HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
Nem nyugodhatunk bele egy kereszténymentes Közel-Kelet gondolatába – Ferenc pápa konzisztóriumi beszéde

RealAudioMP3 A hétfő délelőtt 9 órakor kezdődött, nyilvános rendes konzisztóriumon a jelenlevő bíborosokhoz, pátriárkákhoz és püspökökhöz intézett beszédében Ferenc pápa hangsúlyozta: sokak érdektelensége mellett úgy tűnik, mintha az emberi élet értéke teljesen feledésbe merült volna.

„A család témájában tartott rendkívüli püspöki szinódus lezárását követő nap ezt a konzisztóriumot a szentté avatási ügyeken túl egy másik kérdésnek akartam szentelni, amelyet a szívemen viselek: a Közel-Kelet és különösképpen is a régió keresztényeinek helyzete. Köszönöm, hogy eljöttetek” – kezdte beszédét a Szentatya.

„Mindannyian békét szeretnénk és a közel-keleti helyzet megszilárdítását. Mindannyian tenni akarunk azért, hogy a konfliktusok a párbeszéd, a kiengesztelődés és a politikai megegyezések útján megoldhatóak  ...»


Szentszéki hírek 
A hétfői rendes konzisztórium Közel-Kelet súlyos helyzetével foglakozott

A hétfőre meghirdetett konzisztóriumon két szentté avatást jelentettek be, de – Ferenc pápa kívánságára – a szinódusra a világ minden részéről jött főpásztorok, pátriárkák és Közel-Kelet apostoli nunciusai Ferenc pápa részvételével – Parolin bíboros államtitkár hosszú beszámolója alapján – a térség országai: Szentföld, Szíria, Palesztina, Jordánia, Libanon, valamint Irak, és Egyiptom  ...»


Konzisztóriumot tartottak a Vatikánban a Közel-Keletről: a keresztényeknek alapvető szerepük van a régió egyensúlyának fenntartásában

A Szentatya, 86 bíboros és pátriárka, valamint a Vatikáni Államtitkárság elöljárói részvételével október 21-én, hétfőn rendes konzisztóriumot tartottak a Vatikánban. Az ülésen beszédet mondott Ferenc pápa, majd Pietro Parolin bíboros államtitkár tájékoztatást adott az október 2-4. közötti vatikáni találkozóról, amelyen a Közel-Kelettel foglalkoztak az érintett nunciusok és diplomáciai képviselők.

Ezt  ...»Snell György kanonok az esztergomi főegyházmegye kinevezett segédpüspöke

A Szentatya kinevezte Snell György kanonokot Pudeziana címzetes püspökévé és egyben az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökévé.

Snell György 1949. március 8-án született Kiskirályságon. Középiskoláját Szentesen végezte, itt érettségizett 1967-ben. Filozófiai és teológiai tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban és az Egri szemináriumban végezte. 1972. április 3-án szentelték pappá,  ...»Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

RealAudioMP3 Az ünnepélyes szertartás végén Ferenc pápa köszöntötte az Olaszországból és a különböző országokból megjelent zarándokokat – mintegy 70 ezer hívőt – külön üdvözölve a hivatalos küldöttségeket.

Utalt rá, hogy Brescia, Milánó és Róma hívei jelentőségteljesen kapcsolódtak Montini pápa életéhez és péteri szolgálatához. Ferenc pápa arra buzdított mindenkit, hogy hűségesen kövesse az új boldog  ...»VI. Pál boldoggá avatása – Ferenc pápa homíliája a vasárnap délelőtti szertartáson

RealAudioMP3 Ferenc pápa homíliáját a napi evangélium – az adópénz példázata – híres jézusi mondásával kezdte: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené.” (Mt 22, 21) A farizeusok provokációjára, akik mintegy vizsgáztatni akarják vallási kérdésből, Jézus ezt gunyoros és zseniális választ adja. Az Úr Jézus ilyen választ ad mindazoknak, akik lelkiismereti problémákat vetnek fel, főleg  ...»


A Vatikáni Államtitkárság hétfői Twitter üzenete

A fenntartható fejlődést a legjobban a személy-központú fejlesztési politika által érhetjük el.


Sustainable development can be best achieved through person-centered development policies. www.holyseemission.org

Az idézet a Szentszék New York-i ENSZ állandó megfigyelőjének felszólalásából származik, amelyet a népességről és a fejlesztésről megtartott nemzetközi konferencián mondott el.

  ...»Keresztények és hinduk: együtt a befogadás kultúrájának elősegítéséért

- vatikáni üzenet a hindu Diwali, a fény ünnepére

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa örömmel üdvözli mindazokat, akik idén október 23-án ünneplik a neves hindu emléknapot. A transzcendens fény világosítsa meg szívüket, otthonaikat és közösségeiket. Az ünnep mélyítse el az egymáshoz tartozást a családokban és a városnegyedekben, továbbá hozzon harmóniát, boldogságot, békét és jólétet – írja  ...»Krisztus egyháza az emberiséget szolgálja, nem fél és kapuit szélesre tárja -

RealAudioMP3 Ezek voltak Ferenc pápa beszédének főbb gondolatai, amelyeket a püspökök harmadik rendkívüli, a család témájával foglalkozó szinódusának lezárásakor mondott. A pápa megemlítette, hogy a szinódusi munkák során adódtak feszültségek, de hangsúlyozta a vélemények szembesítésének kegyelmét és szépségét. Ismételten leszögezte, hogy Péter utódának feladata az egyház egységének biztosítása. A püspököké  ...»


Ferenc pápa szinódus utáni mérlege - P. Szabó Ferenc jegyzete

RealAudioMP3 Ferenc pápa szombat esti beszéde, amellyel lezárta és értékelte a rendkívüli család-szinódus munkáit nagy visszhangot keltett a médiában. Azoknak, akik kiszivárgó híresztelések alapján azt hitték, hogy a szinódusi aulában heves viták folytak, kijelentette: teljes nyíltsággal, szabadon kifejthették véleményüket a szinódusi atyák és a többi szakember vagy világi hívő. A két hét során, a  ...»


VI. Pál pápa Krédója

VI. Pál pápa Szent Péter és Szent Pál vértanúságának XIX. Centenáriuma alkalmával meghirdette a „Hit Évét”. Ennek lezárásakor 1968. június 30-án ünnepélyes szentmisét mutatott be a Szent Péter téren. És homíliája alatt felolvasta Isten Népe Hitvallását, amelyet erre az alkalomra írt meg. Bevezetőjében megmagyarázta: nem tévedhetetlen megfogalmazásról van szó, hanem az Egyház ősi hitvallásának, a  ...»RealAudioMP3 P. Gianfranco Grieco OFMConv kötete, amelyben felidézi Mindszenty József bíboros és Montini pápa kapcsolatát is

P. Gianfranco Grieco minorita szerzetes 2008 novembere óta a Család Pápai Tanácsának irodavezetője, a tanács által szerkesztett „Familia et Vita” időszakos folyóirat igazgatója.

Előzőleg (1970-2007) 37 éven át volt az Osservatore Romano c. vatikáni napilap szerkesztője, főszerkesztője, ...»


RealAudioMP3 Mindszenty bíboros halála után, 1975. november 13-án VI. Pál fogadta Lázár György miniszterelnököt, aki valamiképpen előkészítette Kádár János főtitkár vatikáni látogatását. Casaroli szerint ekkorra már beértek a Helsinki Záróokmány gyümölcsei, amelyekről a pápa említést tett beszédében.

Kádár látogatása a Vatikánban (1977. jún. 9.)

VI. Pál pápasága idején az Ostpolitik egyik jelentős ...»


RealAudioMP3 Az 1964-es részleges megállapodás

Éppen 50 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság között létrejött a részleges megállapodás, amelyről Szabó Csaba történész jelentős monográfiát tett közzé. Idézem általános jellemzését:

„A hatvanas években zajló magyar–vatikáni tárgyalások során több olyan probléma került elő, amelyek megoldása már évek óta sürgető volt. Ezek között differenciálni ...»


VI. Pál pápaságának (1968-1978) legjelentősebb pillanatait mutatja be a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) fotósorozata, amelyet a híres Felici fényképész történelmi archívumából válogattak. Olyan kezdeményezésről van szó, amelynek célja, hogy Montini pápát ünnepelje közelgő boldoggá avatása alkalmából.

A különböző fényképek között szerepel John F. Kennedy amerikai elnök vatikáni látogatása 1963. július ...»


RealAudioMP3 Második rész: VI. Pál pápa és Agostino Casaroli együttműködése

Agostino Casaroli (1914–1998) XXIII. János pápasága alatt kezdte diplomáciai tevékenységét, majd folytatta VI. Pál és II. János Pál alatt „keleti politikáját”. Posztumusz munkája, A türelem vértanúsága valójában „apologia sui”: Casaroli megmagyarázza – számolva a sok kritikával, amelyek az Ostpolitikot érték – a Szentszék ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Lengyelország Boldog Popieluszko meggyilkolásának 30. évfordulójára emlékezett

Ewa Kopacz lengyel miniszterelnök október 19-én, vasárnap koszorút helyezett el Boldog Jerzy Popieluszko sírján Varsóban. A papot, a hit vértanúját 37 ...»


A gender elmélet iskolai oktatása lábbal tiporja a szülők jogait – Bagnasco bíboros nyilatkozata

Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinódusi kihívások közül a gender elméletet ...»


A családszinódus mérlegéhez Szabó Ferenc SJ jegyzete

A III. rendkívüli családszinódus végén – a két hét során megismert összefoglalók alapján, főleg az október 16-i délelőtti tizenkettedik általános ...»


Új magyar tagja van a Pápai Biblikus Bizottságnak

A Szentatya új tagokat nevezett ki, illetve egyes tagokat megerősített a Pápai Biblikus Bizottságban. Az összesen húsztagú nemzetközi bizottságnak 18 ...»


Inter arma caritas - magyar zarándokok a szerdai audiencián

RealAudioMP3 Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész vezetésével egy ötvenfős magyar zarándokcsoport is részt vett Ferenc szerdai általános kihallgatásán. A ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  A tömegtájékoztatás világnapja (május 25.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
›  Hivatások világnapja (május 11.)
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 29. vasárnapra: Az adópénz példázata: Isten és a császár
Magyar helyi egyház 


A Veszprémi Érsekség és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
tisztelettel meghívja Önt október 7-én, kedden 16 órakor, Ozsvári Csaba
ötvösművész halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett „Ablak az égre”
című emlékkiállítás megnyitójára a ...»

Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Már jeleztük hallgatóinknak, hogy október 15-17 között a Történettudományok Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett „Értelmetlen ...»


Prohászka Ottokár (1858-1927) 1905-ben lett székesfehérvári püspök. Megrendülve iszonyattal élte át az első világháború borzalmait. A világháborúval kapcsolatban ítélete változott az évek folyamán, amint ezt Fejérdy András a Vatikáni Rádiónak adott ...»


RealAudioMP3 Október elején Rómában járt Seszták István nyíregyházi teológus, hogy a Gergely Egyetemen megszervezzen egy nemzetközi konferenciát Alszeghy Zoltán magyar teológus emlékezetére, amelyet a volt professzor születése centenáriuma alkalmából tartanak ...»


RealAudioMP3 Október 7-én, kedden reggel a Szent Péter-bazilika altemplomában gyűlt össze a római magyar közösség, hogy szentmisével ünnepelje meg a Magna Domina Hungarorum kápolna búcsúját. Kettős évfordulóról van szó, hiszen Szent II. János Pál pápa 1980. ...»


RealAudioMP3 A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában tíz évvel ezelőtt, 2004. május 18-án volt az első kedd reggeli magyar szentmise. Az évfordulóra a kápolna idei búcsúja alkalmából emlékezünk. Az elmúlt tíz évben 514 kedd reggeli szentmisén ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések