HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
A hit a Szentlélek ajándéka, amelyet elsősorban a nők közvetítenek – mondta hétfő reggeli homíliájában a pápa

RealAudioMP3 Alapvetően a nők közvetítik a hitet – állapította meg a Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa azon a napon, amelyen az egyház Szent Timóteus és Szent Titusz emléknapját ünnepli. A pápa Szent Pál Timóteusnak írt második leveléről elmélkedett.

Az édesanyák és a nagymamák adják át a hitet

Pál emlékezteti Timóteust, hogy honnan származik őszinte hite. A Szentlélektől kapta édesanyján és nagymamáján keresztül, ők közvetítik ugyanis a hitet. Egy dolog a hit átadása és egy másik a hit dolgainak tanítása. A hit ajándék. A hitet nem lehet tanulni. Tanulni a hit dolgait lehet, hogy jobban megértsük, de a tanulmányokkal sosem jutunk el a hithez. A hit a Szentlélek ajándéka, amely minden felkészülésen túl mutat. Az anyukák és a nagymamák szép munkáján keresztül elérkező  ...»


Szentszéki hírek 
“Az egység útközben születik” – Az ökumenikus imahét vesperása Ferenc pápával a falakon kívüli Szent Pál bazilikában

RealAudioMP3 Pálfordulás napján, január 25-én vasárnap este fél hat órakor kezdődött a falakon kívüli Szent Pál bazilikában a vesperás, esti imádság, amelyen részt vettek az ortodox egyházak és a protestáns keresztény felekezetek képviselői. Ferenc pápa az ökumenikus imahét mottójához, az „Adj innom!” jézusi kéréshez fűzte gondolatait: „…az egység útközben születik meg, a találkozás, a befogadás és  ...»


A Szentatya január 26-i tevékenysége: fogadta a jeruzsálemi Zsidó Egyetem küldöttségét

Ferenc pápa hétfőn délelőtt 10 órakor kezdte meg az audienciák sorát. Először fogadta Lluís Martínez Sistach bíborost, Barcelona érsekét. Fél 11-kor Roberto Lückert León, a venezuelai Coro érseke, majd Gastone Simoni és Francesco Micciché olasz nyugalmazott püspökök járultak a Szentatya elé.

Délben Ferenc pápa fogadta Alejandro Moral Antón atyát, ágostonrendi főelöljárót. Ezt követően pedig a  ...»A pápa kinevezte Hamburg új érsekét

Ferenc pápa kinevezte Stefan Heβe prelátust, a kölni főegyházmegye általános helynökét Hamburg új érsekévé.

Stefan Heβe 1966-ban született Kölnben. Teológiai tanulmányait Bonnban és Regensburgban végezte. 1993-ban szentelték pappá. Az első években káplánként tevékenykedett, közben dogmatikából doktorált. 2003-tól a kölni érseki kúrián a lelkipásztori és a személyzeti osztály igazgatója volt,  ...»Isten a Fiában ránk szomjazik, szívünkre és szeretetünkre – Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága

RealAudioMP3 Jézus maga a teljesség

Kedves testvéreim és nővéreim, a mai evangélium Jézus galileai prédikációjának kezdetét mutatja be. Szent Márk hangsúlyozza, hogy Jézus azután kezdett prédikálni, amikor Keresztelő Jánost letartóztatták. Pontosan abban a pillanatban, amikor a próféta hangját, mely Isten Országa eljövetelét hirdette, Heródes elhallgattatta. Jézus ekkor kezdi bejárni országának útjait,  ...»Ferenc pápa levele a kinevezett új bíborosokhoz: „ez egy új hivatás ... egészen a vérontásáig”

Az Osservatore Romano vatikáni napilap pénteken közzétette Ferenc pápa január 4-én kelt levelét, amelyet az általa kinevezett 20 új kardinálisnak írt, akiket február 14-én kreál bíborossá.

„Kedves Testvérem,

ma tették közzé a Római Szent Egyház bíborosai közé történt kinevezésedet. Köszöntelek és imádságaimról biztosítalak. Kérem az Urat, hogy legyen veled ebben az új szolgálatban, ami segítő  ...»„Lerövidíteni a házassági érvénytelítő eljárások menetét” – Ferenc pápa beszéde a tízéves Dignitas Connubii rendelkezésre emlékező kongresszus résztvevőihez

RealAudioMP3 Január 22-e és 24-e között két és félnapos konferenciát tartottak a Gergely egyetemen a Dignitas Connubii kánonjogi rendelkezés megjelenésének tízéves évfordulója alkalmából. Ferenc pápa szombaton délben fél egykor fogadta a Kelemen teremben a kongresszus mintegy 120 résztvevőjét.

Hozzájuk intézett beszédében a pápa örömének adott hangot a találkozó résztvevőinek nagy száma miatt, ami „egy  ...»Nyulak - Ferenc pápa vitatott szavairól Becciu érsek, helyettes államtitkár

- az Avvenire olasz katolikus napilap interjúja Angelo Becciu vatikáni államtitkár-helyettessel

Ferenc pápát meglepte a tény, hogy a hétköznapi nyelven elmondott szavait nem teljesen a kontextusba, a szélesebb gondolatmenetbe ágyazva közvetítette a média nagy része. Sajnálja, hogy félreértést okozott különösen a nagycsaládoknak, akikhez a szerdai általános kihallgatáson kiemelt szeretettel és  ...»Júniusban teszik közzé az őszi család szinódus Munkadokumentumát – Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár felszólalása a családmozgalmak római nemzetközi találkozóján

Január 22-től 24-ig, csütörtöktől szombatig tartották Rómában a nagycsaládosok nemzetközi mozgalmainak nemzetközi találkozóját a Pápai Család Tanács szervezésében. Magyarországról Márki László vett részt a háromnapos konferencián, mint az Európai Nagycsaládos Egyesületek Társulatának az elnöke.

“A család hivatása és küldetése az egyházban és a kortárs világban” címmel rendezett tanácskozáson 30  ...»A család a kommunikáció első iskolája – pápai üzenet a Tömegtájékoztatás Világnapjára

A családban tanítják és tanuljuk meg a kommunikációt. Ez Ferenc pápa üzenetének magva, amelyet január 23-án, pénteken tettek közzé és mutatták be a szentszéki sajtóteremben. A Tömegtájékoztatás 49. világnapjának idei témája: „Kommunikálni a családot: a találkozás kiemelt helye a szeretet ingyenességében”. Az emléknapot május 17-én tartják.

A családról szóló két szinódusból kiindulva – a  ...»A hit tartalmának nem ismerete és a házasság érvényessége - Ferenc pápa beszéde a Rota Romana bíráihoz

RealAudioMP3 A bírósági évad megnyitója alkalmával Ferenc pápa január 23-án a vatikáni Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a Rota Romana Apostoli Bíróság bíráit és tisztviselőit. Az évadnyitó pápai beszédek mindig fontos viszonyítási pontként szolgálnak az egyházi bíráskodás számára, különösen is a rotai ügyek nagy részét kitevő házassági semmisségi perek vonatkozásában, amik pedig a szélesebb egyházi  ...»RealAudioMP3 Urunk keresztelésének ünnepén Márk szavait hallottuk, azután János evangélista következett, Jézus és az első tanítványok találkozásával. Most ismét Márk szólal meg, hasonló témával: Jézus meghívja első tanítványait. Sok elemző úgy véli, hogy János evangélista ismerte Márk művét. Gyakran mintha feltételezné, hogy olvasói, hallgatói is olvasták, ismerik a korábbi szöveget, Jézus működésének első ...»


RealAudioMP3 Tanuljatok meg sírni, szeretni, adni és kapni, és hagyjátok, hogy Isten meglepjen benneteket! – ez volt a Szentatya beszédének magva. Fiatalok hatalmas tömege várta Őt az esőben vasárnap délelőtt a Szent Tamás Pápai Egyetem sportpályáján, amely otthont adott a Szentatya és a fülöp-szigeteki fiatalok találkozójának egy igeliturgia keretében.

A program elején tanúságtételek hangzottak el egy ...»


RealAudioMP3 Fülöp-szigeteki apostoli látogatásának másodnapján Ferenc pápa elérte úticélja legközepét, hiszen ő azért jött, hogy felkeresse és megvigasztalja a Yolanda tájfuntól leginkább sújtott várost, Taclobant. Váratlanul azonban egy kisebb erősségű tájfun közeledtére, pár órával előbbre hozták a szentmise kezdetét. Viharos szélben, Ferenc pápa maga is sárga műanyag esőkabátot felöltve mutatta be a ...»


RealAudioMP3 Miután udvariassági látogatást tett a Fülöp-szigeteki elnöknél (Benigno Aquino), Ferenc pápa pénteken a manilai elnöki palotában találkozott a politikai vezetőkkel és a diplomáciai testület tagjaival. Erőteljes hangú beszédében arra szólította a politikai vezetőket, hogy az emberi személy teljes fejlődését segítsék, járjanak elöl a tisztességben és a felelősségvállalásban.

Hiteles emberi ...»


A manilai székesegyház mellett található a TNK Alapítvány által működtetett otthon, amelyet Matthieu francia jezsuita atya vezet. 20 utcagyermeket tudnak elszállásolni. Az épület udvarában az alapítvány más házaiban elhelyezett és támogatott további 320 gyermek közül sokan összegyűltek a Szentatya érkezésére. A pápa péntek délelőtt a manilai székesegyházban mutatott be szentmisét a püspökökkel, ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
A pápa szolidaritását fejezte ki a malawi árvíz áldozatainak

A dél-afrikai ország elnöke január 13-án az ország 15 kerületét katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította. Ferenc pápa a malawi nunciatúrán ...»


A jóság fertőző - a pápa fogadta az olasz Szent Ferenc magazin szerkesztőit

„Isten jóságos. A jóság pedig fertőző, de nem fertőző betegség, hanem olyan jó dolog, ami ragadós. Ma pedig arra van szükség, hogy megfertőzzük a ...»


Obama elnök idézte a pápát évértékelő beszédében

Washington/ „Ahogy Őszentsége mondja: a diplomácia apró lépésekből áll” – Barack Obama amerikai elnök évértékelő beszédében Kubáról szólva Ferenc ...»


10 dolog, amit tegyél Ferenc pápa Fülöp-szigeteki útja után

A pápai útnak szentelt hivatalos Fülöp-szigeteki honlapon (www.papalvisit.ph) a következő „tízparancsolatot” olvashatjuk jó tanácsként arra, hogy ...»


Mire tanít minket a Szentatya ötnapos Fülöp-szigeteki látogatása?

RealAudioMP3 - Lányi Béla verbita missziós testvér tudósítása Cebu szigetéről, a Fülöp-szigetekről


A pápalátogatás lelki szempontból talán legfontosabb ...»PÁPAI ÜZENETEK
›  A Megszentelt Élet éve (2014. november 30 - 2016. február. 2.)
›  A Béke Világnapja (2015. január 1.)
›  A vándorlók és menekültek világnapja (2015. január 18.)
A vasárnapi evangéliumról - Martos Levente Balázs atya homíliái
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Az évközi 2. vasárnapra: "Aznap nála maradtak"
Magyar helyi egyház 
Egyház és kultúra
 

RealAudioMP3 Szent Péter tér, Pálfordulás napján, délben Úrangyalakor…

Egy fiú és egy lány, Ferenc pápa mellett a dolgozószoba nyitott ablaka mögött, kezükben egy-egy fehér galambbal. Felröppennek a madarak és a visszanyert szabadság mámorával szárnyalnak. ...»


A "Ritka a fekete holló" előző jegyzetemhez, miként bármi más íráshoz is, csak egyetlen képet mellékelhettem. Az első a vasárnapi Úrangyala imádság képmelléklete, melyen Ferenc pápa látható egy fiúval és lánnyal együtt a pápai dolgozószoba ...»


RealAudioMP3 A rádióból az aznapi „minden” után gyömbérért indulok. Napok óta influenza gyötör, lázam is van, rögtön ágyba bújok, mihelyt hazaérek, de elébb egy forró, csípős, torokszaggató gyömbérteára vágyom. Már napok óta keresem, egyik nap késő délután be ...»


Alszeghy Zoltán atya (Budapest 1915 – Róma 1991), magyar jezsuita és a dogmatikai teológia professzora, termékeny teológiai munkásságát – nagyrészt olasz nyelven megjelentetve – a szintén jezsuita és professzor kolléga, Maurizio Flickkel kettős ...»


- P. Vértesaljai László jegyzete

Száz éve született – 1915-ben, egy gyorsan fejlődő, pezsgő életű világvárosban, Budapesten. Nagyapja író, apja Alszeghy Zsolt egyetemi tanár, a magyar irodalomtörténet kiemelkedő alakja. Anyja is ebben a szellemi ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések