Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Szentmise, liturgia

Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája: Isten lelkületével gondolkodjunk

Nagyböjt derekán járunk

05/03/2018 13:47

A vallás és a hit nem látványosság, ezért az egyház a cselekedetek és az érzelmek megtérésén túl a gondolataink megtérését is kéri tőlünk  - állt Ferenc pápa hétfő reggeli homíliájának a középpontjában, melyet a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmisén mondott. A napi olvasmány a szíriai Námán megtisztulásának a története, míg az evangélium Jézus názáreti „kudarca”, amikor keserűen megvallja, hogy senki sem próféta a saját hazájában.        

A gondolat megtérése

Egyházunk azt tanítja, hogy a cselekedeteinknek meg kell térniük és így a böjt, az alamizsna és a bűnbánat tetteiről beszél – ez a cselekedetek megtérése. Új tetteket keresztény lelkülettel kell művelni a boldogmondások és a Máté 25-ben lefektetett elvek jegyében. Aztán az egyház szól az érzelmek megtéréséről – hangsúlyozta a pápa – és példaként említette az irgalmas szamaritánus  történetét, aminek nyomán feladatunk, hogy megtérjünk az érzelmeinkben.  A cselekedetek és az  érzelmek megtérése után most az egyház a gondolat megtérését kéri. Nem arról van szó, amit gondolunk, hanem ahogy gondoljuk, vagyis a gondolat stílusáról – emelte ki a pápa. Vagyis úgy gondolkodom-e mint egy keresztény vagy mint egy pogány? – ez itt a kérdés. 

Ne várjunk Istentől látványosságot

A leprától sújtott szíriai Námán, aki Elizeus próféta segítségét kéri, azt a feladatot kapja, hogy fürödjön meg a Jordán folyóban hétszer. Ő azonban arra utal, hogy Damaszkusz folyói jobbak Izrael vizeinél és méltánytalanságában haza akar indulni. Ez az ember látványosságot várt – hangsúlyozta Ferenc pápa, ám Isten stílusa más, és ő másképpen gyógyít.

A Szentlélek működik a szívünkben     

Ugyanez történik Jézussal is, amikor hazatér Názáretbe. Kezdetben a lakosok méregetik, aztán meglepődnek és elégedettek. De egyszer jön egy nagyszájú és elkezd beszélni: De hiszen ez az ács fia! És miket tanít itt nekünk? Melyik egyetemen végzett? Nemde József fia ő…? A vélemények keresztezik egymást, megváltozik a tömeg magatartása és végül meg akarják ölni őt. Mert ők is egy látványosságot akartak. Csináljon nálunk is csodát, ahogy Galileában tette, akkor hiszünk neki! – mondják. Jézus pedig így szól: „Bizony mondom nektek, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában”. Mert mi ellenállunk annak, aki szóval akar minket megjavítani. Látványossággal kell jönnie és akkor megjavulunk – veti ellen a tömeg. De a vallás nem látványosság – emelte ki a pápa. A hit sem az, mert Isten Szava és a Szentlélek a szívekben működik.      

A megtérés kegyelme       

Az egyház arra hív minket – folytatta a pápa –, hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat. Felmondhatjuk ugyanis az egész Hiszekegyet és az egyház összes dogmáját, de ha ezt nem keresztény lélekkel tesszük, mit sem használ nekünk. Nem szokványos dolog a gondolat megtéréséről beszélni! A gondolkodás és a hit útja is megtérésre szorul. És hogy milyen lelkületről van itt szó? – kérdezte a pápa. Az Úr lelkületéről, vagy annak a közösségnek a lelkületéről, amihez tartozom, politikai vagy egyéb síkon? Mindig keresni kell Isten lelkületét és kérni kell a gondolat megtérésének a kegyelmét – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(vl)

05/03/2018 13:47