Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Dokumentumok

Ferenc pápa levele a Szentföldi Kusztódia 800 éves évfordulójára: Legyetek a Feltámadott örömteli tanúi!

800 éves hűséges jelenlét - RV

17/10/2017 16:30

Ferenc pápa október 17-én levelet küldött Francesco Patton szentföldi ferences kusztosnak abból az alkalomból, hogy „800 éve vannak jelen és szolgálnak a Szentföldön, azokon a helyeken, ahol az Isten megtestesült és közöttünk élt”. A Szentatya hálás köszönetet mond az ott szolgálatot teljesítő ferences testvéreknek, akik „életben tartják a keresztény tanúságtételt, tanulmányozzák a Szentírást és fogadják a zarándokokat”.   

A szeráfi Ferenc atya 1217 nagykáptalanján nyitotta meg a rendet a misszionárius és egyetemes távlatok előtt

A pápa felidézi a levelében, hogy „a szeráfi Ferenc atya 1217 nagykáptalanján nyitotta meg a rendet a misszionárius és egyetemes távlatok előtt, amikor a testvéreit az összes nemzethez elküldte, mint a hit, a testvériség és a béke követeit, így megteremtve a szentföldi rendtartományt, melyet kezdetben tengerentúli vagy szíriai provinciának hívtak. A távlatok ilyen kiszélesítése egy olyan nagy kalandnak a kezdetét jelentette, mely a testvéreket 800 évvel ezelőtt Akko-ba vitte, ahol ez év június 11-én nyitottátok meg a jubileumi megemlékezéseket, miközben megújítottátok a jézusi hivatásotokban az evangélium és az egyház iránti hűségeteket” – szól a pápa levele.

A Szentföldön különféle kultúrák, népcsoportok és vallások tagjai között

„Kitartóan az imádságban, egyszerűségben és szegényen, Róma püspöke iránti engedelmességben vagytok jelen a Szentföldön a különféle kultúrák, népcsoportok és vallások testvérei mellett, miközben a béke, a testvériség és a tisztelet magvait hintitek el”. A pápa elismerően szól a kusztódia készségéről, ahogy a világ minden részéről érkező zarándokokat fogadják és kísérik, ahogy buzgón tanulmányozzák a Szentírást, Szent Jeromos mondása jegyében: „Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Jézust”.  

Legyetek a Feltámadott örömteli tanúi a Szentföldön!

Külön kitér a levélben Ferenc pápa a szentföldi ferencesek „lelkipásztori szolgálatára, mellyel a helyi egyházi közösségeket segítik”. Arra kéri őket, hogy „örömmel maradjanak meg továbbra is ebben a szolgálatban, főként a szegények gondozásában, a fiatalok nevelésében, az idősek ellátásában, a betegek ápolásában, miközben az élet hétköznapjait az irgalmasság műveivel élik meg”. Elődjére, VI. Kelemen pápára utal a levél, aki 1342-ben a Gratias agimus bullával „rájuk bízta a Szent Helyek őrzését, arra bátorítva őket, hogy legyenek a Feltámadott örömteli tanúi a Szentföldön”.

Isten egész népének a nagykövetei vagytok

„Ti az Isten egész népének a nagykövetei vagytok, mely bőkezűen fenntartott benneteket, különösképpen is a szentföldi gyűjtések révén, ami láthatóvá teszi Jézus földjén a hit cselekedeteit”. Végül Ferenc pápa az alapító Szent Ferenc regulájából idézett: „Ajánlom, továbbá intem és buzdítom a testvéreket az Úr Jézus Krisztusban, hogy akik az egész világba indulnak, ne veszekedjenek, kerüljék a szóváltást, ne ítélkezzenek egymás felett, hanem legyenek szelídek, békések, szerények, és alázatosak, akik tisztességgel beszélnek mindenkivel, ahogy az illik”, majd Ferenc pápa a Boldogságos Szűz Mária és védőszentjük, Páduai Szent Antal pártfogásába ajánlotta a fennállása nyolcszáz éves évfordulóját ünneplő szentföldi ferences kusztódia tagjait.

A Szentföldi Ferences Kusztódia alapítása

A Szentföldi Ferences Kusztódia a ferences rend legfontosabb missziója. Az 1217. évi általános káptalan alapította, s miután 1263-ban elszakadt a római kusztódiától, három részre oszlott: szíriai, ciprusi és tarzuszi kusztódiára. A szaracénok 1291-ben az összes szíriai és palesztinai kolostort elpusztították, sok ferencest is megöltek. A kusztódia 1333-ben éledt újjá, amikor Róbert nápolyi király és felesége, Sancia a szultántól néhány szent helyet visszakapott Jeruzsálemben, és ők a ferencesekre bízták azokat. Ezt az ajándékozást VI. Kelemen pápa 1342-ben megerősítette a „Gratias agimus” bullájával.

(vl)                          

17/10/2017 16:30