Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Szentmise, liturgia

A jó pásztor megérinti a sebes testet – Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája

A Szent Márta ház kápolnájában

29/10/2017 15:16

„A jó pásztor közel megy a leselejtezettekhez, képes arra, hogy részvétre induljon, és nem szégyelli megérinteni a beteg testet. Aki ellenben a klerikalizmus útját követi, a hatalomhoz vagy a pénzhez közeledik” – áll Ferenc pápa homíliájában, mellyel a hétfő reggeli szentmise evangéliumát magyarázta a tizennyolc éve meggörnyedt asszony meggyógyításáról.

A jó pásztor nem tud távol lenni a népétől

Jézus szombatnapon egy zsinagógában egy asszonnyal találkozik, aki nem tud felegyenesedni, mert évek óta beteg a gerincoszlopa – kezdte homíliáját a pápa. Lukács evangélista öt igét használ Jézus magatartása leírására: látja, hívja, szól, kezét ráteszi és meggyógyítja. A közelség öt igéje ez – értelmezte Ferenc pápa –, mert a jó pásztor mindig közel van. Miként a példabeszéd jó pásztora közel megy az eltévedt bárányhoz, ezért elhagyja a többit és az elveszett keresésére indul. Nem tud távol lenni a népétől.

Jézus közelsége abból ered, amit a szívében érez

Ellenben a klerikusok, a törvénytudók, a farizeusok, a szadduceusok a néptől elkülönülve élnek és állandó szemrehányást tesznek neki. Ők nem jó pásztorok, mert bezárkóznak a saját csoportjukba, és nem érdeklődnek a nép iránt. Talán az érdekelte őket, hogy papi munkájuk végeztével utána nézzenek annak, mennyi pénz gyűlt össze a perselyben. Di igazában nem voltak közel a néphez. Ellenben Jézus közel van és közelsége abból ered, amit a szívében érez. Jézus megindul, ahogy az evangélium egy másik szakasza említi.   

Nem szégyenkezik a test előtt, megérinti a sebes testet             

Éppen ezért Jézus mindig ott volt azok közelében, akiket a klerikális csoport elhagyott. Ők a szegények, a betegek, a bűnösök, a leprások, mind együtt ott, mert Jézus képes volt megindulni a betegség láttán, hiszen ő jó pásztor volt. A jó pásztor pedig közel megy és együttérzésre indul. Azt mondanám – folytatta a pápa –, hogy a jó pásztor harmadik vonása az, hogy nem szégyenkezik a test előtt, megérinti a sebes testet, ahogy Jézus tette ezzel az asszonnyal: megérintette, rátette a  kezét, ahogy egyébként megérintette a leprásokat és a bűnösöket.     

Az Atyaisten közel jön hozzánk Fiának a testében

A jó pásztor nem mondja azt – folytatta a pápa –, hogy rendben, én közel vagyok hozzád…, Lélekben! Nem, ez távolságtartás! – szögezte  le a pápa. Ellenben azt teszi, amit az Atyaisten csinált, aki közel jön, részvétre és irgalomra indul, Fiának a testében . A nagy Pásztor, az Atya, megtanította nekünk, hogyan jár el a jó pásztor: megalázkodik, alászáll, kiüresedik, megsemmisül, a szolga alakját ölti fel.  

Aki hatalomhoz és pénzhez közeledik, az rossz pásztor

Azok a többiek ellenben, akik a klerikalizmus útját követik, vajon kihez közelednek? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. Mindig a hatalomhoz, vagy a pénzhez közelednek és ezért rossz pásztorok. Őket csak az érdekli, hogyan tudnak felkapaszkodni a hatalomban, hogy a hatalom barátai legyenek. Üzletelnek  és a zsebükre gondolnak. Ők valójában képmutatók és mindenre képesek. Nekik nem fontos a nép. Amikor pedig Jézus a képmutató jelzővel illeti őket, többször is, akkor sértve érzik magukat: Mi nem vagyunk képmutatók! Mi a törvényt követjük!

Az Atya az, aki a Fiában testet ölt, részvétből       

Amikor Isten népe látja, hogy a rossz pásztorokat megkritizálják, elégedettség tölti el őket, és ez bűn – állapította meg a pápa –, ez igaz, de annyit szenvedtek, hogy most egy kicsit élvezik ezt a helyzetet. Mert Jézus a jó pásztor, aki meglát, magához hív, megszólít, megérint és meggyógyít. Az Atya az, aki a Fiában testet ölt, részvétből.  

A végső ítélet szempontja a közelség lesz     

Kegyelem az Isten népe számára, ha jó pásztorai vannak, olyan mint Jézus, aki nem röstelli a sebes test megérintését – foglalta össze tanítását a pápa. Ők tudják velünk együtt, hogy ennek alapján nyerünk ítéletet: Éheztem, börtönben voltam, beteg voltam… Az ítélet szempontjai a közelség, a teljes közelség, az érintés, az osztozás Isten népe helyzetében. Soha ne felejtsük el: a jó pásztor mindig közel megy a néphez, mint ahogy az Atyaistenünk közel jött hozzánk a testté lett Jézus Krisztusban – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa

(vl) 

29/10/2017 15:16