HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: Jézus minden személy és minden nép üdvössége!

RealAudioMP3 Kedves fivérek és nővérek, áldott Karácsonyt!

Jézus, Isten Fia, a világ Üdvözítője megszületett nekünk. Betlehemben született egy szűztől, megvalósítva az ősi próféciákat. A szüzet Máriának hívják, jegyese József.

Alázatos, Isten jóságának reményével eltelt személyek azok, akik befogadják és felismerik Jézust. Így a Szentlélek megvilágosította a betlehemi pásztorokat, akik a barlanghoz siettek és imádták a Gyermeket. Azután a Lélek elvezette az idős és alázatos Simeont és Annát a jeruzsálemi templomba, és ők felismerték Jézusban a Messiást. „Látta szemem üdvösségedet” – kiált fel Simeon – „melyet minden nép színe előtt készített (Isten)” (vö. Lk 2,30).

Igen, testvérek, Jézus minden személy és minden nép üdvössége!

Tőle, a világ Üdvözítőjétől kérem, hogy tekintsen iraki és szíriai  ...»


Szentszéki hírek 
Az Üdvözítő születése olyan világosság, amely szertefoszlatja a legsűrűbb sötétséget is

RealAudioMP3 „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad” (Iz 9,1). „Egyszerre csak ott állt előttük (a pásztorok előtt) az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége” (Lk 2,9). Karácsony szent éjszakáján a liturgia így mutatja be nekünk az Üdvözítő születését: olyan világosság, amely áthatol a legsűrűbb sötétségen is és azt  ...»


Ferenc pápa Karácsony vigíliáján bemutatott szentmiséje: „Karácsony, a mi Urunk Jézus Krisztus Születése - test szerint”

Ferenc pápa december 24-én szerdán késő este, fél tízkor vigília szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában Urunk Születése tiszteletére. A templomot megtöltő hívek a mise előtt elimádkozták az örvendetes rózsafűzért, majd felhangzott a Kalenda ősi gregorián éneke, mely a teremtés, az ábrahámi kiválasztás, a mózesi és dávidi küldetés, a görög olimpiai játékok és végül Augusztus császár  ...»


„Valóban olyan sok könny csatlakozik idén Karácsonykor a Gyermek Jézus könnyeihez” – ez volt Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenetének vezérfonala

Legalább százezren gyűltek össze december 25-én délben a borongós időben a Szent Péter téren, hogy meghallgassák Ferenc pápa Urbi et Orbi, a városnak és a világnak szóló üzenetét és fogadják áldását. A Szentatya mellett egyik oldalon Franc Rodé bíboros, a Szerzetesi Kongregáció nyugalmazott prefektusa és Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa állt a Szent Péter bazilika  ...»


Ferenc pápa december 25-i Twitter üzenete

"Jézussal igazi az örömünk."

Con Gesù c’è la vera gioia.Apud Iesum est verum gaudium.Con Jesús está la verdadera alegría.Z Jezusem jest prawdziwa radość.
With Jesus there is true joy.
Mit Jesus gibt es echte Freude.
Com Jesus, temos a verdadeira alegria.
Avec Jésus, c’est la vraie joie.
الفرحة الحقيقية هي مع يسوع.

  ...»Ferenc pápa szerda délutáni karácsonyi telefonbeszélgetése egy iraki menekülttáborral

RealAudioMP3 A „TV 2000”, az olasz katolikus püspökkar televíziójának a kezdeményezésére december 24-én, szerdán délután Ferenc pápa műholdas összeköttetés révén telefonbeszélgetést folytatott az iraki Erbil közelében fekvő menekülttábor lakóival. „Jó estét, üdvözöllek benneteket Karácsony estéjén” – kezdődött a pápa telefonbeszélgetése, melyet a helyszínen arab nyelvre fordítottak.

„Hallom, hogy  ...»Ferenc pápa december 24-i Twitter üzenete

"Igyekezzünk meghallgatni és csendet teremteni, hogy helyet adjunk Isten szépségének."Cerchiamo di ascoltare e di fare silenzio per lasciare spazio alla bellezza di Dio.
Vacet nobis tacere et auscultare ut pulchritudinem Dei percipiamus.
Esforcémonos en escuchar y en estar en silencio para abrir las puertas a la belleza de Dios.
Starajmy się słuchać i trwać w milczeniu, aby dostrzec piękno Boga.
May  ...»Ferenc pápa karácsonyi üzenete a közel-keleti keresztényeknek: „Ti vagytok annak a térségnek az igazi gazdagsága!”

December 23-án, kedden tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa karácsonyi üzenetét, melyben a Közel-Kelet keresztény közösségeihez fordul karácsonyi jókívánságaival.

„A minden vigasztalás Atyja segítségét kérve” teszi ezt a pápa, tudva, hogy „a térség sok keresztényének karácsonyi énekeihez könnyek és sóhajok keverednek”. „Mindazonáltal az Isten Fiának emberi testben való megszületése a vigasztalás  ...»Ferenc pápa beszéde a Római Kúria tagjaihoz Karácsony alkalmából - teljes szöveg

December 22-én hétfőn délelőtt Ferenc pápa a Kelemen teremben fogadta a Római Kúria tagjait karácsony ünnepe alkalmából. A Szentatya hozzájuk intézett beszédét tesszük itt közzé teljes terjedelmében:

A RÓMAI KÚRIA KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁGAINAK ÁTADÁSA
A SZENTATYA, FERENC PÁPA BESZÉDE

Kelemen-terem

2014. december 22, hétfő

A Római Kúria és Krisztus Teste

„Te, aki a kerubok fölött trónolsz, amikor a mi  ...»Hogyan öltöztessük karácsonyi díszbe lelkünket Ferenc pápával?

Az igazi Karácsony Isten szegénységének ünnepe: azé az Istené, aki szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát; azé, aki az asztalnál szolgál, aki elrejtőzik az okosok és bölcsek előtt és kinyilatkoztatja magát a kicsinyeknek, az egyszerű és szegény embereknek. Az Emberfia ünnepe, „aki nem azért jött, hogy szolgáljon, hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul odaadja életét sokakért” (Mk 10,45).  ...»


„Jézus szeretne megszületni mindannyiunk szívének jászolában” - Ferenc pápa levele a latinai körzeti fogda női és férfi foglyaihoz

Ferenc pápa december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén keltezte levelét, amelyet a Róma közelében lévő Latina börtönlakóihoz intézett.

„Kedves Barátaim! Béke veletek! Mindenekelőtt szeretnék bocsánatot kérni, amiért csak most válaszolok arra a sok-sok levélre, amelyeket tőletek kaptam. Sajnos nem mindig könnyű azt tenni, amit szeretnénk.

Ennek ellenére biztosítalak benneteket, hogy nagy támaszt  ...»
Százával érkeztek a levelek december 17-e táján, amelyekben a foglyok kifejezték nagy szeretetüket a pápa iránt és megköszönték szüntelen erőfeszítéseit, amelyeket a börtönviszonyok javítása érdekében tesz.

A Vatikáni Rádió munkatársa interjút készített Virginio Balducchi atyával, a börtönlelkészek főfelügyelőjével, aki a következőket nyilatkozta:

„Szinte minden nap érkeznek levelek, amelyekből ...»


RealAudioMP3 31 éves szolgálat után november 30-án vasárnap Vertse Márta az utolsó alkalommal készített műsort a magyar program számára, mint felelős szerkesztő.

Utóda, P. Vértesaljai László egy hosszabb stúdióbeszélgetés keretében kérdezi Vertse Mártát ennek a több évtizedes hűséges szolgálatnak az állomásairól, a rendkívüli mozzanatokról és a hétköznapi helytállás világáról. Vertse Márta pedig nagy ...»

› Az Ige Istennél – és köztünk, velünk: Martos Balázs atya karácsonyi elmélkedése

Karácsony ünnepi miséjében Szent János evangéliumának bevezető himnuszát olvassuk az Igéről. Ez az Ige „kezdetben”, vagyis öröktől fogva Istennél volt, sőt maga Isten. Ez az Ige nem más, mint Jézus Krisztus, akiben az Atyaisten kimondta önmagát, és akit elküldött, hogy a megtestesülten meg is mutassa Isten örök szeretetét. Ezért a benne hívők számára ő a világosság, az igazság, a kegyelem és az ...»


Az utóbbi négy esztendő során P. Szabó Ferenc elmélkedéseit sugároztuk hétről hétre a vasárnapi evangéliumról. Kedves Ferenc atya, a szerkesztőség és a hallgatók nevében is hálásan köszönjük ezt a négy éves igehirdetői szolgálatot. Áldjon meg érte az Úr és tartson meg jó egészségben!

Egyúttal pedig szeretnénk bemutatni az új munkatársunkat, Martos Levente Balázs atyát, aki szombathelyi egyházmegyés ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Hogyan ünneplik a Karácsonyt Cebuban?

RealAudioMP3 - Lányi Béla verbita misszióstestvér tudósítása a Fülöp-szigetekről

Cebu városában dolgozom, mely vonzáskörzetével együtt a Fülöp-szigetek második ...»Szentföld: Karácsonykor nyissuk meg szívünket a reménynek

Jeruzsálem/ A karácsonyi időszak arra szólít minket, hogy tárjuk ki szívünk kapuját a remény, az igazságosság és a szeretet előtt. Ezt írja a ...»


A sok háborúval semmit sem értek el – hangsúlyozza a jeruzsálemi latin pátriárka

Az elmúlt év történéseiről vont mérleget Fouad Twal pátriárka karácsonyi üzenetében, amelyet december 18-án mutattak be a sajtónak a jeruzsálemi új ...»


Argentína: a püspökök testvériesebb országért fohászkodnak

„Békesség a földön az embereknek” – karácsonyi üzenetükben az argentin főpásztorok arra szólítják honfitársaikat, hogy fogjanak össze egy ...»


Prága készül a Taizéi találkozóra érkező európai fiatalok fogadására

December 29-én Kelet- és Nyugat-Európából fiatalok tízezrei érkeznek a cseh fővárosba. Az ortodox, katolikus és protestáns fiatalok nagy számban a ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A Megszentelt Élet éve (2014. november 30 - 2016. február. 2.)
›  A Béke Világnapja (2015. január 1.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
A vasárnapi evangéliumról - Martos Levente Balázs atya homíliái
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Karácsonyra: Az Ige Istennél - és köztünk, velünk
Magyar helyi egyház 


A Katolikus Karitász az év minden napján számos programmal, akcióval segíti a rászorulókat, krízis helyzetbe kerülteket. Karácsony közeledtével fokozódik a munka, hisz ezrek küzdenek a mindennapok nehézségeivel, akik számára az ünnep sem kivétel. ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Quae Urbem servaverunt hic moenia servantur
Amik egykor a Várost védték, itt e falak most védelemre szorulnak

Római diákkoromban mindig nyugodt sétalehetőséget találtam a kollégiumtól északkelet felé a Via Carduccin. Távol a zajosabb ...»


A Pápai Magyar Intézet növendéke Rómában írja doktori dolgozatát a Pápai Keleti Intézetben. Témája a keleti koinobita (közösségi) szerzetesség megalapítója, vagyis Nagy Szent Bazilaiosz antropológiája. Ahogy a IV. századi teológus vallotta: az ember ...»


RealAudioMP3 - interjú Giuseppe Monsonéval, a Polis Nemzetközi Kulturális Egyesület elnökével, a program támogatójával

December 20-án, szombaton délután 16 órakor a lébényi Szent Jakab Látogatóközpontban Pápai Lajos megyéspüspök részvételével adventi estet ...»


RealAudioMP3 Rómában végzi kateketikai tanulmányait a Pápai Magyar Intézet növendéke.

Hogyan lehet oktatni a hitet? Lehet-e egyáltalán oktatni a hitet? Miként segíthet a katekéta abban, hogy a gyermekek felfedezzék, a felnőttek ébren tartsák a hitről való ...»


RealAudioMP3 A római Pápai Magyar Intézet növendékeinek sorában ezúttal a Veszprémi Főegyházmegye papja volt stúdiónk vendége. Aradi László atya liturgikát tanul a Pápai Szent Kereszt Egyetemen.

Hogyan tudja feltárni az isteni szépséget a liturgia gazdag ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések