Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Találkozók, események

Az eutanázia kihívásaival szemben Ferenc pápa leszögezi a teljes emberi élet sérthetetlen méltóságát

A Hittani Kongregáció plenáris ülése

26/01/2018 17:23

A pápa leszögezte az egyház szilárd tanítását az emberi élet védelméről

Miközben egyre inkább nő az ideológiák szította igény az eutanáziára, Ferenc pápa a Hittani Kongregáció közgyűlésén leszögezte az egyház szilárd tanítását az emberi élet védelméről, fogantatásától kezdve természetes végéig, ugyanakkor felhívta a figyelmet a kongregáció lelkipásztori feladatára: erősítsék azt a megbízható reményt, melynek erejében az ember szembenézhet a szenvedés nehézségeivel. A Szentatya pénteken délben a Kelemen-teremben fogadta a Hittani Kongregáció 81 fős közgyűlésének tagjait, élükön Luis Francisco Ladaria Ferrer érsekkel, a dikasztérium prefektusával.        

Ahol az emberi életet nem a méltósága minősíti, ott minden lehetségessé válik   

Egy olyan korban, amikor az ember nem tudja önmagáról, hogy kicsoda és fáradsággal töri magát a jó felismerésében, sok országban az eutanázia iránti igény növekedését tapasztaljuk, mely az ember élet fölötti hatalomvágyának az ideológiai megnyilvánulása – indította beszédét a Szentatya. Ez a hatalomvágy indította aztán arra a mai világot, hogy az emberi létezés önkéntes megszakítását a civilizáció választásaként értelmezze. Nyilvánvalóan, ahol az emberi életet nem a méltósága minősíti, hanem a hatékonysága és a termelékenysége, ott minden lehetségessé válik. Ebben a tekintetben le kell szögezni, hogy az emberi élet a foganásától kezdve természetes végéig olyan méltóságot hordoz, amely őt érinthetetlenné teszi mindazzal a támadással szemben, amely őt ettől megfosztaná.                  

Reménységgel szembenézni a fájdalom és a szenvedés valóságával   

A fájdalom és a szenvedés, az élet és a halál értelme olyan valóságok, amelyekkel a mai gondolkodásmód csak fáradsággal néz szembe. Megbízható remény nélkül – hangsúlyozta Ferenc pápa – az embernek nem sikerül jól élnie és nem tudja a jövőt bizalommal teli távlatban szemlélni. Éppen itt van az egyház egyik szolgálata, melyet hivatása jegyében tud nyújtani a kortárs embereknek. Ezzel a kihívással szemben a Hittani Kongregáció feladata kiemelkedő módon lelkipásztori jellegű. Azok a hiteles lelkipásztorok, akik nem hagyják magára az embert, nem hagyják tévelygései és tévedései martalékául, hanem igazsággal és irgalommal vezetik őt arra, hogy ismét rátaláljon saját arcára a jóban. Kézen kell fogni tehát a megtévelyedett embert, hogy újból felfedezhesse az Isten szerető atyaságát.  

Morális rendet a gazdaságban            

A saját erejében bízó önmegváltó individualizmus terén az egyház feladata, hogy pénzügyi-gazdasági téren is antropológiai segítséget nyújtson. Csak az emberi személy teljességének a figyelembe vétele, személyes kapcsolati rendszere és felelősségtudata alapján, lesz képes az erkölcsi rend elvárta cselekvésre. A gazdasági élet tekintetében a pápa sürgette, hogy a gazdasági tevékenységet saját törvényszerűsége irányítsa, de mindig a morális rend illetékességén belül. Ferenc pápa végül elismerését fejezte ki, hogy a Hittani Kongregáció a mindennapok szintjén elkötelezi magát a hit tisztasága és a szentségek védelme terén, amely munkáját tegye lelkipásztori felelőssége tudatában.

(vl)

            

26/01/2018 17:23