az alkalomra írt meg. Bevezetőjében megmagyarázta: nem tévedhetetlen megfogalmazásról van szó, hanem az Egyház ősi hitvallásának, a  ...»


VI. Pál üzenete a magyarokhoz a Szent István év alkalmából 1970. augusztus 20-án

VI. Pál pápa Szent István születésének ezredik évfordulója alkalmával, 1970. augusztus 20-án „Sancti Stephani ortum” kezdetű latin nyelvű üzenetet küldött a magyar hívekhez. Montini pápa felidézi a szent király születését, neveltetését, az ország keresztény-lelkipásztori megszervezését: egyházmegyék megalapítása és bencés apátságok létesítése, az Apostoli Székhez való hűségét.

Ez alkalommal csak az  ...»„VI. Pál. Láttam, hittem” – a pápaság évei (1963-1978)

RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia et Vita” időszakos folyóirat igazgatója.

Előzőleg (1970-2007) 37 éven át volt az Osservatore Romano c. vatikáni napilap szerkesztője, főszerkesztője,  ...»A milánói egyházmegyéből 3000 zarándok érkezik érsekük, Scola bíboros vezetésével VI. Pál boldoggá avatási szertartására

A főegyházmegye kommunikációs felelőse által október 17-én kibocsátott sajtóközlemény arról tájékoztat, hogy hogyan készülnek fel a helyi hívek VI. Pál boldoggá avatására, aki 1954 és 63 között érsekük volt és kitörölhetetlen nyomokat hagyott a Szent Ambrus püspökről nevezett ambroziánus egyházban. A 3000 zarándok szombaton este fél 7-kor a római 12 Apostolról nevezett bazilikában vesperáson vesz  ...»


„Hirdetnünk kell a család evangéliumát, hogy meggyógyítsuk az emberi törékenységet” – Erdő Péter bíboros, szinódusi főrelátor „Vita utáni jelentése”

RealAudioMP3 Október 13-án, hétfőn délelőtt az általános munkaülésen, amelyen részt vett Ferenc pápa is, Erdő Péter bíboros, szinódusi főrelátor felolvasta a „Vita utáni jelentést”, amely egybegyűjti a szinódusi atyák eddig elhangzott legfontosabb hozzászólásait, egyben a szinódusi záródokumentumok alapját képezi. A Szentszék sajtótermében hétfőn 13 órakor Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek,  ...»(Mt 22, 15-21)
A adópénzről szóló evangéliumi történetben Jézus fontos tanítást ad a mindig akadékoskodó, őt tőrbe csalni akaró farizeusoknak, de a keresztény utókornak is. Az egyház, különösen is a pápaság történetén végigvonul a lelki és a világi hatalom, az egyház és az állam kapcsolatának, ellentétének a problémája.

A II. Vatikáni zsinaton sikerült megfogalmazni a helyes megoldást a politikai ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


RealAudioMP3 Második rész: VI. Pál pápa és Agostino Casaroli együttműködése

Agostino Casaroli (1914–1998) XXIII. János pápasága alatt kezdte diplomáciai tevékenységét, majd folytatta VI. Pál és II. János Pál alatt „keleti politikáját”. Posztumusz munkája, A türelem vértanúsága valójában „apologia sui”: Casaroli megmagyarázza – számolva a sok kritikával, amelyek az Ostpolitikot érték – a Szentszék ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
A gender elmélet iskolai oktatása lábbal tiporja a szülők jogait – Bagnasco bíboros nyilatkozata

Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinódusi kihívások közül a gender elméletet ...»


A családszinódus mérlegéhez Szabó Ferenc SJ jegyzete

A III. rendkívüli családszinódus végén – a két hét során megismert összefoglalók alapján, főleg az október 16-i délelőtti tizenkettedik általános ...»


Új magyar tagja van a Pápai Biblikus Bizottságnak

A Szentatya új tagokat nevezett ki, illetve egyes tagokat megerősített a Pápai Biblikus Bizottságban. Az összesen húsztagú nemzetközi bizottságnak 18 ...»


Inter arma caritas - magyar zarándokok a szerdai audiencián

RealAudioMP3 Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész vezetésével egy ötvenfős magyar zarándokcsoport is részt vett Ferenc szerdai általános kihallgatásán. A ...»


VI. Pál és a művészek

Az Osservatore Romano legújabb száma (13-14.10.2014) cikket közöl a Vatikáni Múzeumok igazgatójától, Antonio Paoluccitól: „VI. Pál és a művészek” ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 29. vasárnapra: Az adópénz példázata: Isten és a császár
Magyar helyi egyház 


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


RealAudioMP3 A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában tíz évvel ezelőtt, 2004. május 18-án volt az első kedd reggeli magyar szentmise. Az évfordulóra a kápolna idei búcsúja alkalmából emlékezünk. Az elmúlt tíz évben 514 kedd reggeli szentmisén ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések