HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
„Elkísérni a családot, megvédeni a házasságot, amelyet ma eddig még soha nem tapasztalt támadások érnek” – Ferenc pápa beszéde a Schönstatti Apostoli Mozgalom képviselőihez

RealAudioMP3 A találkozó spanyol nyelven, kérdés-felelet formájában zajlott le a Szentatya és a résztvevők között.
A mozgalom néhány tagja által feltett kérdésekre válaszolva Ferenc pápa megállapította: a családot és a házasságot ma rendkívül sok támadás éri. Utalással a közelmúltban tartott püspöki szinódusra megjegyezte, hogy a társadalomban a családot egyre inkább egyfajta „társulásnak” tekintik.

A családot csapások sújtják, lefokozzák, mintha egyfajta társulat lenne. Mindent családnak lehet nevezni. Hány az elvált család, hány házasság ment tönkre, milyen relativizmussal tekintenek a házasság szentségének fogalmára! Jelenleg szociológiai szempontból és az emberi értékek szempontjából, csakúgy, mint a katolikus, keresztény szentség szempontjából a család válságban van. Válságban van, mert  ...»


Szentszéki hírek 
„Zarándok egyház vagyunk” – Ferenc pápa találkozója a Schönstatti Apostoli Mozgalom képviselőivel

RealAudioMP3 Október 25-én, szombaton reggel 9 órakor nyíltak ki a vatikáni VI. Pál kihallgatási terem kapui, hogy a világ 50 országából érkezett több mint 7500 zarándok kényelmesen megkezdhesse bevonulását. Az október 23-án kezdődött találkozón magyar küldöttség is részt vett és szerepet vállalt.

A magyar családok közül Szelestei Gábor és Szelestei Barbara tartott beszámolót a pedagógiai szekcióban az  ...»Azért megyek Törökországba, hogy leküzdjük az akadályokat az ortodoxokkal – Ferenc pápa beszéde az Orientale Lumen amerikai alapítvány tagjaihoz

RealAudioMP3 Az alapítvány II. János Pál pápa 1995. május 2-án közzétett apostoli levelének nevét viseli. A szent pápa a dokumentumot a keleti keresztényekkel való egység témájának szentelte.
Ferenc pápa az alapítvány tagjaihoz intézett beszédében megállapította: benső megtérés nélkül nincs igazi ökumenikus dialógus.

„Róma püspökének látogatása az Ökumenikus Pátriárkátuson és újabb találkozása Bartolomeosz  ...»Ferenc pápa szombati twitter-üzenete

Krisztus keresztje megmutatja a gonosz összes erejét, de Isten irgalmasságának mindenhatóságát is.
La Croce di Gesù dimostra tutta la forza del male ma anche tutta l’onnipotenza della misericordia di Dio.
Iesu Crux omnem mali vim demonstrat, sed omnem quoque Dei misericordis omnipotentiam.
En la cruz de Jesús se puede ver toda la fuerza del mal, pero también toda la omnipotencia de la misericordia de  ...»Munkálkodjunk mindannyian az egyház egységén - Ferenc pápa péntek reggeli homíliája

RealAudioMP3 Minden keresztény arra hivatott, hogy dolgozzon az Egyház egységéért a Szentlélek vezetésével. – Ezt a gondolatot hangsúlyozta Ferenc pápa péntek reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmiséje homíliájában.

Az egységről a pénteki szentleckében (Ef 4, 1-6) az Apostol a lelki egységre buzdít: „Egy a test, egy a Lélek, amint hivatástok is egy reménységre szól…”

A pápa korábban már kifejtette a  ...»A pápa kinevezte az új montecassinói apátot

A bencés világközösség számára egyedülálló jelentőségű Montecassinói Területi Apátság nehéz évet hagy maga mögött. 2013 júniusában ugyanis apátja, az akkor 51 éves Pietro Vittorelli OSB egészségügyi okok miatt lemondott, így a benedeki alapítású apátságot és a Montecassinói Egyházmegyét tavaly nyár óta Augusto Ricci OSB vezette apostoli adminisztrátorként.

Október 23-án Ferenc pápa P. Donato  ...»Megemlékezések Montecassino-ban

Szent Benedeket VI. Pál pápa ötven évvel ezelőtt nyilvánította Európa védőszentjének „Pacis nuntius” kezdetű brévéjével. Benedek „a béke hírnöke, az egység munkálója, a civilizáció mestere, főleg pedig Krisztus vallásának bajnoka, és a nyugati szerzetesség megalapítója volt.”

Az évforduló az alkalmából ünnepi megemlékezéseket tartanak a Montecassinói Apátságban.

Október 24-én de. fél 11-kor a  ...»Ferenc pápa üzenetet küldött a Ratzinger-Alapítvány kolumbiai ülésére

Ezer résztvevője van „Az élet tisztelete, a béke útja” témáról október 23-án és 24-én zajló nemzetközi tanácskozásnak, amelyet a medellíni pápai egyetemen tartanak. Az 1936-ban alapított felsőoktatási intézménynek jelenleg 25 ezer hallgatója van. A Joseph Ratzinger-XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány negyedik alkalommal ült össze. Először Lengyelországban, majd Rio de Janeiro-ban és tavaly Rómában  ...»


Megemlékezés a római magyar nagykövetségen az 1956-os magyar forradalomról

RealAudioMP3 Török Tamás ideiglenes ügyvivő október 22-én, kedden este fogadást rendezett a római magyar nagykövetségen, az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Jelen voltak az olasz fővárosba akkreditált diplomáciai testület tagjai, a római magyarság világi és egyházi képviselői.

Török Tamás ideiglenes ügyvivő, olasz nyelvű beszédében, amelyet most összefoglalunk, emlékeztetett rá: 1956 – történelem,  ...»Megemlékezés Capestrano-ban – Molnár Antal történész helyszíni tudósítása

RealAudioMP3 Az 1956-os magyar forradalom elválaszthatatlan Kapisztrán Szent János nevétől, mivel október 23-a az olasz ferences hitszónok, Giovanni da Capestrano liturgikus ünnepe, szülőhelye, Abruzzo tartomány Capestrano kisvárosának hagyományos polgári és egyházi ünnepsége.

Idén különösen is jelentős jubileumra emlékezünk: Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtt hirdette ki, hogy Kapisztrán Szent János  ...»
RealAudioMP3 Beszélgetés P. Szabó Ferenccel új könyvéről
VM: December közepén bemutatják Budapesten a Párbeszéd Házában P. Szabó Ferenc SJ Henri de Lubac jezsuita teológus életművéről szóló új monográfiáját, amely ezekben napokba hagyja el a sajtót Budapesten: „KRISZTUS FÉNYE, Bevezetés Henri de Lubac életművébe.”

P. Szabó Ferenc a Vatikáni Rádió magyar tagozatának hajdani vezetője negyed századon át ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Először került kiadásra az Assisi Szent Ferenc: Naphimnuszát és a legősibb ferences forrásokat tartalmazó kódex

RealAudioMP3 - interjú Pietro Parolin bíboros államtitkárral az ökológiáról

A Sorella Natura olasz alapítvány gondozásában jelent meg könyvformában az értékes ...»Római magyar újmise október 26-án

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy október 26-án, vasárnap 10:30-kor a Via Mascherone-i bolognaiak nemzeti templomában magyar újmise lesz. A ...»


A Pápai Urbaniana Egyetem nagy aulája a XVI. Benedek nevet kapja

Október 21-én, kedden a Pápai Urbaniana Egyetem tanévnyitó ünnepsége keretében az egyetem nagy aulájának a XVI. Benedek nevet adták. Az ünnepségen ...»


Magyar katolikus pasztoráció a szlovák fővárosban

RealAudioMP3 Stúdióbeszélgetés Molnár Tamás atyával, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorával

Tamás atya, volt munkatársunk ezekben a napokban ismét ...»„VI. Pál. Láttam, hittem” – a pápaság évei (1963-1978)

RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita ...»PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 30. vasárnapra: A szeretet kettős-egy parancsa

Magyar helyi egyház 


1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától, aki a mára már a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A ...»


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


RealAudioMP3 A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában tíz évvel ezelőtt, 2004. május 18-án volt az első kedd reggeli magyar szentmise. Az évfordulóra a kápolna idei búcsúja alkalmából emlékezünk. Az elmúlt tíz évben 514 kedd reggeli szentmisén ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések