Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Szentmise, liturgia

Ferenc pápa homíliája Úrnapján: Az Eucharisztia az Úr szeretetének az emlékezete

Isten szeretete van velünk az Oltáriszentségben - ANSA

19/06/2017 12:44

Corpus Domini ünnepét Olaszországban is vasárnap tartották meg, a legtöbb helyen a hagyományos úrnapi körmenettel együtt. Ferenc pápa vasárnap este hét órakor kezdte a szentmisét a Lateráni Szent János bazilika előtti téren. Homíliájában az Eucharisztiáról, mint emlékezetről szólt, mint a keresztény hit lényegi vonásáról.

Az emlékezet a hit lényegi része

Úrnapja ünnepén többször visszatér az emlékezet témája – kezdte beszédét a pápa. „Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. Jézus pedig a szentpáli tanúság jegyében (1 Kor 11, 24) kifejezetten kéri: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Az „égből alászállott élő kenyér” (Jn 6,51) az emlékezet szentsége, valóságos és megérinthető módon, az Isten irántunk tanúsított szeretetének a szentsége. Az emlékezet a hit lényegi része, és amint a növény sem tud megmaradni víz nélkül, úgy a hit is elpusztulna, ha nem oltaná szomját az Úr emlékezetével.

Emlékezet nélkül a külső élet töredezetté válik, a benső élet ellehetetlenül  

A emlékezés azért fontos – folytatta a pápa –, mert így tudunk megmaradni a szeretetében, amit a szívünkben hordunk, hogy ne felejtsük el, ki szeret bennünket és hogy mi is meghívást kaptunk a szeretetre. Sajnálatos módon, a szeretetnek ez az Úrtól kapott csodálatos képessége napjainkban meggyengült. Nagyon sokan belesodródnak a bennünket körülvevő őrületbe – fogalmazott erős szóval a pápa. Sietve lapoznak újdonság után, de közben szegénnyé válik az emlékezésük. Felégetve az emlékeket, csak a pillanatnak élnek, azt kockáztatva, hogy a felszínen  rekednek. A külső élet töredezetté válik, a benső élet pedig ellehetetlenül.   

Az Eucharisztia az Úr szeretetének az emlékezete 

A mai ünnepen az Úr arra emlékeztet bennünket, hogy széttöredezett életünkben Ő elénk siet a törékeny szeretetével, ami az Eucharisztia. Az Élet kenyerében az Úr meglátogat minket, amikor alázatosan kenyérré válik, hogy ezzel a szeretettel gyógyítsa az emlékezetünket, hiszen az Eucharisztia az Úr szeretetének az emlékezete, vagy ahogy a zsolozsmában imádkozzuk: „szenvedésének az emlékezete”, az az erő, mely segít az előrehaladásban. Íme, mennyi minden jót tesz velünk az eucharisztikus emlékezés: az nem elvont, hideg és fogalmi emlékezet, hanem Isten szeretetének élő és vigasztaló emléke. Az Eucharisztiában jelen van Jézus szavainak és tetteinek minden íze, Húsvét íze és a Szentlélek illata. Amikor magunkba fogadjuk ezt, szívünkben bizonyosság támad, hogy az Isten szeret bennünket – hangsúlyozta a pápa, majd külön megemlékezett az elsőáldozókról.

Az Úr emlékezete az Eucharisztiában türelmes, bátorító és megbékéltet

Az Eucharisztia hálás emlékezetet alakít ki bennünk, mert önmagunkat az Atya szeretett gyermekeiként ismerjük meg, akiket ő jóllakatott. Ez az emlékezet szabad, mert Jézus szeretete a megbocsátás révén meggyógyítja a múlt sebeit, megbékélteti az elszenvedett sérelmeket. Ez az emlékezet türelmes, mert a bajban velünk marad a Szentlélek. Az Eucharisztia bátorít minket, mert nem hagy egyedül, az Úr megemlékezik rólunk. Az Eucharisztia nem individuumként, egyedekként emlékezik ránk, hanem mint egy testre. Ahogy az Isten népe a pusztában összegyűjtötte a mannát, majd családonként szétosztotta azt, úgy Jézus, a mennyei kenyér arra hív minket, hogy fogadjuk be őt és osszuk meg egymás között. Az Eucharisztia nem egy szentség énérettem, hanem sokak szentsége, akik egy testet alkotnak, ahogy Pál tanítja: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk” (1 Kor 10,17). Végül a pápa azt emelte ki, hogy az egység szentsége, mert aki befogadja, az az egység építője lesz, hiszen őbenne születik, az ő spirituális DNS-ében.

A szentmisét követően indult a szentségi körmenet a Via Merulana-n, majd a hagyományos állomások érintésével a processzió végül a Santa Maria Maggiore bazilika elé vonult, ahol Ferenc pápa szentségi áldást adott.

(vl)       

19/06/2017 12:44