Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Találkozók, események

Az egyház eltökélten és előretekintve védi a gyermeket – Ferenc pápa beszéde a „Kiskorúak védelme a digitális világban” konferenciához

A gyermekvédő kongresszus képviselői a pápánál

06/10/2017 16:34

Átfogó konferencia a kiskorúak védelmében

„Új, hatékony, közös, megelőző összefogáson alapuló védelmet a kiskorúak számára a digitális világ káros hatásaival szemben, mely korunk egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb kihívása” – áll Ferenc pápa hosszú beszédében, melyet a „Kiskorúak méltósága  a digitális világban” címmel tartott római konferencia résztvevőihez intézett október 6-án délben a vatikáni Kelemen teremben. A Pápai Gergely Egyetem kiskorúak védelmével megbízott központja, P. Hans Zollner jezsuita vezetésével és a WePROTECT világszövetséggel karöltve október 3-a és 6-a között nemzetközi konferenciát tartott a Gregoriana egyetemen, melynek 300 résztvevője Zárónyilatkozatot fogadott el, amit a pénteki pápai fogadáson átnyújtottak a Szentatyának.

A katolikus egyház a kinyilatkoztatás jegyében a gyermekek mellett

Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében korunkra jellemző új problémának nevezte a jelenséget, amit még nem tanulmányoztak és vitattak meg kollegiálisan, megfelelő szakemberek segítségével. A katolikus egyház alapmagatartása tekintetében utalt az 1948-as emberi jogok egyetemes nyilatkozatára, amit II. János Pál pápa az 1979-es ENSZ közgyűlésen „az emberiség morális haladása mérföldkövének” nevezett. Ilyen értelemben írta alá a Szentszék 1959-ben a Gyermekjogok Nyilatkozatát, majd szabadon csatlakozott annak 1990-es Egyezményéhez és a 2001-es fakultatív protokolljához. Az egyház álláspontja követi a Szentírást, mely az emberi személy méltóságát az Isten képére teremtett mivoltunkban találja meg és a gyermekek méltóságát pedig Jézus és a kicsik kapcsolatából eredezteti: az Úr nemcsak ölbe veszi és megáldja őket, hanem kemény szavakkal elítéli a gyermekek megbotránkoztatását.

A digitális világ megváltoztatta a gondolkodásmódunkat is

Ferenc pápa a digitális világot nemcsak rendkívüli tudományos és technikai vívmánynak nevezte, mely átalakította az életkörülményeinket és a kommunikációs lehetőségeinket, hanem olyan eszköznek is, mely megváltoztatta a gondolkodásmódunkat is. „Aggodalom és félelem tölt el bennünket a technikai fejlődés gyorsasága miatt, mert úgy érezzük, kicsúszik a kezünkből az ellenőrzés lehetősége” – hangsúlyozta a pápa. Egy nagy világméretű válságról van szó, mely egyszerre környezeti, gazdasági, politikai, morális és spirituális természetű és ami az egész emberi család számára sorsdöntő jellegű, de elsősorban a fiatalokat érinti.

Aggasztó adatok a holnap digitális világából

A pápa adatokkal is szolgált: a világ három és fél milliárd internet használója közül 800 millió kiskorú, és csak Indiában a következő két évben újabb fél milliárd ember lesz jelen a világhálón, melynek fele kiskorú. Ferenc pápa kitért az internettel való visszaélés minden  újabb formáira, mint az online provokáció (trolling), a zaklatás (cyberbullying), a szexuális zsarolás (sextortion) és a behálózás, becserkészés (grooming), amikor egy felnőtt, sok esetben gyermeknek kiadva magát férkőzik online 12-14 éves fiúk és lányok közelébe. Mindez együtt jár a szervezett bűnözéssel, az emberkereskedelemmel, a prostitúcióval, a kiskorúak megrendelésre történő megerőszakoltatásával, amit a megrendelő az interneten személyesen követhet. Ez az internet sötét oldala, ez a „dark net” – mondta keserűen a pápa.     

Együtt kell mozgósítani magunkat: korlátozhatjuk a technikát…!

Ez az új jelenség nemcsak megdöbbent bennünket, hanem irányvesztettekké is tesz. Éppen a minden határokat átívelő lehetőségeknek köszönhetően a digitális világ torz használatát egyetlen nemzet sem tudja saját maga megoldani, ám mégsem szabad  hagyni, hogy a félelem eluralkodjon rajtunk, vagy hogy a tehetetlenségérzet cselekvésképtelenné tegyen bennünket. Együtt kell mozgósítani magunkat – mondta a pápa és idézett a Laudato si’ kezdető enciklikájából:  „Mindazonáltal vissza lehet térnünk a szélesebb látókörhöz; az emberi szabadság képes korlátozni a technikát, képes irányítani és egy másfajta, egészségesebb, emberségesebb, szociálisabb, átfogóbb haladás szolgálatába állítani azt” (LS 112).  Ennek a közös mozgósításnak a hatékony működéséhez három lehetséges távlati tévedéssel kell szembenézni – emelte ki pápa és megnevezte a három tévedést.

Az első tévedés  a kihívás alulértékelése, lebecsülése

Az első tévedés a kihívás alulértékelése, lebecsülése, mondván, „nem kell túldimenzionálni a problémát”. Ám a neurobiológia, a pszichológia, a pszichiátria kutatásai éppen azt igazolják, hogy az erőszakos és szexuális képek milyen erős hatást váltanak ki a gyermekek képlékeny elméjében és milyen pszichológiai zavarokat okoznak a növekedésükben. A pápa itt megjegyezte, hogy a felnőttek körében szintén léteznek problémák, mert a világháló torz használata és a kialakuló függőség befolyást gyakorol a szerelemről alkotott elképzelésünkre és magára a szexuális kapcsolatra is.

A másik tévedés a technikai leszabályozásba vetett túlságos bizalom

A másik tévedés a technikai leszabályozásba vetett túlságos bizalom, mely elégségesnek tartja a mind rafináltabban beépített szűrőket. Ferenc pápa elismerte, hogy bizonyára szükség van technikai óvintézkedésekre, amikbe a közösségi háló eszközeit gyártó vállalatoknak is be kell fektetniük. De még ennél a technikai fejlődésnél is fontosabb, hogy a gyártók és a használók nagyobb etikai elkötelezettséggel rendelkezzenek.   

Harmadik tévedés a világháló birodalma határok nélküli szabadságának ideológiai és mitikus szemlélete

A harmadik lehetséges veszélyt a pápa a világháló birodalmának határok nélküli szabadsága ideológiai és mitikus szemléletében látja. Itt már nem a szabadság gyakorlásáról van szó, hanem bűnügyekről, amivel szemben bölcsen és határozottan kell cselekedni, kiszélesítve a kormányok és a rendvédelmi erők együttműködését globális szinten, amilyen globális maga a háló.  

A katolikus egyház kész az elköteleződésére, hogy tisztán tudjon a gyermekek szemébe nézni

Mindezen kihívásokkal szemben tudatosítani kell a problémák súlyosságát, ezekhez megfelelő törvényeket kell hozni, ellenőrizni kell a technológiai fejlődést, azonosítani kell az áldozatokat és elő kell keríteni a bűntényt elkövetőket. Szükség van továbbá az érintett kiskorúak rehabilitálására, a nevelők és a családok segítésére, a fiatalok helyes internet-használatának kreatív nevelésére. Végül a pápa leszögezte, hogy a katolikus egyház kész az elköteleződésére, továbbá múltbeli hibáin okulva ma különösen is súlyos kötelességének érzi azt, hogy hosszú távra előretekintve kötelezze el magát a kiskorúak védelmében, annak a reményében, hogy tiszta és biztató szemmel tudjon nézni a gyermekek szemébe.

(vl)       

                   

                     

06/10/2017 16:34