Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Szentmise, liturgia

Üldöztetés árán is hirdessük Krisztust: Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája a Szent Márta-házban

Ferenc pápa misézik a Szent Márta-házban

01/06/2017 13:20

Igehirdetés, üldöztetés, imádság: Ferenc pápa e három vonás alapján jellemezte Szent Pál apostol életét csütörtökön reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A népek apostola ma is azt üzeni nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot a világ üldözései és az Úr vigasztalásai közepette.

Pál apostol élete mindig mozgalmas volt. Nehéz úgy gondolnunk rá, mint aki napozik a strandon és pihen. Ehelyett olyan embernek ismertük meg, aki mindig mozgásban volt – magyarázta homíliájában a Szentatya. Az Apostolok Cselekedeteiből vett mai szentlecke (ApCsel 22,30;23,6-11) alapján a pápa Pál életének három fő jellemvonásáról elmélkedett, melyet mindig az úton levés, a mozgalmasság határozott meg.

Szent Pál egész életében úton volt, hogy hirdesse Krisztust

Az első ismertetőjegy a prédikáció, az igehirdetés. Szent Pál egyik helyről a másikra megy, hogy hirdesse Krisztust. Amikor pedig nem prédikál valahol, akkor dolgozik. De főként prédikál: amikor megkapja a hívást, hogy hirdesse Jézus Krisztust, akkor az a szenvedélyévé lesz. Nem az íróasztalnál ücsörög, hanem mindig mozgásban van, Jézus Krisztust hirdeti. Belső tűz, apostoli buzgalom hajtotta előre, és ő nem hátrált meg. Mindig előre haladt. És ez az egyik olyan vonás, ami nehézségek elé állította az apostolt.

A Szentlélek segítségével képesek vagyunk szembenézni az üldöztetéssel

Pál életének másik dimenziója – folytatta szentbeszédét a pápa – éppen a nehézségekből adódik, vagyis az üldöztetésekből. A mai szentleckében azt olvastuk, hogy összefogtak ellene a vádaskodásban. Pált a főtanács elé állítják, mert „felforgatónak” tartják. A Szentlélek ekkor egy kis ravaszságot sugall neki. Pál tudta, hogy a tanács tagjai nem voltak egységesek, sok belső harc osztotta meg őket. Tudta, hogy a szadduceusok nem hittek a feltámadásban, míg a farizeusok igen. Ezért, hogy kikeveredjen a helyzetből, így kiáltott fel: „Férfiak, testvérek! Én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. A holtak feltámadásába vetett hitem miatt állok a bíróság előtt.” Amint ezt kimondta, heves vita robbant ki a szadduceusok és a farizeusok között, mert a szadduceusok nem hittek a feltámadásban. A főtanács pedig, ami egységesnek tűnt, két táborra szakadt. Ők voltak a törvény őrzői, Isten népe tanításának őrzői, a hit őrzői.  Ezek az emberek elvesztették a törvényt, a tanítást, elvesztették a hitet, mert ideológiává alakították, ahogy a tanítást is.

Szent Pál ereje az ima, a találkozás az Úrral

Szent Pálnak tehát sokat kellett emiatt küzdenie – folytatta elmélkedését a pápa. Pál életének első dimenziója az igehirdetés, az apostoli buzgalom, előrevinni Jézus Krisztust. A második dimenzió az üldöztetés elszenvedése, a harcok. Végül pedig a harmadik dimenzió az imádság. Pál bensőséges kapcsolatban volt az Úrral. Sokszor érezte az Úr közelségét. Egyszer azt mondta, hogy szinte a hetedik mennyországban érezte magát az imában, és nem tudta, hogyan számoljon be az ott érzett szép dolgokról. De ez a harcos, ez a határokat nem ismerő prédikátor egyre inkább belépett a Jézussal való találkozás misztikus dimenziójába. Pál ereje az Úrral való találkozásban rejlett, amely az imában jött létre – éppúgy, ahogy az első találkozáskor a damaszkuszi úton, amikor a keresztények üldözésére indult. Pál az az ember, aki találkozott az Úrral, és nem felejti el ezt, hagyja, hogy megtalálja az Úr és keresi a vele való találkozást. Az ima embere.

Tanuljunk Szent Páltól: apostoli buzgalom, kitartás, imádság

Ferenc pápa ezután összefoglalta Pál apostol három fő jellemvonását, amelyekből tanulhatunk: az apostoli buzgalom, amellyel Jézus Krisztus hirdette, az üldözésnek való ellenállás, és az ima: találkozás az Úrral. Pál tehát a világ üldözései és az Úr vigasztalásai közepette haladt előre. Az Úr adja meg a kegyelmet minden megkereszteltnek, hogy beépítsük keresztény életünkbe ezt a három jellemvonást: hirdetni Jézus Krisztust, ellenállni az üldözésnek és a csábításoknak, amelyek elszakítanak Jézus Krisztustól, és a kegyelmet, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal az imában – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(gá) 

01/06/2017 13:20