Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Szentmise, liturgia

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája: Tanúságtételünk világosságával és sójával legyünk igenné!

Három szót elemzett

13/06/2017 14:15

A hegyi beszéd evangéliumi buzdítása jegyében legyünk a föld sója és a világ világossága, illetve Szent Pál szavait követve törekedjünk Isten „igen”-jévé lenni, szemben a mesterkélt biztonsággal – állt Ferenc pápa kedd reggeli homíliájának a középpontjában. A Szent Márta ház kápolnájában tartott reggeli szentmisén ezúttal részt vett az éppen ülésező C-9, vagyis az a kilenctagú bíborosi tanács, mely nagyjából kéthavonként jön össze kétnapos megbeszélésre, hogy többnyire a pápa jelenlétében megvitassák az egyháznak éppen adódó legfontosabb kérdéseit, majd tanácsokat adjanak Ferenc pápának péteri szolgálata betöltéséhez.

Az „igen”, a „só” és a „világosság” - három erős evangéliumi szó

A Szentatya a napi igékből három szót emelt ki, melyek az egész bibliai üzenetet hordozzák: az „igen”, a „só” és a „világosság”. Ez három erős evangéliumi szó – húzta alá a pápa – melyek döntő jellegűek az evangélium hirdetésében. Egyáltalán nem „árnyalatnyi különbségekről” van szó, mert így hamisan mesterkélt biztonságot keresünk szőrszálhasogató okoskodásokkal. Ez a három erős szó azonban az evangélium erejét jelzi, amely tanúságtételre és Isten dicsőítésére indít. A Pál apostol által említett „igenben” találjuk meg Isten minden ígéretének teljesülését Jézus Krisztusban. Jézusban ugyanis minden beteljesedett, ezért ő maga a teljesség – hangsúlyozta a pápa.   

Felkenve és megpecsételve a kezünkben hordozzuk a Lélek foglalóját  

Jézusban nincsen „nem”, hanem ő mindig „igen”- az Atyja dicsőségére. De mi is részesülünk Jézusnak ebben az „igenjében”, mert ő kent fel bennünket, ő pecsételt meg minket, amikor nekünk adta a Szentlélek foglalóját. Tehát felkenve és megpecsételve a kezünkben hordozzuk a Lélek foglalóját, aki pedig a végleges „igen” felé visz bennünket, a mi teljességünkre. Ugyanaz a Szentlélek segít bennünket, hogy só és világosság legyünk, vagyis a Lélek indít minket tanúságtételre.      

Aki megtartja magának a sót és a világosságot, nem dicsőíti a mennyei Atyát

„Minden pozitív” – folytatta a pápa. A keresztény tanúságtétel só és világosság. Világosság, mely megvilágosít, de aki elrejti a fényt és elbújik az „egy kicsit igenben és az egy kicsit nemben”, Istennel szemben tanúskodik, mint egy ellen-tanúságtétel. Az a magatartás, melynek van világossága, de azt nem láttatja, az nem dicsőíti a mennyei Atyát. Az pedig, akinek sója van és megtartja magának, nem adja tovább azt, hogy meg ne romoljon. Igen-igen, nem-nem, ezek azok a döntő szavak, amelyeket az Úr tanított nekünk, ha már egyszer a fölösleg – ami ezen túl van – az ördögtől ered. Éppen ez annak a biztonságnak és tanúságtételnek a  magatartása, amit az Úr egyházára és ránk, megkereszteltekre hagyott.

Az elrejtett fény, az ízetlenné vált só hatástalanítja a tanúságtételt

A Krisztusban való ígéretek teljességébe vetett biztonság azt jelenti, hogy Krisztusban minden beteljesedett. A mások iránti tanúságtétel az Istentől Krisztusban kapott adomány, melyet a Szentlélekben való fölkenés adott nekünk. És ebben áll a keresztény élet: megvilágosítani és segíteni abban, hogy az üzenet és az emberek meg ne romoljanak, miként a só – utalt a pápa Jézus szavára, aki azt mondta, hogy a só ízét veszítheti. Ha tehát a fényt elrejtik és a só ízetlenné, erőtlenné válik, akkor az meggyengül és a tanúságtétel hatástalan marad. Ez akkor történik meg, amikor nem fogadom el a fölkenést, nem fogadom el a pecsétet, nem fogadom el a Szentlélek foglalóját magamban. Vagyis, amikor nem fogadom el az „igent” Jézus Krisztusban.  

A keresztény válasz Ferenc pápa szerint nagyon egyszerű és nagyon szép, oly sok reményt ad! Megkérdezhetjük magunktól – ajánlotta a pápa: Fény vagyok én mások számára? Só vagyok mások számára? Só, mely megízesíti az életet és megvéd a megromlástól? Jézushoz kapcsolódom-e, aki maga az „igen”? Fölkentnek, megpecsételtnek érzem-e magam? Tudom-e, hogy ez a biztonság, amivel tele lesz az Ég, vagy legalább a Lélek foglalója?

A keresztény ember derűs, napsugaras, az életével dicsőíti az Istent

A keresztény ember derűs, napsugaras, amikor életével dicsőíti az Istent. A hétköznapi nyelvhez fordulva Ferenc pápa megállapította, a fénnyel eltelt emberről mondják, hogy derűs, napsugaras. Ez az Atyának a fénye Jézusban, akiben beteljesedtek az ígéretek. Ez a Szentlélek visszfénye bennünk, akit elnyertünk. De miért kaptuk meg ezt? – tette fel a kérdést a pápa. A mai nap olvasmányai válaszolnak rá: Mert Jézus által száll fel Istenhez a mi „ámenünk” az ő dicsőségére. Jézus maga mondja nekünk: „Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”.

Kérjük ezt a kegyelmet, hogy Krisztushoz kapcsolódva, Krisztusba belegyökerezve, a Jézus Krisztusban beteljesedett ígéretek teljességében éljünk, hogy egészen „igenné” legyünk és hordozzuk ezt a teljességet tanúságtételünk világosságával és sójával az emberek számára, a mennyei Atya dicsőségére! – zárta Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott kedd reggeli szentmiséje homíliáját.

(vl)

13/06/2017 14:15